Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Esperanto

Mesaĝo el 25-an Januaro 2021 "Karaj infanoj. Mi vokas vin nuntempe al preĝo, fasto kaj rezigno, por ke vi estu pli forta en fido. Jen tempo de vekiĝo kaj de naskado. Kiel naturo, kiu sin donas, vi, ankaŭ, infanetoj, bonvolu pripensi, kiom multe vi ricevis. Estu ĝojaj portantoj de paco kaj amo, por esti bone por vi sur la tero. Sopiru al Ĉielo; kaj en Ĉielo ne ekzistas malĝojo aŭ malamo. Tial, infanoj, decidu denove por konvertiĝo kaj lasu sanktecon regi en via vivo. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton. " 01/2021

Mesaĝo el 25-an Februaro 2021 : "Karaj infanoj. Dio permesis al mi esti ankaŭ hodiaŭ kun vi,por alvoki vin al preĝo kaj fasto. Vivu ĉi tiun tempon de graco kaj estu atestantoj de espero, ĉar mi ripetas al vi, infanoj, ke per preĝo kaj fastado ankaŭ militoj povas esti subpremitaj. Infanetoj, kredu kaj vivu ĉi tiun tempon de graco en fido kaj kun fido; kaj mia Senmakula Koro ne lasas iun ajn el vi en malpaco, se vi petas min. Mi propetas por vi antaŭ la Plejaltulo kaj mi preĝas por paco en viaj koroj kaj por espero por la estonteco. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 02/2021

Mesaĝo el 25-an Marto 2021 "Karaj infanoj. Ankaŭ hodiaŭ mi estas kun vi por diri al vi: Infanetoj, kiuj preĝas, ne timas la estontecon kaj ne perdas esperon. Vi estas elektitaj por porti ĝojon kaj pacon, ĉar vi estas miaj. Mi venis ĉi tien kun la nomo 'Reĝino de Paco', ĉar la diablo volas malpacon kaj militon, li volas plenigi vian koron per timo pri la estonteco - sed la estonteco estas la Dio. Tial estu humila kaj preĝu, kaj transdonu ĉion en la manojn de la Plejaltulo, Kiu kreis vin. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton. " 03/2021


Last Modified 04/04/2021