Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Esperanto

Mesaĝo el 25-a de novembro 2006 "Karaj infanoj! Ankaŭ hodiaŭ mi vokas vin por preĝi, preĝi, preĝi. Infanoj, se vi preĝas, vi estas interligitaj kun Dio, kaj Li donas al vi sopiron al la eterneco. Tio ĉi estas la tempo, dum kiu vi povas pli paroli pri Dio kaj pli agi por Li. Tial infanoj vi ne kontraŭstaru, sed bonvolu permesi al Li konduki vin, por ŝanĝi vin kaj eniri en vian vivon. Ne forgesu, ke vi estas migrantoj sur la vojo en direkto al eterneco. Tial infanoj, permesu, ke Dio vin konduku kiel paŝtisto kondukas sian gregon. Mi dankas al vi por respondo al mia voko." 11/2006

Mesaĝo el 25-a de decembro 2006 "Karaj infanoj! Ankaŭ hodiaŭ mi alportas al vi en miaj brakoj la ĵusnaskitan Jesuon. Li, kiu estas la reĝo de la ĉielo kaj de la tero, Li estas via paco. Infanoj, neniu povas al vi doni la pacon, kiel Tiu , kiu estas la reĝo de la paco. Pro tio bonvolu adori Lin en viaj koroj, elektu Lin kaj vi hovos ĝojon en Li mem. Li benos vin per sia beno de la paco. Mi dankas al vi por respondo al mia voko." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/03/2007