Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Hungarian

Međugorje, 2006. január 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy legyetek az Evangélium hordozói családotokban. Kicsinyeim ne feledkezzetek meg a Szentírás olvasásáról. Tegyétek látható helyre és Életetekkel tegyetek tanúságot arról, hogy Hisztek Isten Szavának és aszerint éltek. Közel vagyok hozzátok szeretetemmel és Fiamnál mindegyikőtökért közbenjárok. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 01/2006

Međugorje, 2006. február 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelemmel teli bőjti időben arra hívlak benneteket, hogy nyissátok ki szíveteket azon kegyelmekre, amelyeket az Isten nektek óhajt adni. Ne zárkózzatok be, inkább imádsággal és önmegtagadással mondjatok IGEN-t Istennek és Ő bőséggel nyújtja kegyelmeit. Miképp a föld, amely tavasszal befogadja a vetőmagot és hoz százszoros termést, azonképp mennyei Atyátok is bőségesen ajándékoz meg benneteket. Kicsinyeim, veletek vagyok és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 02/2006

Međugorje, 2006. március 25 "Bátorság Kicsinyeim! Úgy döntöttem, hogy az életszentség útján vezetlek benneteket. Mondjatok le a b?nr?l és lépjetek az üdvösség útjára, arra az útra amelyet Fiam választott. Isten minden megpróbáltatástok és szenvedéstek között meg fogja találni számotokra az öröm útját. Ezért imádkozzatok, Kicsinyeim. Szeretetünkkel közel vagyunk hozzátok. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 03/2006

Međugorje, 2006. május 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy éljétek és valósítsátok meg a nektek adott üzeneteimet. Kicsinyeim, döntsetek az Életszentség mellett és a Mennyországra gondoljatok. Csak így lesz olyan Béke a szívetekben, amit senki sem tud megsemmisíteni. A Béke ajándék, amelyet Isten az imádságban ad. Kicsinyeim: Keressétek és munkáljátok teljes erőtökből a Békét hogy az győzzön a Szívetekben és a Világban. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 05/2006

Međugorje, 2006. június 25 "Drága Gyermekek! Nagy örömmel szívemben köszönök minden imát, amit ezekben a napokban szándékaimra fölajánlottatok. Kicsinyeim, tudjátok meg hogy sem ti, sem gyermekeitek nem bánják meg. Isten nagy kegyelmekkel jutalmaz majd meg benneteket és végül elnyeritek az örök életet. Közel vagyok hozzátok és köszönök mindent azoknak, akik évek óta meghallgatják üzeneteimet, belefoglalják életükbe azokat és döntenek az életszentség és a béke mellett. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 06/2006

Međugorje, 2006. július 25 "Drága Gyermekek! Most ne csak a test pihenésére gondoljatok, hanem Keressetek időt a Lélek számára is Kicsinyeim. A csendben szóljon hozzátok a Szentlélek és engedjétek meg Neki hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Veletek vagyok és Isten előtt közbenjárok értetek mind. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 07/2006

Međugorje, 2006. augusztus 25 Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak meg benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Csak az imádságban lesztek közel hozzám és Fiamhoz, és az imádságban ismeritek föl, hogy az életetek mennyire rövid. Az Ég utáni vágy születik majd meg szívetekben. Öröm kezdi irányítani szíveteket és az imádság áradni kezd, akár a folyó. Szavaitok csak hálaadást mondanak majd Istennek azért hogy megalkotott benneteket, és valósággá érik számotokra az életszentség iránti vágy. Köszönöm, hogy követtétek hívásom. 08/2006

Međugorje, 2006. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma újra veletek vagyok és a teljes megtérésre hívlak benneteket mind. Kicsinyeim, döntsetek Isten mellett és Istenben megtaláljátok azt a békét, amit a szívetek keres. Kövessétek a szenteket és ők legyenek a példaképeitek; én pedig addig lelkesítelek benneteket, amíg a Mindenható megengedi hogy veletek legyek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 09/2006

Međugorje, 2006. október 25 "Drága Gyermekek! Az Úr megengedte nekem, hogy most újra elmondjam nektek: Kegyelmi időket éltek. Kicsinyeim, még nem tudatosul bennetek, hogy Isten hatalmas esélyt ad a megtérésre és arra hogy békében és szeretetben éljetek: annyira vakok vagytok és a földi dolgokkal megkötözöttek és csak a földi életre gondolók… Isten engem küldött, hogy az örök élet felé vezesselek benneteket. Kicsinyeim, én nem fáradok el ebben, bár látom hogy a ti szívetek elnehezült és fáradt mindarra ami kegyelem és ajándék." 10/2006

Međugorje, 2006. november 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Kicsinyeim, amikor imádkoztok, akkor Istenhez vagytok közel és Ő adja vágyatokat az Örökkévalóság iránt. Most van az az idő, amikor többet beszélhettek Istenről és többet tehettek Istenért. Kicsinyeim, ezért ne ellenkezzetek, hanem engedjétek hogy Ő vezessen, Ő formáljon benneteket, és Ő lehessen jelen életetekben. Ne feledjétek, hogy átutazók vagytok, akik úton vannak az Örökkévalóság felé. Kicsinyeim, ezért engedjétek hogy Isten vezessen benneteket, miként a pásztor vezeti a nyáját. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/2006

Međugorje, 2006. december 25 "Drága Gyermekek! Az újszülött Jézust ma újra hozzátok hozom a karjaimban. Ő a ti békétek, aki az Ég és Föld Ura. Kicsinyeim, senki más sem tud békét adni nektek, mint Ő aki a Béke Királya. Ezért szívetekből imádjátok Őt, Őt válasszátok és Őbenne elnyeritek az Örömöt. A Béke áldásával Ő áld majd meg benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2006