Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

25. marts, 2021 "Kære børn! I dag er jeg atter hos jer for at sige til jer at den, der beder, ikke frygter for fremtiden og mister ikke håbet. I er udvalgte til at viderebringe glæde og fred, fordi I er mine. Jeg er kommet til jer under navnet: Fredens Dronning, fordi djævelen ønsker ufred og krig, han vil fylde jeres hjerte med angst for fremtiden, men fremtiden tilhører Gud! Vær derfor ydmyge og bed, og læg alt i den Allerhøjestes hænder, Han har jo skabt jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 03/25/2021


Last Modified 03/26/2021