Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Hungarian

Međugorje, 2012. január 25 "Drága Gyermekek, Ma is örömmel hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és hallgassatok hívásomra. Újra szeretnélek közelebb vonzani benneteket Szeplőtelen Szívemhez, ahol menedéket és békét találtok. Nyíljatok meg az imádságban, míg örömmé nem válik számotokra. Az imádság révén a Magasságbeli bőséges kegyelmet ad nektek és kinyújtott kezemmé váltok ebben a békétlen világban, amely a békére vágyakozik. Kicsinyeim, életetekkel tegyetek tanúságot a hitről, és imádkozzatok, hogy a hit napról napra növekedjen a szívetekben. Veletek vagyok. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 01/2012

Međugorje, 2012. február 25 "Drága Gyermekek, Ebben az időben különösképp hívlak benneteket: „Szívből imádkozzatok”. Kicsinyeim, ti sokat fecsegtek de keveset imádkoztok. Olvassátok és elmélkedjétek a Szentírást, hadd legyenek az írott szavak számotokra az Élet. Bátorítalak és szeretlek benneteket úgy, hogy az Istenben megtalálhassátok a békéteket és az élet örömét. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 02/2012

Međugorje, 2012. március 25. "Drága Gyermekek, Ma is örömmel szeretném reátok adni anyai áldásomat és szeretnélek imádkozni hívni benneteket. Hadd váljék az imádság szükségletté számotokra hogy mindennap jobban növekedjetek az életszentségben. Kicsinyeim, még távol vagytok megtéréstektől: munkálkodjatok hát többet érte. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 03/2012

Međugorje, 2012. április 25 "Drága Gyermekek, Ma is imádkozásra hívlak benneteket és arra Kicsinyeim, hogy szívetek hadd legyen nyitott Isten felé, amint a virágok is nyitottak a Nap melegére. Veletek vagyok és közbenjárok értetek mind. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 04/2012

Međugorje, 2012. május 25 "Drága Gyermekek, Ma is megtérésre és életszentségre hívlak benneteket. Isten az imádság révén örömöt és békét szeretne adni, de ti kicsinyeim még messze vagytok és a világi és földi dolgokhoz kötődtök. Ezért hívlak benneteket újra: Isten és Isten ügyei felé emeljétek föl szíveteket és látástokat, akkor az öröm és a béke eluralkodik szívetekben. Köszönöm, hogy elfogadjátok meghívásom." 05/2012

Međugorje, 2012. június 25 "Drága Gyermekek, Szívemben nagy reménnyel hívlak ma is imádságra benneteket. Kicsinyeim, ha imádkoztok, akkor velem vagytok és Fiam akaratát keresitek és élitek. Legyen nyitva a szívetek és éljétek az imádságot, akkor minden pillanat lelketek ízesítője és öröme lehet. Veletek vagyok és Jézus előtt közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy elfogadjátok meghívásom." 06/2012

Međugorje, 2012. július 25 "Drága Gyermekek, ma a jóra hívlak benneteket. Legyetek a béke és a jó hordozói ebben a világban. Imádkozzatok, hogy Isten erőt adjon, és szívetekben, életetekben a reménység és büszkeség uralkodjék el, mert ti Isten gyermekei és reménységének hordozói vagytok a világ számára, amelynek szívében nincs remény, és jövőtlen, hiszen szíve nem Isten felé nyitott, aki a megmentőtök. Köszönöm, hogy elfogadjátok meghívásom." 07/2012

Međugorje, 2012. augusztus 25 "Drága Gyermekek, Ma is reménységgel a szívemben imádkozom értetek és hálát adok a Magasságbelinek mindegyikőtökért, aki szívből él az üzeneteim szerint. Köszönjétek meg Isten szeretetének, hogy mindegyikőtöket szerethetem és Szeplőtelen Szívemen át a megtérés felé vezethetem. Nyissátok ki a szíveteket és döntsetek az életszentség mellett és a remény hadd szűljön örömöt a szívetekben. Köszönöm, hogy elfogadjátok meghívásom." 08/2012

Međugorje, 2012. szeptember 25. "Drága Gyermekek, Amikor a természetben a színek gazdagságát nézitek, melyet a Magasságbeli ad nektek, nyissátok ki szíveteket és hálaadással imádkozzatok minden jóért, amitek van, és mondjátok ki: Egyedül az örökkévalóságra vagyok ide teremtve. Vágyakozzatok tehát a mennyeiek után, hiszen Isten mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Engem is ezért adott nektek, hogy elmondhassam: egyedül Istenben van a békétek és reménységtek Drága Gyermekek. Köszönöm, hogy elfogadjátok meghívásom." 09/2012

Međugorje, 2012. október 25 "Drága Gyermekek, Ma a szándékaim szerinti imádságra hívlak benneteket. Újítsátok meg a böjtölést és az imádkozást, mert a Sátán bölcs és számos szívet csal bűnbe és a kárhozatba. Kicsinyeim, az életszentségre hívlak benneteket és arra hogy a kegyelemben éljetek. Imádjátok Fiamat, hogy Ő betöltsön Békéjével és Szeretetével, amely után vágyakoztok. Köszönöm, hogy elfogadjátok meghívásom." 10/2012

Međugorje, 2012. november 25 "Drága Gyermekek, Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot. Nyíljatok meg a Szentgyónásra, hogy mindegyikőtök teljes szívből fogadhassa el meghívásom. Veletek vagyok és megvédelek benneteket a bűn rontásától, de nektek is meg kell nyílnotok a megtérés és az életszentség felé, hogy szívetek lángra lobbanjon az Isten iránti szeretettől. Adjatok Neki időt és Ő sajátmagát fogja adni nektek és így Isten Akaratában fölfedezitek a szeretetet és az életörömöt. Köszönöm, hogy elfogadjátok meghívásom." 11/2012

Međugorje, 2012. december 25 Boldogasszonyunk a kicsiny Jézussal karján érkezett és nem adott üzenetet, hanem a kis Jézus kezdett beszélni és azt mondta: "ÉN VAGYOK A BÉKÉTEK, ÉLJETEK PARANCSAIM SZERINT." Keresztet osztva együtt áldott meg bennünket a Boldogasszony és a kis Jézus. 12/2012


Last Modified 12/26/2012