Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budskap, 25 oktober 2019 "Kära barn! Idag kallar jag er till bön. Må bönen bli en balsam för er själ, för bönens frukt är glädje, att ge och att vittna om Gud för andra - genom ert liv. Små barn, i er fullkomliga överlåtelse åt Gud kommer Han att ta hand om allt och välsigna er; och era offer kommer att få mening. Jag är med er och välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/25/2019


Last Modified 11/04/2019