Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2022 In Dutch

For more Medjugorje information in Danish visit: http://www.medjugorje.dk


Boodschap van 25 januari 2022 "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om terug te keren tot het persoonlijk gebed. Kindertjes, vergeet niet dat Satan sterk is en dat hij zoveel mogelijk zielen naar zich wil toetrekken. Wees daarom waakzaam in het gebed en vastberaden in het goede. Ik ben bij jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 01/25/2022

Boodschap van 25 februari 2022 "Lieve kinderen! Ik ben bij jullie en we bidden samen. Help mij met gebed, kindertjes, zodat Satan niet overheerst. Zijn kracht van dood, haat en angst heeft de aarde bezocht. Keer daarom, kindertjes, terug naar God en het gebed, het vasten en het verzaken, voor al diegenen die vertrapt en arm zijn en geen stem hebben in deze wereld zonder God. Kindertjes, als jullie niet terugkeren naar God en Zijn geboden, hebben jullie geen toekomst. Daarom stuurde Hij mij naar jullie toe: om jullie te leiden! Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 02/25/2022


Boodschap op 18 maart 2021 aan Mirjana Dragicevic:

Zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had dagelijkse Verschijningen van 24 juni 1981 tot 25 december 1982. Tijdens de laatste dagelijkse Verschijning vertelde Onze-Lieve-Vrouw haar het tiende geheim en zei dat Ze voortaan jaarlijks zou verschijnen op 18 maart, Mirjana's verjaardag. De verschijning duurde van 13u34 tot 13u40. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep ik jullie op om met volle kracht, geloof en vertrouwen naar mijn Zoon te kijken. Open je harten voor Hem en heb geen angst, want mijn Zoon is het licht van de wereld en in Hem is er vrede en hoop. Daarom roep ik jullie opnieuw op, opnieuw voor mijn kinderen te bidden die de liefde van mijn Zoon nog niet hebben leren kennen, zodat mijn Zoon met zijn licht van liefde en hoop ook hun harten mag verlichten en jullie, mijn kinderen, mag sterken en vrede en hoop geven. Ik ben met jullie. Ik dank jullie."


Boodschap van 25 maart 2022 "Lieve kinderen! Ik hoor jullie noodkreten en jullie gebeden voor vrede. Satan vecht al jaren voor oorlog. Daarom stuurde God mij naar jullie om jullie te leiden op de weg van de heiligheid, omdat de mensheid zich op een tweesprong bevindt. Ik nodig jullie uit om terug te keren naar God en Gods geboden, opdat het jullie op aarde goed zou gaan en opdat jullie uit deze crisis mogen komen waarin jullie zijn terechtgekomen omdat jullie niet luisteren naar God, die van jullie houdt en verlangt jullie te redden en jullie naar een nieuw leven wil leiden. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 03/25/2022

Boodschap van 25 april 2022 "Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en ik zie dat jullie verdwaald zijn. Daarom roep ik jullie allemaal op: keer terug naar God, keer terug naar het gebed en de Heilige Geest zal jullie vervullen met zijn liefde die vreugde geeft aan het hart. Hoop zal in jullie groeien, ook op een betere toekomst, en jullie zullen vreugdevolle getuigen worden van Gods barmhartigheid in en om je heen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/25/2022

Boodschap van 25 mei 2022 "Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en ik dank God voor ieder van jullie, omdat Hij mij toestaat om nog steeds bij jullie te zijn, om jullie tot heiligheid aan te moedigen. Kindertjes, de vrede is verstoord en Satan wil onrust. Moge je gebed daarom nog sterker zijn, om elke onreine geest van verdeeldheid en oorlog het zwijgen op te leggen. Wees vredestichters en dragers van de vreugde van de Verrezene in jezelf en om je heen, zodat het goede in ieder mens moge overwinnen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/25/2022

Boodschap van 25 juni 2022 "Lieve kinderen! Ik verheug mij met jullie en dank jullie voor elk offer en gebed dat jullie voor mijn intenties hebben geofferd. Kindertjes, vergeet niet dat jullie belangrijk zijn in mijn heilsplan voor de mensheid. Keer terug naar God en het gebed, zodat de Heilige Geest in u en door u moge werken. Kindertjes, ik ben bij jullie, zelfs in deze dagen waarin Satan vecht voor oorlog en haat. De verdeeldheid is sterk en het kwaad werkt in de mens als nooit tevoren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 06/25/2022

Boodschap van 25 juli 2022 "Lieve kinderen! Ik ben bij jullie om jullie te leiden op de weg van bekering, want jullie, kindertjes, kunnen met je leven vele zielen dichter bij mijn Zoon brengen. Wees vreugdevolle getuigen van Gods woord en liefde, met de hoop in je hart die alle kwaad overwint. Vergeef degenen die je kwaad berokkenen en bewandel de weg van de heiligheid. Ik leid jullie naar mijn Zoon, zodat Hij voor jullie de weg, de waarheid en het leven mag zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/25/2022

Boodschap van 25 augustus 2022 "Lieve kinderen! God staat me toe om bij jullie te zijn en jullie te leiden op de weg van de vrede. Door je persoonlijke vrede, zo bouwen jullie aan vrede in de wereld. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie bij mijn Zoon Jezus ten beste, opdat Hij jullie een sterk geloof moge geven en hoop op een betere toekomst, die Ik met jullie verlang op te bouwen. Jullie, wees dapper en heb geen angst, want God is met jullie. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 08/25/2022

Boodschap van 25 september 2022 "Lieve kinderen! Bid dat de Heilige Geest jullie mag verlichten, zodat jullie vreugdevolle zoekers van God zijn en getuigen van grenzeloze liefde. Ik ben bij jullie, kindertjes, en opnieuw roep ik jullie allen op: Vat moed en getuig van de goede werken die God in en door jullie doet. Wees vreugdevol in God. Doe goed aan je naaste, opdat het jullie op aarde goed zou gaan en bid voor vrede, die bedreigd wordt omdat Satan oorlog en vredeloosheid wil. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/25/2022

Boodschap van 25 oktober 2022 "Lieve kinderen! De Allerhoogste staat mij toe om bij jullie te zijn, en vreugde voor jullie te zijn en een weg van hoop, omdat de mensheid heeft gekozen voor de dood. De reden waarom Hij mij zond, is om jullie te blijven onderrichten dat jullie zonder God geen toekomst hebben. Wees, mijn lieve kinderen, instrumenten van liefde voor allen die de God van de liefde niet hebben leren kennen. Getuig met vreugde van je geloof en geef de hoop op een verandering van het menselijk hart niet op. Ik ben met jullie en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/25/2022

Boodschap van 25 november 2022 "Lieve kinderen! De Allerhoogste heeft mij naar jullie gezonden om jullie het gebed te leren. Gebed opent de harten en geeft hoop, en het geloof wordt geboren en versterkt. Mijn lieve kinderen, met liefde roep ik jullie op: keer terug tot God, want God is liefde en jullie hoop. Jullie hebben geen toekomst als jullie niet voor God kiezen; en het is juist om jullie te leiden dat ik bij jullie ben, opdat jullie zouden kiezen voor bekering en leven, en niet voor de dood. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/25/2022

Boodschap van 25 december 2022 "Lieve kinderen! Vandaag draag ik mijn Zoon Jezus tot bij jullie, opdat jullie Zijn vrede mogen zijn en een weerspiegeling van de opgewektheid en vreugde van de hemel. Bid, kindertjes, dat jullie ontvankelijk zijn om de vrede te ontvangen, want veel harten zijn gesloten voor de roep van het licht dat de harten verandert. Ik ben bij jullie en bid dat jullie je openstellen om de Koning van de Vrede te ontvangen, die jullie harten vervult met warmte en zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/25/2022


Boodschap op 25 december 2022 aan Jakov Colo

Jakov Colo ontving op Kerstdag zijn jaarlijkse Verschijning van de Gospa. Bij zijn laatste dagelijkse Verschijning op 12 september 1998 beloofde Maria voortaan jaarlijks aan Jakov te verschijnen op Kerstmis. Zo ook dit jaar. De Verschijning begon om 14.18 uur en duurde 8 minuten. Onze-Lieve-Vrouw verscheen met kindje Jezus op de arm en gaf de volgende Boodschap:

"Lieve kinderen! Vandaag, nu het licht van Jezus' geboorte de hele wereld verlicht en ik Jezus op bijzondere wijze in mijn armen houd, bid ik dat elk hart een stal van Bethlehem mag worden waarin mijn Zoon geboren zal worden, en dat jullie leven het licht van Zijn geboorte mag worden. Kindertjes, jullie leven in onrust en angst. Daarom, kindertjes, bid op deze dag van genade tot Jezus om jullie geloof te versterken en de Vorst van jullie leven te worden. Want, mijn kinderen, alleen met Jezus in jullie leven zal je niet naar onrust kijken, maar bidden om vrede en zullen jullie in vrede leven. Je kijkt niet naar angst, maar naar Jezus die ons bevrijdt van alle angst. Ik ben jullie Moeder die onophoudelijk over jullie waakt en ik zegen jullie met mijn Moederlijke zegen."


Last Modified 11/25/2022