Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Hungarian

Međugorje, 2013. január 25 "Drága Gyermekek, Ma is imádságra hívlak meg benneteket. Hadd legyen az imádságtok olyan erős mint az élő kő, amíg életetekkel is tanúságtevőkké nem váltok. Tegyetek tanúságot hitetek szépségéről. Veletek vagyok és Fiam előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm hogy válaszoltatok meghívásomra." 01/2013

Međugorje, 2013. február 25 "Drága Gyermekek, Ma is imádságra hívlak benneteket. A bűn földi dolgok felé vonz, míg én azért jöttem hogy az életszentség és Isten dolgai felé vezesselek benneteket, de ti harcoltok és elhasználjátok energiátokat a bennetek lévő jóval és gonosszal való harcban. Kicsinyeim, ezért Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg az imádság öröm nem lesz számotokra és az élet majd egyszerű sétává válik Isten felé. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 02/2013

Međugorje, 2013. március 25. Nagyhétfő "Drága Gyermekek, Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe szeretett Fiam, Jézus keresztjét és elmélkedjetek az Ő szenvedéséről és haláláról. Hadd egyesüljön szenvedéstek az Ő szenvedésével és a szeretet győzni fog, mert Ő, aki a Szeretet, szeretetből adta oda magát, hogy megváltsa mindegyikőtöket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, míg a szeretet és béke uralomra nem jut szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok meghívásomra." 03/2013

Međugorje, 2013. április 25. "Drága Gyermekek, Imádkozzatok, imádkozzatok, és csak imádkozzatok mindaddig amíg szívetek meg nem nyílik a hitre, mint a virág a napsugár melegére. Ez a kegyelem ideje, amelyet Isten ad nektek jelenlétem által, de ti távol vagytok szívemtől, ezért személyes megtérésre, és családi imádkozásra hívlak meg benneteket. Legyen a Szentírás mindig buzdítás számotokra! Mindnyájatokat megáldalak anyai áldásommal. Köszönöm hogy válaszoltok meghívásomra." 04/25/2013

Međugorje, 2013. május 25 "Drága Gyermekek, Ma arra hívlak meg benneteket, hogy legyetek erősek és elszántak a hitben és az imádságban, amíg imáitok olyan erősek nem lesznek hogy megnyissák szeretett Fiam, Jézus szívét. Kicsinyeim imádkozzatok, imádkozzatok szűntelen, amíg szívetek meg nem nyílik Isten szeretetére. Veletek vagyok, mindegyikőtökért közbenjárok, és imádkozom megtéréstekért. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásom." 05/25/2013

Međugorje, 2013. június 25. "Drága Gyermekek, Örömmel szívemben szeretem mindegyikőtöket és arra hívlak benneteket, hogy húzódjatok közelebb Szeplőtelen Szívemhez, hogy még közelebb hozhassalak benneteket Fiamhoz Jézushoz, Ő adja nektek békéjét és szeretetét, amely mindegyikőtök tápláléka. Kicsinyeim, nyíljatok meg az imádságra és nyíljatok meg az én szeretetemre. Édesanyátok vagyok és nem hagylak benneteket egyedül a bolyongásban és a bűnben. Kicsinyeim, arra kaptatok meghívást, hogy az én gyermekeim legyetek, az én szeretett gyermekeim, hogy bemutathassalak benneteket mind, a Fiamnak. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásom." 06/25/2013

Međugorje, 2013. július 25. "Drága Gyermekek! Örömmel szívemben hívlak benneteket mind, hogy a hit szerint éljetek, a szívetekből és a példátokkal minden módon tegyetek erről tanúságot. Kicsinyeim döntsetek arról, hogy távol maradtok a bűntől és a kísértéstől, hadd legyen szívetekben öröm és az életszentség szeretete. Kicsinyeim, szeretlek és követlek benneteket a Mindenható előtti közbenjárásommal. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásom." 07/25/2013

Međugorje, 2013. augusztus 25 "Drága Gyermekek! A Mindenható ma is megadja kegyelmét: veletek vagyok és a megtérés felé vezetlek benneteket. Én minden nap vetek és a megtérésre hívlak benneteket, hogy legyetek ima, béke, szeretet, búza, mely ha elhal, százszoros termést hoz. Drága Gyermekek, nem szeretném, ha bármiért bánkódnotok kellene, amit ugyan megtehettetek volna, de nem akartátok. Kicsinyeim, ezért mondjátok újból és lelkesen: 'Jel szeretnék lenni mindenkinek.' Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásom. 08/25/2013

Međugorje, 2013. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Hadd legyen kapcsolatotok mindennapos az imádsággal. Az imádság csodát tesz bennetek és általatok, ezért Kicsinyeim, az imádság hadd legyen öröm számotokra. Akkor mélyebb és nyitottabb lesz az Élettel való kapcsolatotok és megértitek majd, hogy az Élet ajándék mindegyikőtök számára. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 09/25/2013

Međugorje, 2013. október 25 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Az imádság csodákat cselekszik bennetek és általatok. Kicsinyeim, ezért egyszerű szívvel kérjétek a Mindenhatót, hogy adjon nektek erőt, hogy Isten Gyermekei legyetek, nehogy a Sátán úgy tudjon megrázni benneteket, mint szél a fák ágait. Kicsinyeim, döntsetek újra Isten mellett és egyedül Isten akaratát kérjétek, akkor megtaláljátok Benne az örömöt és a békét. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 10/25/2013

Međugorje, 2013. november 25 "Drága Gyermekek! Ma mindegyikőtöket imádságra hívom. Kicsinyeim, tárjátok ki Szívetek kapuját, az elmélyült imára, a szívből jövő imádságra, a Mindenható akkor tud hatni a szabadságtokra és elkezdődik majd a megtéréstek. Hitetek oly erőssé válik, hogy teljes szívetekből ki tudjátok mondani: Istenem, én Mindenem. Kicsinyeim megértitek majd, hogy itt a földön minden múlandó. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom. 11/25/2013

Međugorje, 2013. december 25 "Drága Gyermekek! A Béke Királyát hozom hozzátok, hogy Ő a Békéjét adja nektek. Ti kicsinyeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszik majd azon emberek arcán, akik Isten és az Ő országa mellett döntöttek. Fiammal, Jézussal áldom meg mindnyájatokat a Béke áldásával. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 12/25/2013


Last Modified 12/27/2013