Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Hungarian

január 25, 2021 "Drága Gyermekek! Most imádságra, böjtre és lemondásra hívlak benneteket, hogy erősebbek lehessetek a hitben. Ez az ébredés és az újjászületés ideje. Kicsinyeim, a természetben magában megadatott minden, és ti is gondolkodjatok el mennyi kegyelmet kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói, hogy életetek áldott lehessen a földön. Vágyakozzatok a Mennyország után, a mennyekre, ahol nincs sem szomorúság, sem gyűlölet. Kicsinyeim, ezért döntsetek újra a megtérés mellett, hadd uralkodjon az életszentség életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 01/25/2021

február 25, 2021 "Drága Gyermekek! Isten megengedte és ma is veletek vagyok, hogy imádságra és böjtre hívjalak benneteket. Éljétek át ezt a kegyelmi időt, legyetek a remény tanúi, és megismétlem kicsinyeim: imádsággal és böjttel még a háborúk is elháríthatók. Kicsinyeim higgyetek, éljetek a hitben és hittel ebben a kegyelmi időben, mert Szeplőtelen Szívem senkit sem hagy békétlenségben, aki hozzám menekül. Közbenjárok a Magasságbelinél és imádkozom szívetek békéjéért és a jövőbeli reményeitekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2021

március 25, 2021 "Drága Gyermekek! Ma újra veletek vagyok, hogy elmondjam: Kicsinyeim, aki imádkozik az nem fél a jövőtől és a reményt sem veszíti el. Kicsinyeim, mert az enyéim vagytok, ezért örömöt és békét hordozzatok. Úgy jöttem ide, mint a „Béke Királynője”, mert az ördög ugyan békétlenséget és háborút akar, a szíveteket pedig a jövőtől való félelemmel akarja betölteni, de a jövő mégis Istené. Kicsinyeim, ezért legyetek alázatosak és imádkozzatok és bízzatok rá mindent a Magasságbeli, a Teremtőtök kezére. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 03/25/2021

április 25, 2021 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy tavaszi színekkel tegyetek tanúságot hitetekről. Legyen ez a hit a remény és a bátorság hite. Kicsinyeim, ne rendüljön meg hitetek semmilyen helyzetben sem, még ebben a megpróbáltatással teli időben sem. A föltámadt Krisztussal menjetek bátran célotok, a menny felé. Ezen a szentségi úton elkísérlek benneteket és mindnyájatokat Szeplőtelen Szívembe zárlak. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 04/25/2021

május 25, 2021 "Drága Gyermekek! Látlak és hívlak benneteket: térjetek vissza Istenhez, mert Ő a szeretet, és szeretetből Ő küldött hozzátok, hogy a megtérés útján vezesselek benneteket. Hagyjátok el a bűnt és a gonoszságot, döntsetek az életszentség mellett, akkor uralkodni fog az öröm, és lesztek kinyújtott kezem ebben az eltévelyedett világban. Azt szeretném, ha imádságot és reményt nyújtanátok azok számára, akik még nem ismerték fel a szeretet Istenét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 05/25/2021

június 25, 2021 "Drága Gyermekek! Örvendezik az én szívem látván, hogy a hosszú évek során szeretettel és nyitottsággal fogadjátok meghívásom. Ma arra hívom mindőtöket, hogy Velem imádkozzatok a Békéért és a Szabadságért, mert a Sátán erős és a lehető legtöbb embert akarja elcsalni Anyai Szívemtől. Ezért döntsetek a teremtő Isten mellett, hogy az általa adott Földön jól mehessen dolgotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 06/25/2021

július 25, 2021 "Drága Gyermekek! Arra hívlak meg benneteket, hogy imádkozzatok mindazokért, akik nem imádkoznak. Kicsinyeim, az életetekkel tegyetek tanúságot az örömről, arról hogy az enyímek vagytok, Isten pedig meghallgatja imáitokat és békét ad nektek ebben a békétlen világban, ahol a gőg és az önzés uralkodik. Kicsinyeim, legyetek nagylelkűek és a szeretetem szeretete, hogy a pogányok megérezhessék ti az enyímek vagytok és megtérjenek Szeplőtelen Szívemhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 07/25/2021

augusztus 25, 2021 "Drága Gyermekek! Örömmel hívom minden kicsinyem, aki a meghívásomra válaszolt , hogy legyenek örömmel és békességgel. Életetekkel tanúskodjatok a Mennyekről, amit idehozok nektek. Kicsinyeim itt az idő, hogy szeretetem tükrözzétek mindazok számára, akik nem tudnak szeretni és akik szívét gyűlölet tölti be. Emlékezzetek – veletek vagyok és közbenjárok értetek mind, hogy Fiam Jézus békét adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 08/25/2021

september 25, 2021 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok, tegyetek tanúságot és örüljetek velem, mert a Mindenható továbbra is küld engem, hogy az életszentség útján vezesselek benneteket. Kicsinyeim, legyetek tudatában annak, hogy az élet rövid és az örökkévalóság vár reátok, hogy minden szenttel, teljes lényetekkel dicsőítsétek az Istent. Kicsinyeim ne aggódjatok a földi dolgok miatt, hanem vágyakozzatok a Mennyországra. A menny lesz a célotok, és öröm uralkodik majd szívetekben. Veletek vagyok, és édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket mind. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 09/25/2021

október 25, 2021 "Drága Gyermekek! Térjetek vissza az imádkozáshoz, mert az imádkozók nem félnek a jövőtől; nyitottak az életre és tisztelik mások életét. Kicsinyeim, aki imádkozik megérzi Isten gyermekeinek szabadságát és örömteli szívvel szolgálja felebarátját, mert az Isten maga a szeretet és a szabadság. Ezért, kicsinyeim, az nincs Istentől, ha bilincsbe verten akarják szolgálatotokat, mert az Isten maga a szeretet és a békéjét adja minden teremtményének. Ezért is küldött el hozzátok, hogy segítsek növekedni az életszentségben. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 10/25/2021

november 25, 2021 "Drága Gyermekek! Veletek vagyok ebben az irgalmassági időben, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek a béke és a szeretet hordozói ebben a világban, ahol Isten általam hív benneteket kicsinyeim, az imádságra és a szeretetre, a Mennyország megjelenítésére itt a Földön. Kicsinyeim, a szívetek legyen örömmel és Istenbe vetett hittel teli, hogy teljes mértékben bízzatok az Ő szent akaratában. Ezért vagyok veletek, mert Ő, a Magasságbéli küld el közétek, hogy a reményre buzdítsalak benneteket; és béketeremtők legyetek ebben a békétlen világban. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 11/25/2021

december 25, 2021 "Drága Gyermekek! Ma Fiamat, Jézust hozom hozzátok, hogy a Békéjét adja nektek. Kicsinyeim, Béke nélkül nincs sem jövőtök, sem áldásotok, ezért térjetek vissza az imához, mert az ima gyümölcse az öröm és az a hit, amely nélkül nem tudtok élni. Az Áldást, amelyet ma nektek adunk, hozzuk be családjaitokba és gazdagítsuk vele mindazokat, akikkel találkoztok, hogy megérezzék a kegyelmeket, amelyeket kaptok. Köszönöm, hogy válaszoltatok a meghívásomra." 12/25/2021


Last Modified 12/26/2021