Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Swedish

Budskapet den 25 jan. 2009 "Kära barn! Också idag kallar jag er till bön.Låt bönen vara för er som ett frö som ni lägger i mitt hjärta, som jag överlämnar till min Son Jesus för er för era själars frälsning. Jag önskar, små barn, för var och en av er att börja älska det eviga livet som är er framtid och alla de jordiska tingen, må de bli en hjälp för er att dra er närmare Gud, Skaparen. Jag är hos er så här länge för att ni är på fel väg. Bara med min hjälp, små barn, kommer ni att öppna era ögon. Det finns många bland er som genom att leva i mina budskap, förstår att de är på helighetens väg mot evigheten. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 01/2009

Budskapet den 25 feb. 2009 "Kära barn! I denna tid av försakelse,bön och botgöring, kallar jag er på nytt: Gå och bikta era synder så att denna nåd får öppna era hjärtan och låta den förändra er. Omvänd er, små barn, öppna er själva för Gud och för Hans plan för var och en av er. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 02/2009

Budskapet den 25 Mar. 2009 "Kära barn! I denna vårens tid, när allting vaknar upp från vintersömnen, väck upp era själar med bön så att de kan bli redo att mottaga ljuset från den uppståndne Jesus.Små barn, må Han dra er närmare till sitt Hjärta så att ni blir öppna för det eviga livet. Jag ber för er och vädjar inför Den Högste för er verkliga omvändelse.Tack för att ni har svarat på min kallelse." 03/2009

Budskapet den 25 Apr. 2009 "Kära barn! Idag kallar jag er alla att be för fred och att vittna om fred i era familjer så att fred får bli den högsta skatten i denna fredslösa värld. Jag är er Fredens Drottning och er moder.Jag önskar att leda er på fredens väg, som kommer endast från Gud. Därför, bed,bed,bed.Tack för att ni har svarat på min kallelse." 04/2009

Budskapet den 25 May. 2009 "Kära barn! I denna tid kallar jag er alla att bedja för Den Heliga Andens ankomst över varje döpt skapelse, så att Den Heliga Anden kan förnya er alla och leda er på vägen att vittna om er tro - ni och alla dem som är långt borta från Gud och Hans kärlek. Jag är med er och vädjar för er inför Den Allra Högste.Tack för att ni har svarat på min kallelse." 05/2009

Budskapet den 25 Jun. 2009 "Kära barn! Gläd er med mig, omvänd er i glädje och tacksägelse till Gud för gåvan att jag är närvarande bland er. Bed att, i era hjärtan, Gud får bli central i era liv och vittna med era liv, små barn, så att varje individ får känna Guds kärlek. Var mina utsträckta händer för var och en, så att detta kan dra närmare till kärlekens Gud. Jag välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 06/2009

Budskapet den 25 Jul. 2009 "Kära barn! Låt denna tid få bli en tid av bön för er. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 07/2009

Budskapet den 25 Aŭg. 2009 "Kära barn! Idag kallar jag er på nytt till omvändelse. Små barn, ni är inte heliga nog och utstrålar inte helighet mot andra, därför bed, bed, bed och arbeta på er personliga omvändelse, så att ni kan bli ett tecken på Guds kärlek till andra. Jag är med er och leder er fram emot evigheten, som är något som varje hjärta måste längta efter. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 08/2009

Budskapet den 25 Sep. 2009 "Kära barn, arbeta uthålligt och med glädje på er omvändelse. Erbjud all er glädje och sorg till mitt Obefläckade Hjärta så att jag kan leda er alla till min älskade Son, så att ni kan finna glädje i Hans Hjärta. Jag är med er för att undervisa er och leda er mot evigheten. Tack för att ni svarat på min kallelse." 09/2009

Budskapet den 25 Oct. 2009 "Kära barn! Också idag ger jag er min välsignelse, jag välsignar er alla och kallar er till att växa på denna väg som Gud har börjat genom mig för er frälsnings skull. Be, fasta och vittna med glädje om er tro, små barn, och må ert hjärta alltid vara fyllt av bön. Tack att ni svarat på min kallelse." 10/2009

Budskapet den 02 Nov. 2009 "Kära barn, också idag är jag ibland er för att för er visa på vägen som skall hjälpa er att lära känna Guds kärlek, den Guds kärlek Som lät er kalla Honom Fader och erfara Honom som Fader. Jag ber er att uppriktigt se in i era hjärtan och se hur mycket ni älskar Honom. Är Han den Siste att bli älskad? Omgivna av materiella ägodelar som ni är, hur många gånger har ni inte svikit, förnekat och glömt Honom? Mina barn, bedra inte er själva med jordiska ägodelar. Tänk på er själ för den är viktigare än kroppen, rena den. Åkalla Fadern, Han väntar på er. Kom tillbaka till Honom. Jag är med er eftersom Han, i Sin barmhärtighet, sänder mig. Tack." 11/02/2009

Budskapet den 25 Nov. 2009 "Kära Barn! I denna tid av nåd kallar jag er alla att förnya bönen i era familjer. Förbered er med glädje inför Jesu ankomst. Små barn, må era hjärtan vara rena och goda, så att kärlek och värme kan flöda genom er in i varje hjärta som är långt från Hans kärlek. Små barn, var mina utsträckta händer, kärlekens händer för alla dem som har gått vilse, som inte längre har någon tro eller något hopp. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/2009

Budskapet den 02 Dec. 2009 "Kära barn. I denna tid av förberedelse och glad förväntan önskar jag, som moder, att visa er vad som är viktigast för er själ. Kan min Son födas i den (er själ)? Är den genom kärlek renad från lögner, högmod, hat och elakhet? Framför allt, älskar er själ Gud som sin Fader och älskar den sin broder i Kristus? Jag visar er på vägen som skall upphöja er själ till en fullkomlig förening med min Son. Jag önskar att min Son föds i er. Vilken glädje det skulle vara för mig som moder. Tack." 12/02/2009

Budskapet den 25 Dec. 2009 "Kära barn! På denna glädjefulla dag, för jag fram er alla inför min Son, Fridens Kung, för att Han må ge er Sin frid och välsignelse. Små barn, dela i kärlek denna frid och välsignelse med andra. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/2009


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2009