Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2020 In Danish

25. januar 2020 "Kære Børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede endnu mere og endnu længere indtil I føler tilgivelsens hellighed i jeres hjerte. Der skal være hellighed i familierne, fordi, mine kære børn, der findes ikke nogen fremtid for denne verden uden hellighed og kærlighed. Og fordi I i hellighed og glæde skal hengive jer til Gud, jeres Skaber, der elsker jer med endeløs kærlighed. Derfor sender Han mig til jer. Tak, fordi I følger min opfordring!" 01/25/2020

25. february 2020 "Kære børn! I denne nådens tid ønsker jeg at se jeres ansigter forvandlede i bøn. I er så overvældede af jordiske bekymringer og I kan ikke fornemme, at foråret står for døren. Mine kære børn, I er kaldede til bod og bøn. Ligesom naturen i det stille kæmper for det nye liv, opfordres også I til at åbne jer for Gud i bøn, i Ham vil I finde fred og forårssolens varme i jeres hjerte. Tak fordi I følger min opfordring." 02/25/2020

25. march 2020 "Kære børn! Jeg har været hos jer i så mange år for at føre jer ad vejen til hellighed. Vend tilbage til min Søn, vend tilbage til bøn og faste! Mine kære børn, tillad at Gud taler til jeres hjerte, for Satan hersker og vil ødelægge jeres liv og den jord, I træder på. Vær modige og beslut jer for hellighed! I vil se omvendelsen i jeres hjerter og familier, bønner vil blive hørt, Gud vil høre jeres klage og skænke jer fred. Jeg er med jer, og jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 03/25/2020

25. april 2020 "Kære børn! Måtte denne tid være jer en anledning til personlig omvendelse. Mine kære børn, Bed i afsondrethed Helligånden om at styrke jer i troen på og tilliden til Gud, så at I kan blive værdige vidner om den kærlighed som Gud giver jer gennem mit nærvær. Mine kære børn, tillad ikke fristelserne at forhærde jeres hjerte og gøre jeres bøn til en ørken. Vær genskær af Guds kærlighed og vidn om den opstandne Jesus gennem jeres liv. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I følger min opfordring!" 04/25/2020

25. maj 2020 "Kære børn! Bed sammen med mig om et nyt liv for jer alle. I jeres hjerte ved I, kære børn, hvad I skal ændre: Vend om til Gud og Hans bud, så at Helligånden kan ændre jeres liv og jordens skikkelse, der har brug for fornyelse i Helligånden. Mine kære børn, vær bøn for alle dem, der ikke beder, vær glæde for alle dem, der ikke kan se nogen udvej, vær bærere af lys i mørket i denne urolige tid. Bed og spørg om hjælp og beskyttelse fra helgenerne, så at også I kan længes efter himlen og den himmelske virkelighed. Jeg er med jer, og jeg beskytter jer og velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 05/25/2020

25. juli, 2020 "Kære børn. I denne urolige tid, hvor Satan høster sjæle, for at drage dem til sig, opfordrer jeg jer til udholdende bøn, så at I i bøn kan Gud der er kærlighed og håb. Mine kære børn, tag korset i jeres hænder. Måtte det være jer en opmuntring, så at kærligheden altid må sejre, især nu, hvor korset og troen forkastes. I skal være genskær og med jeres liv bevidne at troen og håbet stadig lever og at en ny verden med fred er mulig. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn, Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!" 07/25/2020

25. August, 2020 "Kære børn! Dette er en nådens tid. Jeg er med jer og opfordrer jer, mine kære børn, til på ny at vende tilbage til Gud og til bønnen, indtil bønnen bliver en glæde for jer. Mine kære børn, I har ingen fremtid og ingen fred før jeres liv begynder med jeres personlige omvendelse og forandring til det gode. Det onde vil ende, og freden vil herske i jeres hjerte og i verden. Derfor, mine kære børn, bed, bed, bed. Jeg er med jer og går i forbøn for enhver af jer hos min Søn Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!" 08/25/2020

25. September, 2020 "Kære børn. Jeg har været så længe hos jer, fordi Gud er stor i kærlighed og i mit nærvær. Jeg opfordrer jeg, kære børn: Vend tilbage til Gud og til bønnen. Måtte kærligheden være jeres livs målestok og glem ikke, mine kære børn, at bøn og faste kan udvirke mirakler i jer og omkring jer. Måtte I gøre alt hvad I gør, til Guds ære, for så vil Himlen fylde jeres hjerte med glæde, og I vil føle at Gud elsker jer og sender mig for at frelse jer og Jorden, I lever på. Tak fordi I følger min opfordring!" 09/25/2020

25. October, 2020 "Kære børn! I denne tid kalder jeg jer til at vende tilbage til Gud og til bønnen. Anråb alle helgenerne om hjælp, så de kan være forbilleder og hjælp for jer. Satan er stærk, og kæmper for at rive så mange hjerte som muligt til sig. Han ønsker krig og had. Det er derfor, at jeg har været så længe hos jer, for at lede jer på vejen til frelsen, til Ham, der er vejen, sandheden og livet. Kære børn, vend tilbage til kærligheden til Gud, og Han vil være jeres styrke og tilflugt. Tak fordi I følger min opfordring!" 10/25/2020

25. november, 2020 "Kære børn! Dette er kærlighedens, varmens, bønnens og glædens tid. Mine kære børn, bed om at den lille Jesus må blive født i jeres hjerte. Åbn jeres hjerte for Jesus, der gives til enhver af jer. Gud har sendt mig for at være glæde og håb i denne tid; og jeg siger til jer: Uden den lille Jesus vil I hverken have ømhed eller den himmelske følelse, der skjuler sig i den Nyfødte. Derfor, kære børn, arbejd på jer selv. Ved at læse den hellige Skrift vil I opdage Jesu fødsel og glæden, ligesom i de første dage som Medjugorje gav til menneskeheden. Historien vil blive sandhed, sådan som det også i dag gentager sig i jer og omkring jer. Arbejd og opbyg freden gennem skriftemålet. Forson jer med Gud, kære børn, og I vil se undere omkring jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 11/25/2020

25. december, 2020 "Kære børn! Jeg bringer jer den lille Jesus, der bringer jer fred. Han, der er jeres tilværelses fortid, nutid og fremtid. Mine kære børn, tillad ikke at jeres tro slukkes, ej heller håbet om en bedre fremtid, for I er udvalgte til ved enhver lejlighed at være vidner om håbet. Derfor er jeg her med Jesus. for at Han kan velsigne jer med sin fred. Tak fordi I følger min opfordring!" 12/25/2020


Last Modified 01/25/2021