Monthly Message - Dutch

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Dutch Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Boodschap van 25 juli 2021 "Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om gebed te zijn voor allen die niet bidden. Kindertjes, leg met je leven getuigenis af van de vreugde dat jullie van mij zijn en God zal gehoor geven aan je gebeden en jullie vrede geven in deze vredeloze wereld, waarin hoogmoed en ego´sme heersen. Jullie, kindertjes, wees genereus en de liefde van mijn liefde, zodat de heidenen voelen dat jullie van mij zijn en zich tot mijn Onbevlekt Hart bekeren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2021


Last Modified 07/25/2021