Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Hungarian

Međugorje, 2015. január 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy imádságban éljétek meg hivatástokat. A Sátán most a gyűlölet és békétlenség fertőző viharával úgy szeretné megfojtani az ember testét, lelkét, ahogy eddig még sohasem. Számos szívben nincs öröm, mert sem Isten, sem imádság nincs benne. A gyűlölet és a háború növekszik csak napról-napra benne. Kicsinyeim, hívlak benneteket, hogy kezdjétek új lendülettel a szentség és szeretet életét, hiszen ezért jöttem közétek. Legyünk együtt szeretet és megbocsátás mindazoknak, akik csak emberi szeretettel szeretnek és nem azzal a mérhetetlen isteni szertettel, amelyre Isten hív benneteket. Kicsinyeim, szívetekben hadd éljen mindig a jobb jövő reménye. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 01/2015

Međugorje, 2015. március 25 "Drága Gyermekek! Ma is lehetővé tette a Mindenható, hogy veletek legyek és a megtérés útján vezesselek benneteket. Sok szív bezárta magát a kegyelem előtt és süketté vált hívásomra. Kicsinyeim, ti imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és mindazon gonosz terv ellen, amelyet az újszerűség leple alatt az ördög felkínál. Legyetek erősek az imádságban és a kereszttel kezetekben imádkozzatok, hogy a gonosz ne használjon, de ne is győzzön bennetek. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 03/2015

Međugorje, 2015. április 25 "Drága Gyermekek! Ma is veletek vagyok, hogy az üdvösség felé vezesselek benneteket. Lelketek nyugtalan, mert gyenge és fáradt mindenféle földi dologtól. Ti, Kicsinyeim, valóban imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy Ő formáljon át és saját hitének erejével és a reménnyel töltsön be titeket: így szilárdak lehettek a gonosz elleni harcban. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál Jézusnál. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 04/2015

Međugorje, 2015. május 25 "Drága Gyermekek! Ma is veletek vagyok és örömmel hívlak benneteket mind arra, hogy imádkozzatok és higgyetek az ima erejében. Kicsinyeim, nyissátok ki szíveteket, hogy az Isten betölthesse a szeretetével, és így örömmé válhassatok mások számára. Tanúságtételetek erőteljes lesz és mindaz amit tesztek Isten gyengédségével fonódik össze. Veletek vagyok és imádkozom értetek és megtéréstekért, amíg mind Istent nem teszitek az első helyre. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 05/2015

Međugorje, 2015. június 25 "Drága Gyermekek! A Mindenható ma is megadja nekem azt a kegyelmet, hogy szerethesselek és a megtérésre hívhassalak benneteket. Kicsinyeim, a ti holnaptok Isten legyen, nem a háború és a békétlenség, nem a szomorúságnak, hanem az örömnek és a békenek kell uralkodnia minden ember szívében, de Isten nélkül sohasem találtok rá a békére. Kicsinyeim ezért térjetek vissza Istenhez és az imádsághoz hogy szívetek örömmel zengedezhessen. Veletek vagyok és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 06/2015

Međugorje, 2015. július 25 "Drága Gyermekek! örömmel vagyok ma is veletek, és Kicsinyeim arra hívlak benneteket mind, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mígcsak megértitek a szeretetem, amely értetetek van. Kicsinyeim, az én szeretetem erősebb a gonosznál, ezért közeledjetek Istenhez, hogy örömömet Istenben megérezzétek. Kicsinyeim, Isten nélkül nincs jövőtök, reményetek és üdvösségtek, ezért hagyjátok el a gonoszt és válasszátok az üdvöst. Veletek vagyok és Isten előtt közbenjárok értetek és mindazért ami nektek szükséges. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 07/25/2015

Međugorje, 2015. augusztus 25. "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy váljatok imává. Az imádság legyen a szárnyatok, hogy Istennel találkozhassatok. Az Istent elfelejtő és megtagadó világ most a próba idejét éli. Kicsinyeim, ezért ti legyetek azok, akik keresik és mindenek fölött szeretik Istent. Szeretlek és Fiamhoz vezetlek benneteket, de Isten Gyermekeinek szabadságában kell nektek kimondani az Igent (Isten mellett). Kicsinyeim közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 08/25/2015

Međugorje, 2015. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma szintén arra kérem a Szentlelket, hogy erős hittel töltse be szíveteket. Az imádság és a hit szeretettel és örömmel tölti be szíveteket és jellé váltok az Istentől távol lévők számára. Kicsinyeim, biztassátok egymást arra, hogy szívből imádkozzatok, úgy hogy imádság töltse be életeteket, Ti, Kicsinyeim, akkor minden nappal tanúságot tesztek, Istent mindenek fölött szolgálva az imádásban és felebarátot a szükségében. Veletek vagyok és mindegyikőtökért közbenjárok. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 09/25/2015

Međugorje, 2015. október 25. "Drága Gyermekek! Imádságom ma is mindegyikőtökért szól, különösen azokért akik szíve hívásomkor megkeményedik. Kegyelem napjaiban éltek, de nem vagytok tudatában az ajándékoknak, amit jelenlétemmel Isten ad. Kicsinyeim, döntsetek ma is az életszentség mellett, használjátok föl a jelenkor szentjeinek példáját és meglátjátok, hogy az életszentség valóság mindegyikőtök számára. Kicsinyeim, örvendezzetek a szeretetben hogy Isten szemében megismételhetetlen és pótolhatatlanként ti valóban Isten öröme vagytok ebben a világban. Tanúsítsátok a békét, imádságot és a szeretetet. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 10/26/2015

Međugorje, 2015. november 25 "Drága Gyermekek! Ma hívlak benneteket mind: imádkozzatok szándékaimra. Kicsinyeim, a Béke veszélyben van, ezért imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a Sátán minden létező módon kísért és támad. Kicsinyeim, legyetek szilárdak az imádságban és bátrak a hitben. Veletek vagyok és fiamnál, Jézusnál közbenjárok értetek mind. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 11/25/2015

Međugorje, 2015. december 25 "Drága Gyermekek! Ma ismét hozzátok hozom fiamat Jézust és az Ő Békéjét és az Ég utáni vágyat a karomról adom nektek. Veletek imádkozom a békéért és meghívlak benneteket, hogy legyetek a béke maga. Anyai békém áldásával áldom meg mindannyiótokat. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 12/25/2015


Last Modified 12/26/2015