Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Swedish

Budskap 02 januari 2015 "Kära barn, jag är här ibland er som en moder som önskar hjälpa er att lära känna sanningen. När jag levde ert liv på jorden hade jag kunskap om sanningen, och enbart genom detta (hade jag) en liten bit av Himmelen på jorden. Det är därför jag önskar detsamma för er, mina barn. Den Himmelske Fadern önskar rena hjärtan fyllda med kunskap om sanningen. Han önskar för er att ni älskar alla dem ni möter, eftersom också jag älskar min Son i er alla. Detta är (en) början i att lära känna sanningen. Många falska sanningar erbjuds er. Ni kan övervinna dem med ett hjärta renat genom fasta, bön, bot och Evangeliet. Detta är den enda sanningen och det är den sanning min Son har lämnat åt er. Ni behöver inte utforska den mycket. Det som ni är ombedda att göra, såsom jag också har gjort, är att älska och att ge. Mina barn, om ni älskar, kommer ert hjärta att bli ett hem för min Son och för mig, och min Sons ord blir ledstjärnan i ert liv. Mina barn, jag kommer att använda er, kärlekens apostlar, att hjälpa alla mina barn att lära känna sanningen. Mina barn, jag har alltid bett för min Sons Kyrka, och jag ber er om detsamma. Be att era herdar ska stråla ut min Sons kärlek. Tack." 01/02/2015

Budskap 25 januari 2015 "Kära barn! Också idag kallar jag er: lev er kallelse i bön. Nu, som aldrig förr, vill Satan kväva människan och hennes själ genom sin förgiftade vind av hat och oro. I många hjärtan finns det ingen glädje eftersom Gud eller bön inte finns där. Hat och krig växer från dag till dag. Jag kallar er, små barn, börja på nytt, med entusiasm, helighetens och kärlekens vandring; det är just för denna sak jag har kommit ibland er. Låt oss tillsammans vara kärlek och förlåtelse för alla dem som känner och vill älska endast med en mänsklig kärlek och inte med Guds omätliga kärlek till vilken Gud kallar er. Små barn, må hoppet om en bättre morgondag alltid vara i ert hjärta. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2015

Budskap 02 februari 2015 "Kära barn! Jag är här, ibland er. Jag ser på er, ler mot er och jag älskar er på ett sätt som bara en mor kan göra. Genom den Helige Ande som kommer genom min renhet, ser jag era hjärtan och jag bär fram dem till min Son. Redan sedan länge har jag bett er att vara mina apostlar, för att be för dem som inte harlärt känna Guds kärlek. Jag ber om bön som springer fram ur kärlek, bön som bär frukt i gärningar och offer. Slösa inte bort tid genom att tänka på om ni är värdiga att vara mina apostlar. Den Himmelske Fadern kommer att döma alla; och ni, älska Honom och lyssna till Honom. Jag vet att allt detta förvirrar er, till och med att jag är här ibland er, men ta emot det med glädje och be att ni att ni förstår att ni är värdiga att arbeta för Himmelen. Min kärlek vilar över er. Be att min kärlek vinner seger i alla hjärtan, för det är denna kärlek som förlåter, ger och aldrig upphör. Tack." 02/02/2015

Budskap 25 februari 2015 "Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er alla: be mera och tala mindre. Sök Guds vilja i bönen och lev den, enligt de bud till vilka Gud kallar er. Jag är med er och ber med er. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2015

Budskap 02 mars 2015 "Kära barn! Ni är min styrka. Ni, mina apostlar, som med er kärlek, ödmjukhet och bönens tystnad gör det möjligt för andra att lära känna min Son. Ni lever i mig. Ni bär mig i ert hjärta. Ni vet att ni har en moder som älskar er och som har kommit för att ge kärlek. Jag ser på er i den Himmelske Fadern - era tankar, era smärtor, era lidanden - och jag frambär dem till min Son. Var inte rädda och förlora inte hoppet, för min Son lyssnar till sin moder. Alltsedan han föddes älskar han, och jag önskar för alla mina barn att de ska få lära känna denna kärlek. Jag önskar att alla de som lämnat honom på grund av sin smärta och missförståelse ska återvända till honom och att alla de som aldrig har känt honom ska lära känna honom. Det är därför ni är här, mina apostlar, och jag är med er som en moder. Be om fasthet i tron, för kärlek och barmhärtighet kommer ur en fast tro. Genom kärlek och barmhärtighet kommer ni att hjälpa alla dem som inte är medvetna om att de väljer mörkret istället för ljuset. Be för era herdar, för de är Kyrkans styrka som min Son har efterlämnat åt er. Genom min Son är de själarnas herdar. Tack." 03/02/2015

Budskap 18 mars 2015 till Mirjana "Kära barn! Av hela mitt hjärta ber jag er, jag bönfaller er barn: rena era hjärtan från synd och lyft dem upp till Gud och det eviga livet. Jag bönfaller er: var vaksamma och öppna för sanningen. Tillåt inte att allt som är av denna världen avlägsnar er från den sanna erfarenheten av glädje i föreningen med min Son. Jag leder er på den sanna vishetens väg, för bara med sann vishet kan ni komma att lära känna sann frid och det sanna goda. Slösa inte tid genom att be om tecken från den Himmelske Fadern, för Han har redan givit er det största tecknet, som är min Son. Därför, mina barn, be så att den Helige Ande kan leda er in i sanningen, så att Han kan hjälpa er att lära känna den, och genom denna kunskap om sanningen ni blir ett med den Himmelske Fadern och med min Son. Det är denna erfarenhet som ger lycka på jorden och öppnar dörren till evigt liv och oändlig kärlek. Tack."

Budskap 25 mars 2015 "Kära barn! Också idag tillåter mig den Högste att vara med er och att leda er på omvändelsens väg. Många hjärtan har stängt sig för nåden och har blivit döva för min kallelse. Ni, små barn, be och kämpa mot frestelse och alla de onda planer som djävulen erbjuder er genom modernismen. Var starka i bönen och med korset i era händer be att det onda inte ska utnyttja er och inte erövrar er. Jag är med er och ber för er. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2015

Budskap 25 april 2015 "Kära barn! Jag är med er också idag för att leda er till frälsningen. Er själ är rastlös eftersom er ande är svag och uttröttad av alla världsliga ting. Ni, små barn, be till den Helige Ande att Han förvandlar er och fyller er med Sin styrka av tro och hopp, så att ni blir fasta i denna strid mot ondskan. jag är med er och bär fram förbön för er inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2015

Budskap 02 maj 2015 "Kära barn, öppna era hjärtan och försök känna hur mycket jag älskar er och i hur hög grad jag önskar att ni älskar min Son. Jag önskar att ni lär känna Honom allt bättre, för det är omöjligt att känna Honom och inte också älska Honom - för Han är kärlek. Jag, mina barn, känner er. Jag vet om er smärta och ert lidande för också jag genomlevde detta. Jag skrattar med er i er glädje och gråter med er i er smärta. Jag kommer aldrig att lämna er. Jag kommer alltid att tala till er med moderlig ömhet. Och jag, som en moder, behöver era öppna hjärtan för att sprida min Sons kärlek med vishet och enkelhet. Jag behöver att ni är öppna för det goda och för barmhärtigheten. Jag behöver att ni är förenade med min Son, för jag önskar att ni är lyckliga och att ni bringar lycka till alla mina barn. Mina apostlar, jag behöver er för att visa alla sanningen från Gud, så att mitt hjärta, som led, och idag lider med så mycket smärta, kan segra i kärlek. Be för era herdars helgelse, så att i min Sons namn de kan utföra under, för helighet gör under. Tack." 05/02/2015

Budskap 25 maj 2015 "Kära barn! Också idag är jag med er och med glädje kallar jag er alla: be och tro på bönens makt. Öppna era hjärtan, små barn, så att Gud kan fylla er med Sin kärlek och ni blir en glädje för andra. Ert vittnesbörd kommer att bli mäktigt och allt ni gör kommer bli sammanvävt med Guds ömhet. Jag är med er och jag ber för er och er omvändelse till dess ni sätter Gud på den första platsen. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2015

Budskap 02 juni 2015 "Kära barn, jag önskar att arbeta genom er, mina barn, mina apostlar, så att, till slut, jag kan samla alla mina barn där allting är förberett för er lycka. Jag ber för er, att ni genom gärningar kan omvända andra, för tiden har kommit att utföra sanningens gärningar för min Son. Min kärlek kommer att arbeta i er - jag kommer att använda er. Lita på mig, för allting som jag önskar, det önskar jag för ert bästa, det eviga goda som den Himmelske Fadern har skapat. Ni, mina barn, mina apostlar, lever ett liv på jorden tillsammans med mina barn som inte har lärt känna min Sons kärlek, som inte kallar mig "moder" - men var inte rädda för att vittna om Sanningen. Om ni inte är rädda och modigt vittnar, då kommer sanningen att segra på ett mirakulöst sätt, men kom ihåg, styrkan ligger i kärleken. Mina barn, kärlek är ånger, förlåtelse, bön, offer och barmhärtighet. Om ni vet hur man älskar, kommer ni att omvända andra genom era gärningar, ni kommer att möjliggöra för min Sons ljus att tränga in i själar. Tack. Be för era herdar. De tillhör min Son. Han kallade dem. Be att de alltid har styrkan och modet att stråla med ljuset från min Son." 06/02/2015

Budskap 25 juni 2015 "Kära barn! Också idag ger mig Den Högste nåden att älska er och att kalla er till omvändelse. Små barn, må Gud vara er morgondag och och inte krig och avsaknad av fred; inte sorg utan glädje och frid måste börja råda i hjärtat på varje person - men utan Gud kommer ni aldrig att finna frid. Därför, små barn, återvänd till Gud och till bönen så att ert hjärta sjunger av glädje. Jag är med er och jag älskar er med oändlig kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 06/25/2015

Budskap 25 juli 2015 "Kära barn! Med glädje är jag med er också idag, och jag kallar er alla, små barn, be, be, be så ni kan förstå vilken kärlek jag har till er. Min kärlek är starkare än det onda, små barn, närma er därför Gud så att ni kan känna min glädje i Gud. Utan Gud, små barn, har ni ingen framtid, ni har inte något hopp eller frälsning; lämna därför det onda och välj det goda. Jag är med er och, med er, bär jag fram förbön inför Gud för alla era behov. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2015

Budskap 25 aŭgusti 2015 "Kära barn! Också idag kallar jag er att vara bön. Må bönen ge er vingar till att möta Gud. Världen är i en tid av prövning, för den glömde och övergav Gud. Därför, små barn, må ni vara de som söker och älskar Gud över allting. Jag är med er och jag leder er till min Son, men ni måste säga ert "ja" i Guds barns frihet. Jag ber för er och jag älskar er, små barn, med en oändlig kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 08/25/2015

Budskap 02 september 2015 "Kära barn, mina kära kärleksapostlar, mina bärare av sanningen, åter kallar jag er och samlar er runt mig för att ni skall hjälpa mig att hjälpa alla mina barn som törstar efter kärlek och sanning - som törstar efter min Son. Jag är en nåd från den Himmelske Fadern, sänd att hjälpa er att leva orden från min Son. Älska varandra. Jag levde ert jordiska liv. Jag vet att det inte alltid är lätt, men om ni älskar varandra kommer ni att be med hjärtat, ni kommer nå de andliga höjderna och vägen till himlen kommer att öppnas för er. Jag, er moder, väntar på er där, för jag är där. Var trogna mot min son och lär varandra trofasthet. Jag är med er. Jag skall hjälpa er. Jag skall lära er tro så att ni kan ge det vidare till andra på rätt sätt. Jag skall lära er sanningen så att ni får förmågan att urskilja. Jag skall lära er att älska så att ni kan lära känna vad sann kärlek är. Mina barn, min Son skall göra det som om Han Själv talar genom era ord och handlingar. Tack." 09/02/2015

Budskap 02 oktober 2015 "Kära barn, jag är här ibland er för att uppmuntra er, för att fylla er med min kärlek och kalla er på nytt att vara vittnen om min Sons kärlek. Många av mina barn har inte hopp, de har inte frid, de har inte kärlek. De söker min Son, men vet inte hur eller var de ska finna Honom. Min Son har Sin famn vidöppen för dem, och ni ska hjälpa dem att komma in i Hans omfamning. Mina barn, det är därför ni måste be om kärlek. Ni måste be väldigt, väldigt mycket för att växa alltmer i kärlek, för kärleken besegrar döden och gör att livet varar. Min kärleks apostlar, mina barn, förena er i bön med ett uppriktigt och enkelt hjärta oavsett hur långt ni är från varandra. Uppmuntra varandra att växa andligen såsom jag uppmuntrar er. Jag vakar över er och jag är med er närhelst ni tänker på mig. Be också för era herdar, för dem som lämnade allt för min Sons skull och för er skull. Älska dem och be för dem. Den Himmelske Fadern lyssnar till era böner. Tack." 10/02/2015

Budskap 25 oktober 2015 "Kära barn! Också idag ber jag för er alla, särskilt för alla dem som har blivit hårdhjärtade gentemot min kallelse. Ni lever i nådens dagar och är inte medvetna om de gåvor som Gud ger er genom min närvaro. Små barn, bestäm er också idag för helighet och ta denna tids helgon som förebilder och ni ska se att helighet är en verklighet för er alla. Fröjda er i kärleken, små barn, att ni i Guds ögon är unika och oersättliga, för att ni är Guds glädje i denna värld. Bär vittne om frid, bön och kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/25/2015

Budskap 02 november 2015 "Kära barn, åter igen önskar jag att tala till er om kärlek. Jag har samlat er runt mig i min Sons namn enligt Hans vilja. Jag önskar att er tro ska vara fast, och att den flödar fram ur kärleken. För de av mina barn som förstår min Sons kärlek och följer den, lever i kärlek och hopp. De har lärt känna Guds kärlek. Därför, mina barn, be, be, så att ni är i stånd att älska desto mer och göra kärlekens gärningar. För tron ensam utan kärlek och kärlekens gärningar är inte vad jag ber er om: mina barn, detta är en illusion om tron. Det är att skryta med sig själv. Min Son söker tro och gärningar, kärlek och godhet. Jag ber, och jag ber även er om att be och att leva kärleken; för jag önskar att min Son, när Han ser mina barns hjärtan, kan se kärlek och godhet i dem och inte hat och likgiltighet. Mina barn, min kärleks apostlar, förlora inte hoppet, förlora inte styrkan. Ni kan göra detta. Jag uppmuntrar er och välsignar er. För allt i denna värld, som tyvärr många av mina barn sätter på den första platsen, kommer att förgå; och bara kärlek och kärlekens gärningar kommer att bestå och öppna dörren till Himmelriket. Jag väntar på er vid denna dörr. Vid denna dörr önskar jag att välkomna och omfamna alla mina barn. Tack!" 11/02/2015

Budskap 25 november 2015 "Kära barn! Idag kallar jag er alla: be för mina intentioner. Freden är i fara, därför, små barn, be och var bärare av frid och hopp i denna rastlösa värld där Satan attackerar och frestar på alla sätt. Små barn, var fasta i bönen och modiga i tron. Jag är med er och bär fram förbön för er alla inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2015

Budskap 02 december 2015 "Kära barn jag är alltid med er för min Son har anförtrott er åt mig. Och ni, mina barn, ni behöver mig, ni söker mig, ni kommer till mig och ni ger mitt moderliga hjärta glädje. Jag älskar, och kommer alltid att älska er; ni som lider och som bär fram era smärtor och lidanden till min Son och till mig. Min kärlek söker alla mina barns kärlek, och mina barn söker min kärlek. Genom kärleken söker Jesus enheten mellan Himmelen och jorden; mellan den Himmelske Fadern och er, mina barn - Hans Kyrka. Därför är det nödvändigt att be mycket, att be och att älska Kyrkan vilken ni tillhör. Nu lider Kyrkan och behöver apostlar som genom kärlekens enhet, genom vittnesbörd och givande, visar Guds vägar. Kyrkan behöver apostlar som genom att leva Eukaristin med hjärtat gör stora verk; den behöver er, min kärleks apostlar. Mina barn, helt från första början var Kyrkan förföljd och förrådd, men dag för dag växte den till. Den kan inte förstöras eftersom min Son gav den ett hjärta - Eukaristin, och ljuset från Hans uppståndelse sken och kommer att fortsätta skina på den. Var därför inte rädda. Be för era herdar att de får styrkan och kärleken att vara frälsningens broar. Tack." 12/02/2015

Budskap 25 december 2015 "Kära barn! Också idag bär jag min Son Jesus till er och från denna omfamning ger jag er Hans frid och en längtan efter Himmelen. Jag ber för er om fred och jag kallar er att vara fred. Jag välsignar er alla med min moderliga fridsvälsignelse. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2015


Last Modified 01/06/2016