Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mesaĝo el 25-an Junio 2021 "Karaj infanoj. Mia koro ĝojas, ĉar tra ĉi tiuj jaroj mi vidas vian amon kaj malfermitecon al mia voko. Hodiaŭ mi vokas vin ĉiujn: preĝu kun mi por paco kaj libereco, ĉar Satano estas forta kaj per sia trompo, volas des pli forigi korojn de mia patrina koro. Tial decidu por Dio, por ke estu bone por vi sur la tero, kiun Dio donis al vi. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 06/2021


Last Modified 07/13/2021