Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25 mars 2021 "Kära barn! Också idag är jag med er för att säga till er: Små barn, den som ber är inte rädd för framtiden och förlorar inte hoppet. Ni är utvalda att bära glädje och frid, för ni är mina. Jag har kommit hit med namnet ”Fridens Drottning” för djävulen önskar krig och avsaknaden av frid, han vill fylla era hjärtan med rädsla för framtiden - men framtiden tillhör Gud. Det är därför ni ska vara ödmjuka och be, och överlåta allt i den Allra Högstes händer som har skapat er. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2021


Last Modified 04/12/2021