Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2001 In Hungarian

Message of January 25, 2001 "Drága Gyermekeim! Ma arra hívlak benneteket, hogy még sokkal nagyobb lelkesedéssel imádkozzatok és böjtöljetek, addig, amíg az ima örömmé nem válik számotokra Kicsinyeim! Aki imádkozik az nem fél a jövotol. Aki böjtöl az nem fél a gonosztól. Újra és újra mondom nektek: imával és böjttel háborúkat lehet megállítani. A hitetlenségetek és a jövotol való félelmetek háborúit. Veletek vagyok és azt mondom nektek: a béke és a remény Istenben van. Ezért kell közelebb kerülnötök Istenhez és ot tenni életetekben az elso helyre. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat." 01/2001

Message of February 25, 2001 "Drága Gyermekeim! Ez a kegyelem ideje. Ezért kell szünet nélkül imádkozni, imádkozni, imádkozni. Mindaddig amíg megértitek: Isten végtelenül szeret benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/2001

Message of March 25, 2001 "Drága Gyermekeim! Ma újra arra kérlek benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságnak. Kicsinyeim! Olyan idoket éltek, amikor Isten különleges kegyelmekben részesít benneteket. Ti azonban nem tudjátok jól használni a kegyelmeket. Minden mással el vagytok foglalva. A legkevesebbet a lélekkel és a lelki élettel törodtök. Ébredjetek alvó lelketekbol s mondjatok igent az Úrnak minden erotökbol. Döntsetek a megtérés és az életszentség mellett. Én veletek vagyok Kicsinyeim. Arra hívlak benneteket, hogy tökéletesítsétek lelketeket és mindent, amit tesztek. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat." 03/2001

Message of április 25, 2001 "Drága Gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Kicsinyeim, az imádság csodákat tesz. Amikor fáradtak és betegek vagytok és nem ismeritek fel életetek értelmét, vegyétek a rózsafüzért és imádkozzatok -imádkozzatok mindaddig míg az imádság örömteli találkozássá nem válik az Üdvözítotökkel. Kicsinyeim, veletek vagyok, és közbenjárok és imádkozom értetek. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 04/2001

Message of 2001.május 25 Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi idoben az imádságra hívlak benneteket. Kicsinyeim sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok és keressétek a Szentlélek bölcsességét, hogy az vezessen benneteket ebben az idoben: hogy megérthessétek és élhessétek ennek az idonek a kegyelmét. Kicsinyeim, térjetek meg, és térdeljetek le szívetek csöndjében. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, akkor majd örömmel tudtok tanúskodni mindarról a szépségrol amit Isten az életetekben szüntelenül ad. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 05/2001

Message of 2001. június 25 Drága Gyermekek! Veletek vagyok és anyai áldásommal megáldalak benneteket. Ma különösen, amikor az Isten boségesen osztja kegyelmét, imádkozzatok és keressétek velem az Istent. Az Isten hatalmas kegyelmeket oszt nektek, ezért kicsinyem jól használjátok föl ezt a kegyelmi idot és jöjjetek közelebb a Szívemhez hogy Fiamhoz, Jézushoz vezethesselek benneket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 06/2001

Message of 2001. július 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi idoben arra hívlak meg benneteket, hogy személyes imátok révén jöjjetek még közelebb Istenhez. Használjátok ki a pihenés idejét, és Istenben adjatok békét lelketeknek és szemeteknek. A természetben találjátok meg a békét és fölfedezitek a Teremto Istent, akinek hálát adhattok minden teremtményért és akkor meglelitek az örömöt szívetekben. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 07/2001

Medugorje, 2001. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma arra hívom meg mindegyikotöket, hogy az életszentség mellett döntsön! Kicsinyeim, hadd legyen az életszentség az elso helyen minden gondolatotokban, minden helyzetben: a munkában és a beszédben. Így helyezitek az elso helyre és ültetitek a gyakorlatba apránként, lépésrol-lépésre az imádságot és az életszentség melletti döntést családotokban. Legyetek oszinték magatokhoz és ne az anyagiak, hanem Isten mellett kötelezzétek el magatokat. És kicsinyeim, ne feledkezzetek meg arról, hogy az élet múlandó, mint a virág. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 08/2001

Medugorje, 2001. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket, különösen most, amikor a Sátán háborút és gyulöletet akar kelteni. Kicsinyeim újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és bojtöljetek, hogy az Isten békét adjon nektek. Tanúskodjatok a Békérol minden szívnek és legyetek a béke hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok és Isten elott közbenjárok mindegyikotökért. És Ti ne féljetek, mert aki imádkozik annak nem kell a gonosztól félni és annak szívében nincs gyulölet. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 09/2001

Medugorje, 2001. október 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy egész lényetekkel imádkozzatok és teljes szívbol szeressétek egymást. Kicsinyeim, a Béke és az Öröm tanúságtevoivé választottak ki benneteket. Ha nem lenne Béke: imádkozzatok és megkapjátok. Kicsinyeim, segítségtekkel és imáitok révén Béke árad ki a világra. Kicsinyeim ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az imádság csodát tesz az emberi szívekben és a világban. Veletek vagyok és hálát adok Istennek mindegyikotökért, aki igazán elfogadja és megéli az imádságot. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 10/2001

Medugorje, 2001. november 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi idoben újra imára hívlak benneteket. Kicsinyeim, imádkozzatok és készítsétek szívetek a Béke Királyának az eljövetelére, hogy áldásával Békét adjon az egész világnak. Békétlenség uralkodott el a szívekben és gyulölet uralja a világot. Ezért ti, akik üzeneteim szerint éltek, legyetek a hitetlen világ számára a fény és a felé nyújtott kéz, hogy mindenki megismerhesse a Szeretet Istenét. Kicsinyeim ne felejtsétek, hogy veletek vagyok és mindegyikotöket megáldom. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/2001

Medugorje, 2001. december 25 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak és buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok a Békéért. Ma -amikor az újszülött Jézust a karomon hozom hozzátok- különösen hívlak benneteket arra, hogy az imádságban egyesüljetek Vele és így váljatok Jellé e békétlen Világ számára. Kicsinyeim buzdítsátok egymást az imádságra és a szeretetre. Hitetek legyen buzdítás a többiek számára, hogy jobban tudjanak hinni és szeretni. Mindotöket megáldom, és arra hívom, hogy jöjjön közelebb Szívemhez és a kicsi Jézus Szívéhez. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 12/2001


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2001