Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Hungarian

Međugorje, 2010. január 25 "Drága Gyermekek! Hadd legyen ez a mostani idő személyes imátok ideje, hogy a hit magja növekedjen szívetekben és másoknak tett örömteli tanúságtétellé növekedjék. Veletek vagyok és szeretnélek benneteket mind arra ösztönözni, hogy növekedjetek és örvendezzetek a ti Teremtő Uratokban. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 01/2010

Međugorje, 2010. február 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor a természet is arra készülődik hogy az év legcsodálatosabb színeit adja Kicsinyeim én arra hívlak benneteket, hogy nyissátok ki szívetek a Teremtő Isten felé és Ő változtasson és formázzon át benneteket a saját képére, hogy mindaz a jó, ami álomba merült szívetekben, ébredjen föl az új életre és az örökkévalóság utáni vágyra. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 02/2010

Međugorje, 2010. március 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra szeretnélek hívni benneteket mind, hogy legyetek erősek az imádkozásban és amikor kísértések törnek reátok. Keresztény hivatástokat éljétek meg örömben, alázatosságban és tanúságot téve mindenkinek. Veletek vagyok és Fiam Jézus elé viszlek benneteket mind, aki erősségtek és támaszotok lesz. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 03/2010

Međugorje, 2010. április 25 "Drága Gyermekek! Ebben az időben, amikor különösképp imádkoztok és közbenjárásom kéritek, hívlak benneteket: Kicsinyeim, Imádkozzatok, hogy imádságtok révén segíthessek és minél több szív nyíljon ki üzeneteim felé. Imádkozzatok a szándékaim szerint. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek mind. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 04/2010

Međugorje, 2010. május 25 "Drága Gyermekek! Isten megadta nektek a kegyelmet ahhoz, hogy éljetek, hogy megvédjétek mindazt a jót, ami bennetek és körülöttetek van, hogy lelkesítsétek társaitokat arra, hogy jobbak és szentek legyenek; de a Sátán sem alszik: az újdonságokkal félrevezet benneteket, hogy a maga útjára vigyen. Kicsinyeim, Ezért Szeplőtelen Szívem iránti szeretetben szeressétek Istent mindenek fölött és éljetek parancsai szerint. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 05/2010

Međugorje, 2010. június 25 "Drága Gyermekek! Boldogan hívlak benneteket mind arra, hogy boldogan éljetek üzeneteim szerint: Kicsinyeim, csak így lehettek közelebb Fiamhoz. Egyedül Hozzá szeretnélek vezetni benneteket, és Benne megtaláljátok az igazi Békét és szívetek örömét. Megáldom mindőtöket és mérhetetlen Szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 06/2010

Međugorje, 2010. július 25 "Drága Gyermekek! Újra arra hívlak Benneteket, hogy örömmel kövessetek. Szeretnélek benneteket mind Fiamhoz, Megváltótokhoz vezetni. Ti nem vagytok tudatában annak, hogy Nélküle nincs örömötök és békétek sem a jövőben, sem az Örökéletben. Kicsinyeim, ezért használjátok ki az örömteli ima és önátadás eme idejét. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 07/2010

Međugorje, 2010. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma is nagy örömmel és újból arra szeretnélek hívni benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Hadd legyen ez az idő a személyes ima ideje. Napközben találjatok egy olyan helyet, ahol majd elmélyülten örömmel imádkoztok. Szeretlek benneteket és megáldalak benneteket mind. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 08/2010

Međugorje, 2010. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma veletek vagyok és megáldalak benneteket mind a Béke anyai áldásával, és sürgetlek benneteket, hogy még jobban éljétek a hit szerinti életet, mert még gyengék vagytok és nincs bennetek alázat. Kicsinyeim, sürgetlek benneteket, hogy dolgozzatok többet személyes megtérésteken és beszéljetek kevesebbet róla, hogy tanúságtételetek gyümölcsöző legyen. – És életetek szűntelen imádsággá váljék. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 09/2010

Međugorje, 2010. október 25 "Drága Gyermekek! Legyen ez az idő az imádságé. Kicsinyeim, hívásommal a megtérés útjának követése melletti döntésre szeretnélek hívni benneteket; ezért imádkozzatok és kérjétek Minden Szent közbenjárását. Hadd legyenek Ők számotokra példakép és biztatás és öröm az Örök Élet felé vezető úton. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 10/2010

Međugorje, 2010. november 25 "Drága Gyermekek! Reátok tekintek és azt látom a szívetekben hogy ott halál van reménytelenséggel, békétlenség és éhinség mellett. Sem imádság sem Isten iránti bizalom nincs, ezért engedte meg nekem a Magasságos hogy reményt és örömet hozzak nektek. Nyíljatok meg. Nyissátok ki szíveteket Isten irgalma felé hiszen Ő mindazt megadja nektek, amire szükségtek van és Ő betölti Szíveteket Békével, mert Ő maga a Béke és a ti Reménységtek. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 11/2010

Međugorje, 2010. december 25 "Drága Gyermekek! Ma fiam Jézus és én szeretnénk bőséges örömöt és békét adni, hogy mindegyikőtök örömteli hordozója és tanúságtevője legyen a békének és az örömnek azon a helyen ahol él. Kicsinyeim, legyetek áldás és legyetek béke. Köszönöm, hogy követitek hívásom." 12/2010


Last Modified 12/27/2010