Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Swedish

Message of January 2007 "Kära barn! Lägg Den Heliga Skrift på en synlig plats i era hem och läs den. På det sättet kommer ni att förstå vad det betyder att be med hjärtat och era ankar förblir i Gud. Glöm inte att ni kommer att försvinna lik en blomma på ängen som kan vara synlig på långt håll men ändå vissnar på kort tid. Små barn, lämna tecken av godhet och kärlek där ni går fram så ska Gud välsigna er med sin överflödande välsignelse. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 01/2007


Den årliga Mariauppenbarelsen till Mirjana Dragicevic - Soldo 2007-03-18

Visionären Mirjana Dragicevic - Soldo hade dagliga uppenbarelser från och med 24 juni 1981 till 25dec1982. Under den sista uppenbarelsen gav Jungfru Maria henne den 10:e hemligheten och sade samtidigt att hon i fortsättningen skulle få en uppenbarelse den 18 mars varje år Så har det varit genom åren.

Detta år samlades flera tusen pilgrimer för att be Rosenkransen tillsammans vid Cenacolos. Kommunitet i Medjugorje. De väntade på att Mirjana skulle få sitt budskap av Jungfru Maria. Uppenbarelsen varade från kl 14:07 till 14:12 och Maria gav följande budskap:

"Kära Barn! Jag kommer till er som en mor med gåvor. Jag kommer med kärlek och barmhärtighet. Kära barn, Jag har ett stort Hjärta. I mitt hjärta önskar jag att alla era hjärtan är renade av fasta och bön. Jag önskar att våra hjärtan får triumfera tillsammans i kärlek. Jag önskar att ni genom denna triumf får se den verkliga Sanningen, den verkliga Vägen och det verkliga Livet. Jag önskar att ni får se min Son. Tack!"

Vår Jungfru Maria välsignade oss alla och våra religiösa ting. Åter igen betonade Maria att det är hennes moderliga välsignelse. Hon ber oss om daglig förbön för dem hon nämner som "min Son har utvalt och välsignat", med det avser Jungfru Maria våra präster, förklarade Mirjana.


Message of March 2007 "Kära barn! Jag vill tacka er av hela mitt hjärta för era Faste - försakelser. Jag önskar att inspirera er att fortsätta att leva i fastan med ett öppet hjärta. Genom fasta och försakelse, små barn,blir ni starkare i tron. I Gud ska ni finna den sanna friden genom daglig bön. Jag är med er och jag tröttnar inte. Jag önskar att jag kan ta er alla med mig till Himlen, därför, bestäm er för att leva i helighet varje dag. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 03/2007

Message of April 2007 "Kära barn! Även idag, åter igen kallar jag er till omvändelse. Öppna era hjärtan. Detta är en nådatid då jag är med er, ta väl vara på den tiden.Säg: "Detta är den tid jag har för min själ`"Jag är med er och älskar er med en omätlig kärlek. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 04/2007

Message of Maj 2007 "Kära barn! Bed tillsammans med mig till Den Helige Ande att Han leder er i sökandet efter Guds vilja på vägen mot helighet. Och du som har en lång väg att gå innan du kan be till Gud - omvänd dig. Där, i ditt hjärtas stillhet, sök frälsning för din själ och ge den näring med bön. Jag välsignar er var och en individuellt med min moderliga välsignelse. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 05/2007

Message of June 2007 "Kära barn! Även idag, med stor glädje i mitt hjärta, kallar jag er till omvändelse. Små barn,ni får inte glömma att ni alla är betydelsefulla i denna stora plan som är ledd av Gud genom Medjugorje. Guds plan är att hela världen ska omvändas och att alla ska kallas till frälsningens väg genom Honom, som är början och slutet av allt som är skapat. På ett särskilt sätt, små barn, från djupet av mitt hjärta, kallar jag er alla att öppna er inför denna stora nåd som Gud ger er genom min närvaro här.Jag önskar att tacka var och en av er för era uppoffringar och era böner. Jag är med er och jag välsignar er alla. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 06/2007

Message of July 2007 "Kära barn! Idag på er församlings patronatsdag (Sankt Jakob) kallar jag er till att efterfölja helgonens liv. Må de bli ett exempel för er och en uppmuntran till ett liv i helighet. Må bönen bli för er som luften ni andas - och inte en börda.Små barn, Gud vill uppenbara sin kärlek till er och ni kommer att erfara glädjen av att ni är mina älskade. Gu kommer att välsigna er och ge er av sin överflödande nåd. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 07/2007

Message of August 2007 "Kära barn! Även idag kallar jag er till omvändelse. Må ert liv, små barn, vara en återspegling av Guds godhet och inte av hat och utan tro. Be, små barn, att bön må bli själva livet för er. På denna väg kommer du att upptäcka i ditt liv, den frid och glädje som Gud ger till dem som har ett öppet hjärta för Hans kärlek. Och till er som är långt från Guds barmhärtighet, omvänd er så att Gud inte gör sig döv inför era böner och så att det inte blir för sent för er. Därför, i denna tid av nåd, sätt Gud på första plats i era liv. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 08/2007

Message of September 2007 "Kära barn! Även idag kallar jag er alla att era hjärtan må tändas av en alltmer brinnande kärlek till Den Korsfäste.Glöm inte att det var av kärlek till er som Han gav sitt liv för att ni skulle kunna bli räddade.Små barn, meditera och bed så att era hjärtan kan bli öppnade för Guds kärlek.Tack för att ni har svarat på min kallelse." 09/2007

Message of October 2007 "Kära barn! Gud har sänt mig till er på grund av kärlek så att jag kan leda er till frälsningens väg. Många av er öppnade era hjärtan och tog emot mina budskap, men många har gått vilse på vägen och har aldrig lärt känna vår kärleksfulle Gud på ett helhjärtat sätt. Därför kallar jag er att vara kärlek och ljus där det finns mörker och synd.Jag är med er och välsignar er alla. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 10/2007

Message of November 2007 "Kära barn! Idag när ni firar Kristus Konungens dag, Konungen över allt som är skapat, önskar jag att Han blir Konung i era liv. Endast genom att ge, små barn, kan ni förstå innebörden av gåvan i Jesu offer på Korset - för var och en av er. Små barn, ge av er tid till Gud så att Han får omvandla er och fylla er med sin nåd, så att ni kan bli till välsignelse för andra. För er, små barn, är jag en gåva av nåd och kärlek som kommer från Gud till denna fredslösa värld. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 11/2007

Message of December 2007 "Kära barn! Med stor glädje kommer jag till er med Fridsfursten så att han välsignar er med sin välsignelse. Tillbe Honom och ge av er tid till Skaparen för vilken era hjärtan trår och längtar. Glöm inte att ni är gäster på denna jord och att jordiska ting kan glädja er litet, emedan att genom min Son får ni evigt liv. Det är därför jag är hos er, för att leda er fram emot det som era hjärtan längtar efter. Tack för att ni har svarat på min kallelse." 12/2007


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/29/2007