Monthly Message - Dutch

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Dutch Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Boodschap van 25 november 2022 "Lieve kinderen! De Allerhoogste heeft mij naar jullie gezonden om jullie het gebed te leren. Gebed opent de harten en geeft hoop, en het geloof wordt geboren en versterkt. Mijn lieve kinderen, met liefde roep ik jullie op: keer terug tot God, want God is liefde en jullie hoop. Jullie hebben geen toekomst als jullie niet voor God kiezen; en het is juist om jullie te leiden dat ik bij jullie ben, opdat jullie zouden kiezen voor bekering en leven, en niet voor de dood. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2022


Last Modified 11/25/2022