Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 november 2022 "Kära barn! Den Allra Högste har sänt mig till er för att lära er att be. Bönen öppnar hjärtan och ger hopp, och tron föds och stärks. Små barn, med kärlek kallar jag er: återvänd till Gud, för Gud är kärlek och ert hopp. Ni har ingen framtid om ni inte beslutar er för Gud; och det är därför jag är med er för att leda er fram till ett beslut för omvändelse och liv, och inte för död. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2022


Last Modified 11/29/2022