Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Hungarian

Međugorje, 2008. január 25 "Drága Gyermekek! A Nagybőjttel kegyelmi időszakhoz közeledtek. Szívetek fölszántott föld és kész arra, hogy befogadja azt a gyümölcsöt, amely majd nemesnek érik be. Kicsinyeim, Szabadon választhattok a jó és a rossz között. Ezért hívlak benneteket imádkozni és bőjtölni. Az örömöt ültessétek el szívetekben és az öröm gyümölcsei javatokra növekednek majd, a többiek pedig látják ezt és életetek által el is fogadják. Mondjatok le a bűnről és válasszátok az örök Életet. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 01/2008

Međugorje, 2008. február 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imádkozásra és önmegtagadásra hívlak benneteket. Napjaitok buzgó kis imádságokkal legyenek átszőve azokért, akik még nem ismerték meg Isten Szeretetét. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 02/2008

Međugorje, 2008. február 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imádkozásra és önmegtagadásra hívlak benneteket. Napjaitok buzgó kis imádságokkal legyenek átszőve azokért, akik még nem ismerték meg Isten Szeretetét. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 02/2008


A HELYI CENACOLO KÖZÖSSÉG-NÉL IMÁDKOZÓ ZARÁNDOKOK ELOTT TÖRTÉNT 2008. ÉVI LÁTOMÁSA UTÁN MIRJANA A KÖVETKEZOKROL TUDOSÍTOTT:

Még sohasem láttam, hogy a Gospa így forduljon hozzánk. Kezeit nyújtotta felénk és eközben mondta:

Drága Gyermekek, ma kezeimet nyújtom felétek. – Ne féljetek megfogni kezeimet. Szeretetet és békét szeretnék velük adni és elősegíteni üdvözüléseteket. Ezért kicsinyeim fogjátok meg kezeimet. Örvendeztessétek meg ezzel szívemet és én vezetlek benneteket az életszentség felé.

Az út amelyen vezetlek benneteket nehéz, kísértésekkel és elesésekkel teli. Én azonban veletek leszek és kezeimmel megtartlak benneteket. Legyetek kitartóak, hogy az út végén együtt, örömben és szeretetben foghassuk meg mindnyájan Fiam kezét. Gyertek velem és ne féljetek. – Köszönet nektek.


Međugorje, 2008. március 25 "Drága Gyermekek! Arra hívlak meg benneteket, hogy személyes megtérésteken munkálkodjatok. Még messze vagytok attól, hogy Istennel találkozzatok a szívetekben. Ezért töltsétek el minél több időt imádságban és hódolatban Jézus, a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, hogy Ő megváltoztasson benneteket és élő hitet, örök élet utáni vágyat ültessen szívetekbe. – Kicsinyeim csak az Isten örökkévaló, minden más múlandó. – Veletek vagyok és szeretettel bátorítlak benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 03/2008

Međugorje, 2008. április 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket mind, hogy növekedjetek Isten Szeretetében, mint a virág, amelyik megérzi a tavasz meleg sugarait. Kicsinyeim, úgy növekedjetek ti is Isten Szeretetében és vigyétek Isten Szeretetét mindazokhoz, akik messze vannak Istentől. Isten Akaratát keressétek tegyetek jót azokkal, akiket Isten helyez utatokra, legyetek világosság és öröm. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 04/2008

Međugorje, 2008. május 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor Isten megengedte hogy veletek legyek kicsinyeim, újra a megtérésre hívlak benneteket. Amíg veletek vagyok rendkívüli módon munkálkodjatok a világ megmentésén. Isten irgalmas és különleges kegyelmeket ad, amiket az imádságban keressetek. Veletek vagyok és nem hagylak magatokra benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 05/2008

Međugorje, 2008. június 25 "Drága Gyermekek! Ma is nagy örömmel a szívemben hívlak benneteket, hogy engem kövessetek és fogadjátok meg üzeneteimet. Legyetek a Béke és a Szeretet örömteli hordozói ezen a békétlen világon. Veletek vagyok és Fiammal, Jézussal, a Béke Királyával együtt áldom meg mindegyikőtöket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 06/2008

Međugorje, 2008. július 25 "Drága Gyermekek! Most, amikor ti a testi pihenésen gondolkodtok, én a megtérésre hívlak Benneteket. Imádkozzatok és dolgozzatok ezen úgy, ahogy szívetek vágyik a Teremtő Istenre, aki maga az igazi pihenés lelketek és testetek számára. Hadd fedje föl Arcát nektek, és Hadd adja a Békéjét számotokra. Veletek vagyok és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 07/2008

Međugorje, 2008. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma újra személyes megtérésre hívlak benneteket. Ti legyetek azok, akik megtérnek és életükkel tanúskodnak, szeretnek, megbocsátanak és a Föltámadott örömét idehozzák, ebbe a világba, ahol a Fiam meghalt és ahol az emberek nem érzik annak szükségét hogy keressék és fölfedezzék Őt életükben. Ti imádjátok Őt és hadd legyen reményetek azon Szívek reménye, akik még nem ismerik Jézust. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 08/2008

Međugorje, 2008. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Hadd legyen életetek újból egy Béke melletti döntés. Legyetek a Béke boldog hordozói és ne feledjétek, hogy kegyelmi időben éltek, amelyben Isten hatalmas kegyelmeket ad nektek jelenlétem által. Kicsinyeim ne zárkózzatok be magatokba, hanem használjátok fel jól ezt az időt és keressétek a Béke és a Szeretet ajándékait életetek számára, hogy az tanúságtétel legyen a többieknek. Anyai áldásommal áldalak meg benneteket. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 09/2008

Međugorje, 2008. október 25 "Drága Gyermekek! Különösképp kérlek benneteket mind arra, hogy imádkozzatok szándékaim szerint, hogy az imádságtokkal megállíthassátok a Sátán tervét ezen a világon, amely naponta kerül mind távolabb Istentől, helyezi magát Isten helyébe, és rombol le mindent ami a lelketekben szép és jó. Ezért kicsinyeim, fegyverezzétek föl magatokat imával, és bőjttel, úgy hogy tudatában lehessetek annak, hogy Isten mennyire szeretet benneteket, és tegyétek meg Isten akaratát. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 10/2008

Međugorje, 2008. november 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben ma is hívlak benneteket: imádkozzatok azért hogy a kis Jézus megszülessen a szívetekben. Ő, aki maga a Béke, hadd ajándékozza általatok a Békét az egész világnak. Kicsinyeim, azért imádkozzatok szűntelenül e fölzaklatott Világért, ahol nincs reménység, hogy ti a Béke tanúságtevőivé válhassatok mindenki számára. A remény hadd kezdjen így áradni szívetekből, mint a Kegyelem folyama. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/2008

Međugorje, 2008. december 25 "Drága Gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül! – Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket és segítsen megérteni azt, hogy nélküle nincs jövő a számotokra. Kicsinyeim, ezért adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy Ő vezessen és Ő őrizzen meg benneteket minden rossztól. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 12/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/29/2008