Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Swedish

Jungfru Marias budskap den 25 Jan 2008 "Kära barn, I fastetiden närmar ni er en tid av nåd. Ert hjärta är som en plogad åkerjord och det är redo för att ta emot utsädet som kommer att växa till något gott. Ni, små barn, är fria att välja mellan gott och ont. Därför kallar jag er till bön och fasta. När ni sår glädje kommer glädjens frukter att växa i era hjärtan till godhet och andra kommer att se och uppleva det goda genom era liv. Avstå från synden och välj det eviga livet. Jag är med er och vädjar för er inför min Son. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 01/2008

Jungfru Marias budskap den 25 Feb 2008"Kära barn! I denna tid av nåd, kallar jag er ånyo till bön och offer. Låt er dag bli invävd med små innerliga böner för alla dem som inte har fått lära känna Guds kärlek. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 02/2008


DEN ÅRLIGA JUNGFRU MARIA UPPENBARELSEN FÖR MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDO DEN 18 MARS -08:

Detta år var flera tusen pilgrimer samlade för att be Rosenkransen på Cenacolos Kommunitet i Medjugorje. Uppenbarelsen varade från 14:01 till 14:08.

Mirjana förmedlade:

Jag har aldrig förut sett att Vår Fru har vänt sig till oss på detta sätt tidigare. Hon sträckte ut sina händer emot oss och med sina händer utsträckta på det sättet sade hon:

"Kära barn, idag sträcker jag ut mina händer mot er. Var inte rädd att ta emot dem. De önskar att ge er kärlek och frid och hjälpa er att bli frälsta. Därför, mina barn, ta emot dem. Fyll mitt hjärta med glädje och jag kommer att leda er till helighet. Vägen som jag leder er på är svår och full av frästelser och fallgropar. Jag ska vara med er och mina händer ska stödja er. Var uthålliga, så att i slutet av vägen, ska vi alla tillsammans i glädje och kärlek hålla min Sons händer. Följ mig, var inte rädda. Tack!"


Budskapet den 25 Mar 2008 "Kära Barn! Jag kallar er till att arbeta på er egen omvändelse. Ni är fortfarande långt borta från mötet med Gud i era hjärtan. Därför, tillbringa även mera tid i bön och tillbedjan av Jesus i altarets allra Heligaste Sakrament.Då kan Han förändra er och lägga en levande tro i era hjärtan och en längtan efter det eviga livet. Allting är förgängligt, små barn, endast Gud är Evig. Jag är med er och jag styrker er med kärlek. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 03/2008

Budskapet den 25 Apr 2008 "Kära barn! Även idag kallar jag er allesammans att växa i Guds kärlek som en blomma som känner vårens varma strålar.På så sätt får också ni, små barn, växa i Guds kärlek och bära fram kärleken till alla dem som är långt borta från Gud. Sök Guds vilja och gör gott för dem som Gud har låtit komma på er väg och var ljus och glädje för dem. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 04/2008

Budskapet den 25 maj 2008 "Kära barn! I denna tid av nåd, när Gud har givit mig tillåtelse att vara hos er, små barn, kallar jag er att förnya er omvändelse. Arbeta för världens frälsning på ett särskilt sätt nu när jag är hos er. Gud är barmhärtig och ger särskilda nådegåvor, sök att få dem genom bön. Jag är med er och lämnar er inte ensamma. Tack för att ni har svarat på min kallelse" 05/2008

Budskapet den 25 jun 2008 "Kära barn! Även idag, med stor glädje i hjärtat, kallar jag er att följa mig och lyssna till mina budskap. Var glädjefyllda bärare av frid och kärlek i denna fridslösa värld. Jag är med er och välsignar er alla med min Son Jesus, Fridsfursten.Tack för att ni har svarat på min kallelse." 06/2008

Budskapet den 25 Jul 2008 "Kära barn! I denna tid, när ni tänker på kroppens vila, kallar jag er till omvändelse. Bed och arbeta så att ert hjärta längtar efter Gud, Skaparen, som är den sanna vilan för er kropp och er själ.Må Han uppenbara sitt ansikte för er och må Han ge er sin frid. Jag är med er och vädjar inför Gud för var och en av er. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 07/2008

Budskapet den 25 Aŭg 2008 "Kära barn! Även idag kallar jag er till en personlig omvändelse. Ni är de som vill omvända er och kommer att vittna genom era liv om kärlek och förlåtelse. Ni kommer med glädjen i Den Uppståndne in i dennna värld, där min Son dog och där människorna inte känner sig behöva Honom och upptäcka Honom i sina liv. Ni tillber Honom, låt ert hopp vara ett hopp till dessa hjärtan som inte har Jesus. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 08/2008

Budskapet den 25 Sep 2008 "Kära barn! Låt era liv på nytt bli ett avgörande för fred. Bli glädjefyllda fredsbärare och glöm inte att ni lever i en tid av nåd,då Gud ger er stora nådegåvor genom min närvaro. Slut er inte inom er själva, små barn, men använd denna tid på bästa sätt och sök fredens och kärlekens gåva i ert liv så att ni blir vittnen inför andra människor.Tack för att ni har svarat på min kallelse." 09/2008

Budskapet den 25 Oct 2008 "Kära barn! Jag kallar er till att be för mina intentioner på ett särskilt sätt så att ni genom era böner, kan stoppa Satan´s plan för denna värld, som kommer längre från Gud för varje dag och som sätter sig själv i Guds ställe, som förstör allting som är vackert och gott i era själar hos var och en av er. Därför, små barn, beväpna er med bön och fasta så att ni blir medvetna om hur mycket Gud älskar er och att ni får göra Guds vilja. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 10/2008

Budskapet den 25 nov 2008 "Kära barn! Även idag kallar jag er, i denna tid av nåd, att be för att Jesusbarnet ska få födas i ert hjärta. Må Han, som är freden själv, få ge fred i hela världen genom er. Därför, små barn, be utan uppehåll för denna oroliga värld utan hopp, så att ni blir fredens vittnen för alla. Låt hoppet börja flöda genom era hjärtan som en flod av nåd.Tack för att ni har svarat på min kallelse." 11/2008

Budskapet den 25 dec 2008 "Kära barn! Ni jäktar iväg, arbetar och samlar, men utan välsignelse. Ni ber inte! Idag kallar jag er att stanna upp framför krubban och meditera över Jesus, Den som jag ger er även idag för att välsigna er och hjälper er att förstå, att utan Honom har ni ingen framtid. Därför, små barn, överlåt era liv i Jesu händer, så att Han leder er och beskyddar er från allt ont. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 12/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/29/2008