Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Hungarian

Međugorje, 2009. január 25 "Drága Gyermekek! Ma újra imádkozni hívlak benneteket. Az imádság olyan lehet számotokra, mint az a mag, amelyet a szívembe helyeztek én pedig Jézusnak adom hogy lelketek megmeneküljön. Kicsinyeim, szeretném, ha mindegyiktek beleszeretne az örök életbe, ami a jövőtök, és minden világi dolog segítene benneteket közelebb jönni Teremtő Istenetekhez. Azért vagyok veletek ilyen régóta, mert téves úton jártok. Kicsinyeim, csak segítségemmel nyítjátok meg szemeteket. Számosan vannak, akik üzeneteim szerint élve megértik hogy az életszentség útján vannak az örökkévalóság felé. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 01/2009

Međugorje, 2009. február 25 "Drága Gyermekek! Az önmegtagadás, az ima és a bőjt idejében arra hívlak benneteket, hogy menjetek és valljátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem kinyissa szíveteket és lehetővé tegye hogy megváltozzatok. Térjetek meg kicsinyeim, nyíljatok meg Isten felé és nyíljatok ki tervére, ami mindegyikőtök számára elkészült. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 02/2009


Mirjana 2009.évi Jelenésekor kapott üzenete

Drága Gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy őszintén és hosszan nézzetek a saját szívetekbe. Mit láttok majd benne? Hol található benne Fiam és Hol van az a kívánság hogy engem követtek Hozzá? – Kicsinyeim most az önmegtagadás idején kérdezzétek meg magatoktól: Személyesen tőlem mit kér az Isten? Mit tegyek meg magam? – Imádkozzatok, bőjtöljetek és legyen irgalmasság a szívetekben. Ne feledjétek a lelki-pásztorokat. Imádkozzatok értük, hogy ne tévedjenek meg, maradjanak Fiamban és jó pásztorai legyenek nyájuknak. – Gospa végignézett a jelenlévőkön és hozzátette:

Újra mondom nektek, ha tudnátok mennyire szeretlek benneteket sírva fakadnátok az örömtől. Köszönöm.


Međugorje, 2009. március 25 "Drága Gyermekek! Ebben a tavaszi időben, amikor a téli alvásból ébredezik minden, ti is ébresszétek föl lelketeket imádsággal, hogy készek legyetek befogadni a Föltámadott Jézus fényességét. Kicsinyeim, Jézus hadd vonjon benneteket közelebb a Szívéhez, hogy nyitottá váljatok az örök életre. Imádkozom értetek és őszinte megtéréstekért közbenjárok a Mindenhatónál. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 03/2009

Međugorje, 2009. április 25 "Drága Gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket mind, hogy imádkozzatok a Békéért és tegyetek tanúságot róla családotokban, hogy a Béke legyen a legnagyobb kincs ezen a békétlen földön. A Béke Királynője vagyok számotokra és ti Édesanyátok. Szeretnélek a Béke útján vezetni benneteket, amely csak Istentől jöhet. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 04/2009

Međugorje, 2009. május 25 "Drága Gyermekek! Imádkozni hívom mindegyikőtöket ebben az időben azért, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, hogy a Szentlélek megújítson mindenkit, benneteket hitetek tanúságtételének útjára vezessen, és azokat is akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbéli előtt. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 05/2009

Međugorje, 2009. június 25 "Drága Gyermekek! Örvendjetek velem, örömmel térjetek meg és adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy közöttetek vagyok. Kicsinyeim imádkozzatok, hogy Isten életetek középpontjává váljék és életetek tanúságtétele révén minden teremtmény megérezhesse Isten Szeretetét. Váljatok kinyújtott kezemmé, hogy minden teremtmény közelebb kerülhessen a Szeretet Istenéhez. Anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 06/2009

Međugorje, 2009. július 25 "Drága Gyermekek! Hadd legyen ez az idő az értetek mondott imádság ideje. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 07/2009

Međugorje, 2009. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Kicsinyeim, még nem vagytok eléggé szentek és nem sugározzátok az életszentséget mások felé, ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és dolgozzatok tovább személyes megtérésteken, hogy Isten szeretetének jele legyetek mások felé. Veletek vagyok és az Örökkévalóság felé vezetlek bennetek, ahová minden szívnek vágyódnia kell. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 08/2009

Međugorje, 2009. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Örömmel, állhatatosan működjetek megtérésteken. Minden örömötök és szomorúságtok hozzátok Szeplőtelen Szívemhez, hogy szeretett Fiamhoz vezethesselek benneteket mind úgy, hogy Fiam Szívében örömöt találjatok. Veletek vagyok hogy tanítsalak és az Örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 09/2009

Međugorje, 2009. október 25 "Drága Gyermekek! Ma ismét áldásomat hozom nektek, megáldom mindőtöket és arra hívlak benneteket hogy növekedjetek azon az úton, amelyet megváltástok érdekében Isten elkezdett velem. Kicsinyeim imádkozzatok, bőjtöljetek és örömmel tegyetek tanúságot hitetekről, szívetek pedig imádsággal legyen mindig tele. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 10/2009

Međugorje, 2009. november 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket mind, hogy újítsátok fel az imádságot családjaitokban, hogy Jézus jövetelére örömmel készülődjetek. Kicsinyeim, legyen a szívetek tiszta és szolgálatkész, hogy a szeretet és a melegség szabadon áradjon általatok mindenki szívébe, mégha távol van is az Ő Szeretetétől. Kicsinyeim, váljatok kinyújtott kezemmé, amely így a Szeretet Keze lesz mindazok számára, aki elveszett, akiknek nincs többé sem hite, sem reménye. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 11/2009

Međugorje, 2009. december 25 "Drága Gyermekek! Ezen az örömteli napon mindannyiótokat Fiam, a Béke Királya elé hozom hogy Békéjét és Áldását adja nektek. Kicsinyeim, ezt a Békét és Áldást szeretetben osszátok meg a másokkal. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 12/2009


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2009