Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2023 In Hungarian

Medjugorje 2023. január 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok velem a Békéért, mert a Sátán háborút és gyűlöletet akar a szívekben és a népek között is. Imádkozzatok tehát a böjtnek és bűnbánatnak áldozva napjaitokat, hogy Isten békét adjon. A jövőnk válaszúthoz ért, mert a ma embere nem akarja már Istent. Ezért tart pusztulás felé az emberiség. Kicsinyeim ti a reménységem vagytok. Imádkozzatok velem, hogy beteljesüljön mindaz amit Fatimában és itt elkezdtem. Imádkozzatok; a békesség tanúságtevői, a béke emberei legyetek környezetetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 01/25/2023

Medjugorje 2023. február 25 "Drága Gyermekek! Térjetek meg, bűnbánó ruhába, és személyes, mély imába öltözzetek, és a Magasságbélitől kérjétek alázattal a békét. Ebben a kegyelmi időben a Sátán el akar csábítani benneteket; de ti, kicsinyeim, szűntelenül a Fiamra nézzetek, kövessétek Őt önmegtagadással és böjttel a Kálvária felé. Veletek vagyok, mert a Magasságbéli, megengedi, hogy szeresselek és az örömteli szívhez vezesselek benneteket a hitben, amely növekszik mindazokban, akik Istent mindenek fölött szeretik. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 02/25/2023

Medjugorje 2023. március 25 "Drága Gyermekek! A jelen idő lehessen imádságaitok ideje." 03/25/2023

Medjugorje 2023 április 25 "Drága Gyermekek! Arra hívlak benneteket mind, hogy legyetek a föltámadt Jézus békéjének és örömének hírnökei mindazok számára, akik távol vannak az imádkozástól, hogy őket Jézus szeretete és életetek, egy új életre –a megtérés és életszentség szerinti életre– alakíthassa. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 04/25/2023

Medjugorje 2023 május 25 "Drága Gyermekek! A természetbe hívlak benneteket; menjünk és kérjük a Magasságost, hogy szóljon szívetekhez, hogy megérezhessétek a Szentlélek erejét s szépségét, tanúsíthassátok azt a szeretetet, amit Isten minden teremtmény felé érez. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy követitek meghívásom." 05/25/2023


Last Modified 05/26/2023