Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1999 In Dutch

Boodschap van 25 januari 1999 "Lieve kinderen! Ik nodig u weer uit tot gebed. Gij hebt geen excuus om meer te werken daar de natuur nog in een diepe slaap ligt. Open uzelf in gebed. Hernieuw het gebed in uw families. Leg de Heiglige Schrift op een zichtbare plaats in uw families, lees hem, bemediteer hem en leer hoe God Zijn volk liefheeft. Zijn liefde laat zich ook zien in de huidige tijden daar Hij mij zendt om u op te roepen tot het pad van verlossing. Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 01/99

Boodschap van 25 februari 1999 "Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik bij u op een bijzondere wijze terwijl ik het lijden van Jezus beschouw en beleef in mijn hart. Kindertjes, opent uw harten en geeft mij alles wat in hen is: vreugden, verdriet en alles, zelfs de kleinste, pijn, zodat ik ze kan offeren aan Jezus, zodat met Zijn onmeetbare liefde Hij uw smarten moge verbranden en ze moge omzetten in de vreugde van Zijn verrijzenis. Daarom roep ik u nu op een bijzondere wijze op, kindertjes, om uw harten te openen voor gebed, zodat u door gebed vrienden van Jezus moge worden. Dank dat u aan mijn oproep hebt gehoor gegeven." 02/99

Boodschap van 25 maart 1999 "Lieve kinderen! Ik roep u op tot gebed met het hart. Op een bijzondere wijze, kindertjes, roep ik u op om te bidden voor de bekering van de zondaars, voor diegenen die mijn hart en het hart van mijn Zoon doorboren met het zwaard van de haat en de dagelijkse godslasteringen. Laat ons bidden, kindertjes, voor al diegenenen die niet tot de liefde van God willen komen, hoewel ze in de Kerk zijn. Laat ons bidden dat ze zich bekeren, zodat de Kerk in liefde mag verrijzen. Alleen met liefde en gebed, kindertjes, kunt u deze tijd beleven die gegeven is voor uw bekering. Plaats God op de eerste plaats, dan zal de verrezen Jezus uw vriend worden. Dank dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." 03/99

Boodschap van 25 april 1999 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik u op tot gebed. Kindertjes, weest blije dragers van vrede en liefde in deze wereld zonder vrede. Getuigt door vasten en gebed dat u van mij bent en dat u mijn boodschappen beleeft. Bidt en zoekt! Ik bid en kom bij God voor u tussenbeide opdat u zich bekeert; dat uw leven en gedrag altijd Christelijk moge zijn. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 04/99

Boodschap van 25 mei 1999 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik u op u te bekeren en vaster in God te geloven. Kinderen, u zoekt vrede en bidt op verschillende manieren, maar u hebt nog steeds niet uw harten aan God gegeven zodat hij hen met Zijn liefde kan vullen. Dus ben ik met u om u te leren en om u dichter bij de liefde van God te brengen. Indien u God boven al bemint, zal het voor u gemakkelijk zijn om te bidden en uw harten te openen voor Hem. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 05/99

Boodschap van 25 Juni 1999 "Lieve kinderen! Vandaag dank ik u voor het beleven en getuigen van mijn boodschappen met uw leven. Kindertjes, weest sterk en bidt zodat het gebed u sterkte en vreugde mag schenken. Alleen op deze wijze zal ieder van u de mijne zijn en ik zal u op de weg naar de verlossing leiden. Kindertjes, bidt en getuigt van mijn aanwezigheid hier met uw leven. Moge iedere dag een vreugdevolle getuigenis zijn voor u van Gods liefde. Dank dat u aan mijn oproep hebt gehoor gegeven" 06/99

Boodschap van 25 juli 1999 "Lieve kinderen! Ook vandaag verheug ik mij met u en roep u op tot gebed met het hart. Ik roep u allen op, kindertjes, om samen met mij God te danken voor de genaden die Hij door mij aan u geeft. Ik wil dat u begrijpt wat ik hier wil tot stand brengen, niet alleen een plaats van gebed maar ook een samenkomst van harten. Ik wens voor mijn Jezus' en uw hart om een hart van liefde en vrede te worden. Daarom, kindertjes, bidt en verheugt u over alles wat God hier doet, ondanks dat Satan onenigheid en onrust veroorzaakt. Ik ben met u en ik leid u op de weg van de liefde. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 07/99

Boodschap van 25 augustus 1999 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik u op om God de Schepper te eren in de kleuren van de natuur. Hij spreekt ook tot u door de kleinste bloem over Zijn schoonheid en de diepte van de liefde met dewelke Hij u geschapen heeft. Kindertjes, moge er gebed van uw harten vloeien zoals fris water van een bron. Moge de korenvelden tot u spreken over de barmhartigheid van God naar elk schepsel toe. Daarom, hernieuw het dankgebed voor alles dat Hij u geeft. Dank dat u aan mijn oproep hebt gehoor gegeven." 08/99

Boodschap van 25 september 1999 "Lieve kinderen! Vandaag opnieuw roep ik u op om de dragers van mijn vrede te worden. Op een bijzondere wijze, nu wanneer er gezegd wordt dat God ver weg is, is Hij waarlijk nooit dichter bij u geweest. Ik roep u op om het gebed in uw families te vernieuwen door het lezen van de Heilige Schrift en om vreugde te ervaren in de ontmoeting met God die zijn schepselen oneindig bemint. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 09/99

Boodschap van 25 oktober 1999 "Lieve kinderen! Vergeet niet: dit is een tijd van genade, daarom bidt, bidt, bidt! Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 10/99

Boodschap van 25 november 1999 "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik u op tot gebed. Moge gedurdende deze tijd van genade het kruis een handwijzer van liefde en eenheid voor u zijn door dewelke de ware vrede komt. Daarom, kindertjes, bidt vooral tijdens deze tijd dat de kleine Jezus, de Schepper van vrede, in uw harten moge geboren worden. Alleen door gebed zult u mijn vredesapostelen worden in deze wereld zonder vrede. Daarom, bidt tot het gebed een vreugde voor u wordt. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 11/99

Boodschap van 25 december 1999 "Lieve kinderen! Dit is de tijd van genade. Kindertjes, vandaag geef ik u op een bijzondere wijze met de kleine Jezus, die ik omhels, de mogelijkheid om voor vrede te beslissen. Door uw 'ja' voor de vrede en uw beslissing voor God, wordt er een nieuwe mogelijkheid tot vrede geopend. Alleen op deze wijze, kindertjes, zal deze eeuw voor u een tijd van vrede en welzijn zijn. Stel daarom te kleine pasgeboren Jezus op de eerste plaats in uw leven en Hij zal u op de weg van de verlossing leiden. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." 12/99


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/99