Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2005 In Hungarian

Međugorje, 2005. január 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újra imádkozni hívlak benneteket. Kicsinyeim, imádkozzatok a keresztények egységéért, hogy mindnyájan egy Szív legyenek. Egység lesz igazán köztetek, amennyiben imádkoztok és meg fogtok bocsátani. Ne feledjétek: a Szeretet csak akkor győz, ha imádkoztok és a szívetek megnyílik. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 01/2005

Međugorje, 2005. február 25 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy váljatok kinyújtott kezemmé ezen a világon, amelyik Istent az utolsó helyre teszi. Kicsinyeim, a ti életetekben Istent az első helyre tegyétek. Isten megáld és megerősít benneteket, hogy tanúságot tehessetek Róla, a Szeretet és a Béke Istenéről. Veletek vagyok és mindegyikőtökért közbenjárok. Kicsinyeim, ne felejtsétek hogy gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 02/2005

Međugorje, 2005. március 25 "Drága Gyermekek! Ma a szeretetre hívlak meg benneteket. Kicsinyeim! Isten Szeretetével szeressétek egymást. Hadd győzedelmeskedjék a Szeretet minden pillanatban – boldogságban, bánatban – és a Szeretet így el fog uralkodni a szívetekben. A Föltámadott Jézus veletek lesz, és Ti az Ő tanúságtevői lesztek. Együtt örülök majd veletek és anyai köntösömmel védelmezlek benneteket. Kicsinyeim, különösen mindennapi megtérésteket figyelem szeretettel. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 03/2005

Međugorje, 2005. április 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot családjaitokban. Az imádság és a Szentírás olvasásával hadd lépjen be családjaitokba a Szentlélek, aki meg fog újítani benneteket. Így váltok családotokban a hit oktatóivá. Az imádság és a szeretet amit ti adtok a Világot egy jobb útra fogja téríteni és a Szeretet el fog uralkodni a Világon. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 04/2005

Međugorje, 2005. május 25 "Drága Gyermekek! Újra arra hívlak benneteket, hogy éljetek üzeteim szerint alázatosságban. Különösen az üzenetekről tanúskodjatok most, amikor a jelenéseim évfordulójához közeledünk. Kicsinyeim, legyetek jel azoknak, akik messze vannak Istentől és az Ő Szeretetétől. Veletek vagyok és anyai áldásommal megáldom mindőtöket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 05/2005

Međugorje, 2005. június 25 "Drága Gyermekek! Ma megköszönöm mindazt az áldozatot, amit szándékaimra fölajánlottatok. Kicsinyeim, arra hívlak benneteket, hogy legyetek a Béke és a Szeretet apostolai családotokban és a világban. Imádkozzatok hogy a Szentlélek megvilágosítson és az Életszentség útján vezessen. Veletek vagyok és Anyai áldásommal mindőtöket megáldom. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 06/2005

Međugorje, 2005. július 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy töltsétek meg napjaitokat rövid és lángoló imákkal. Amikor imádkoztok szívetek nyitott és az Isten különleges szeretettel szeret és különleges kegyelmekkel áraszt el benneteket. Ezért használjátok ki jól ezt a kegyelmi időt és szenteljétek oda Istennek, jobban mint valaha is. Tartsatok kilencedeket, amikor bőjtöltök és lemondtok valamiről, hogy a Sátán távozzék tőletek és a kegyelem körülvegyen benneteket. Mellettetek vagyok és mindegyikőtökért közbenjárok Istennél. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 07/2005

Međugorje, 2005. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy éljétek az üzeneteimet. Ezt az időt Isten a kegyelem idejeként adta. Kicsinyeim, ezért használjatok ki minden pillanatot és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Megáldalak benneteket mind és közbenjárok a Magasságbéli előtt mindőtökért. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 08/2005

Međugorje, 2005. szeptember 25 "Drága Gyermekek! A Szeretetben arra hívlak meg Benneteket, hogy térjetek meg, mégha most távol is vagytok a szívemtől. Ne feledjétek, hogy az Édesanyátok vagyok és mindegyikőtökért fájdalmat érzek ugyan, akik szívemtől távol vannak, de mégsem hagylak egyedül benneteket. Hiszem, hogy elhagyhatjátok a bűn útját és dönthettek az életszentség mellett. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 09/2005

Međugorje, 2005. október 25 "Kicsinyeim! Higgyetek, Imádkozzatok, Szeressetek – és Isten közel lesz hozzátok. Ő mindazon kegyelemmel megajándékoz benneteket amit Tőle kértek. Ajándéktok vagyok én is, mert Isten megengedi nekem, hogy napról-napra veletek legyek és mérhetetlen szeretettel szeressem mindegyikő-töket. Ezért kicsinyeim, az imádságban és az alázatosságban nyissátok meg szíveteket és legyetek tanúi jelenlétemnek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 10/2005

Međugorje, 2005. november 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg az imádság nem lesz az élet számotokra. Kicsinyeim, ebben az időszakban különleges módon imádkozom Isten előtt, hogy adja meg nektek a hit ajándékát. Csak hittel fedezitek föl az Istentől nektek ajándékozott élet örömét. Az örökkévalóságra gondolva öröm tölti el Szíveteket. Veletek vagyok és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/2005

Međugorje, 2005. december 25 "Drága Gyermekek! Ma is karomon hozom hozzátok a kis Jézust, a Béke Királyát hogy békéjével megáldjon benneteket. Kicsinyeim, ma különleges módon hívlak benneteket arra, hogy legyetek békehordozóim ebben a békétlen világban. Isten meg fog áldani benneteket. Kicsinyeim, ne feledjétek hogy az édesanyátok vagyok. A kis Jézussal a karomon különleges áldásommal áldom meg mindőtöket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 12/2005


"Drága Gyermekek! Úgy jöttem hozzátok mint egy Édesanya, aki mindennél jobban szereti gyermekeit. Gyermekeim, szeretnélek a Szeretetre tanítani benneteket is. Imádkozom ezért. Imádkozom, hogy minden szomszédotokban fölismerjétek Fiam. A Fiamhoz vivő úton, aki az igaz béke és az igaz szeretet, a minden mellettünk élő szeretete vezet. Gyermekeim, imádkozzatok és bőjtöljetek hogy szívetek szándékaimra nyitott lehessen.(Mirjana 2005.évi üzenete)


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/2005