Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Budskap, 25 mars 2024 "Kära barn! Be med mig i denna nådens tid för att det goda ska vinna i er och runt omkring er. Be på ett särskilt sätt små barn förenade med Jesus på Hans Korsväg. Lägg i era böner denna mänsklighet som vandrar utan Gud och utan Hans kärlek. Var bön, var ljus och var vittnen för alla dem som ni möter, små barn, så att den barmhärtige Guden må visa barmhärtighet mot er. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2024


Last Modified 04/17/2024