Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 juli 2021 "Kära barn! Jag kallar er att vara bön för alla dem som inte ber. Små barn, vittna med era liv om glädjen i att tillhöra mig, och då kommer Gud att höra era böner och ge er frid i denna värld utan frid, där högmod och själviskhet råder. Små barn, var generösa och var kärlek av min kärlek, så att hedningarna kan erfara att ni är mina och omvänder sig till mitt Obefläckade Hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2021


Last Modified 07/27/2021