Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Hungarian

Međugorje, 2014. január 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Hogy imáitoknak visszfénye legyen és hathasson azokra, akikkel találkoztok. Családjaitokban tegyétek látható helyre a Szentírást és olvassátok úgy, hogy a Béke Szavának folyama meginduljon szívetekben. Kicsinyeim, veletek és értetek imádkozom, hogy napról-napra még nyitottabbak lehessetek Isten akaratára. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 01/2014

Međugorje, 2014. február 25. "Drága Gyermekek! Ti látjátok, halljátok és érzékelitek, hogy sok ember szívében nem lakozik Isten. Nem vágyódnak utána, mert messze kerülik az imádságot és nincs békességük. Ti Kicsinyeim, imádkozzatok és éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, Ti, akik a kezdetektől igent mondtok hívásomra. Kicsinyeim, Tegyetek tanúságot Istenről és jelenlétemről és ne feledjétek: veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról-napra bemutatlak benneteket mind Fiamnak Jézusnak. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 02/2014

Međugorje, 2014. március 25 "Drága Gyermekek! Újra hívlak benneteket: úgy kezdjetek harcolni a bűn ellen, mint az első napokban, menjetek gyónni és döntsetek az életszentség mellett. Isten szeretete általatok árad ki a világra, szívetekben béke uralkodik majd és Isten áldása fog betölteni. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 03/2014

Međugorje, 2014. április 25 "Drága Gyermekek! Tárjátok ki szíveteket a kegyelem felé, amelyet Isten általam nyújt nektek, miként a virág is kinyílik a Nap meleg sugaraira. Legyetek ima és szeretet mindazoknak, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és Fiam Jézus előtt közbenjárok mindőtökért és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy meghalljátok hívásom." 04/2014

Međugorje, 2014. május 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok, és legyetek annak tudatában, hogy Isten nélkül por vagytok. Ezért fordítsátok gondolataitokat és szíveteket Isten és az imádság felé. Bízzatok az Ő szeretetében. Kicsinyeim, Isten Lelkével mindannyian meghívást kaptatok arra, hogy tanúságot tegyetek. Kicsinyeim, ti értékesek vagytok, és az életszentségre, az örök életre hívlak meg benneteket. Ezért legyetek annak tudatában, hogy ez az élet mulandó. Szeretlek benneteket, és a megtérés megújult életére hívlak benneteket. Köszönöm, hogy meghalljátok hívásom." 05/2014

Međugorje, 2014. június 25 "Drága Gyermekek! A Mindenható megadja nekem azt a kegyelmet, hogy még veletek lehetek és az imádságban a Béke Útja felé vezethetlek benneteket. Szívetek és Lelketek békét és szeretetet: Istent magát, és az Ő örömét szomjúhozza. Ezért Kicsinyeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és az imádságban fölfedezitek majd az ilyen élet bölcsességét. Megáldalak benneteket és mindegyikőtökért közbenjárok Jézus, a Fiam előtt. Köszönöm, hogy meghalljátok hívásom." 06/25/2014

Međugorje, 2014. július 25 "Drága Gyermekek! Ti nem vagytok tudatában annak, hogy milyen kegyelmekkel élhettek most, amikor a Mindenható maga ad jeleket azért, hogy kinyíljatok és megtérjetek. Térjetek vissza Istenhez és az imádsághoz, hogy az imádság uralkodjon szívetekben, családjaitokban és közösségeitekben, hogy a Szentlélek vezessen és buzdítson benneteket, hogy minden nappal nyitottabak legyetek Isten akaratára és mindegyikőtökről szóló tervére. Veletek vagyok és a szentekkel és az angyalokkal együtt közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy meghalljátok hívásom." 07/25/2014

Međugorje, 2014. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok szándékaimért, mert a Sátán meg szeretné semmisíteni itteni tervemet és el szeretné csenni békességteket. Kicsinyeim imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azért, hogy mindegyiktek imájával Isten cselekedhessen. Szívetek hadd legyen nyitva Isten akaratára. Szeretlek és Anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy meghalljátok hívásom." 08/25/2014

Međugorje, 2014. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy olyanok legyetek, mint a csillagok, amelyek ragyogásukkal fényt és szépséget adnak másoknak, hogy örvendezzenek. Kicsinyeim, legyetek ragyogás, szépség, öröm és béke, és különösen imádság mindazok számára, akik távol vannak szeretetemtől és Fiam Jézus szeretetétől. Kicsinyeim, örömmel tegyetek tanúságot hitetekről és imádságtokról, annak a hitnek az örömével, ami szívetekben van, és imádkozzatok a békéért, amely értékes ajándék Istentől. Köszönöm, hogy meghalljátok hívásom." 09/25/2014

Međugorje, 2014. október 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok ebben a kegyelmi időben és kérjétek a mindenszentek közbenjárását, akik már a fényességben vannak. A megtérés útján ők legyenek számotokra példakép és bátorítás, napról-napra. Kicsinyeim, legyetek tudatában annak, hogy életetek rövid és mulandó. Ezért sóvárogjatok az Örökkévalóság után és imádsággal készítsétek föl szíveteket. Veletek vagyok és Fiam előtt közbenjárok mindegyikőtökért, különösen azokért akik Fiamnak és nekem fölajánlották magukat. Köszönöm, hogy meghallgatjátok hívásom." 10/25/2014

Međugorje, 2014. november 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok kicsinyeim, hogy megérthessétek kik vagytok és merre kell mennetek: legyetek az örömhír hordozói és a remény emberei. Legyetek szeretet mindazok számára, akik szeretet nélkül vannak. Kicsinyeim, ti csak akkor lesztek minden és értek el mindent, ha imádkoztok és nyitottak vagytok Isten akaratára és Istenre, aki az örök élet felé szeretne vezetni benneteket. Veletek vagyok és nap mint nap közbenjárok értetek fiamnál Jézusnál. Köszönöm, hogy meghallgatjátok hívásom." 11/2014

Međugorje, 2014. december 25 "Drága Gyermekek! Karomon fiammal, Jézussal ma újra hozzátok jövök és Tőle kérek békét számotokra és kérek békét közöttetek. Imádkozzatok Hozzá és imádjátok Őt, hogy békéje és boldogsága betölthesse szíveteket. Imádkozom értetek, hogy mindnyájan még jobban nyitottak legyetek az imádságra. Köszönöm, hogy meghallgatjátok hívásom." 12/2014


Last Modified 12/27/2014