Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Danish

25. januar 2019 "Kære børn! Som jeres Moder opfordrer jeg jer i dag til omvendelse.Denne tid er for jer, mine kære børn, en tid med stilhed og bøn Derfor skal I lade et frø af håb og tro spire frem i jeres hjertes varme. Og dag for dag vil I, mine kære børn, stærkere føle et behov for at bede mere. Jeres liv bliver velordnet og ansvarligt. I vil forstå, kære børn, at I er på gennemrejse her på jorden, og I vil føle behovet for at være tættere på Gud og med kærlighed vidne om jeres vidne om jeres erfaring om mødet med Gud, som I vil dele med jeres næste. Jeg er med jer og beder for jer, men jeg kan ikke gøre noget uden jeres 'ja'. Tak fordi I følger min opfordring." 01/25/2019

25. februar 2019 "Kære børn! I dag kalder jeg jer til et nyt liv. Det er ikke vigtigt, hvor gamle I er. Åbn jeres hjerte for Jesus, der vil forvandle jer i denne nådens tid, og I vil ligesom naturen blive genfødt til et nyt liv i Guds kærlighed. Og så vil I åbne jer for Himmelen og de himmelske ting. Jeg er stadig hos jer fordi Gud tillader det af kærlighed til jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 02/2019

25. marts 2019 "Kære børn! Dette er en nådens tid. Ligesom naturen fornyer sig til et nyt liv, er også I kaldede til omvendelse. Beslut jer for Gud! Mine kære børn, I er tomme og uden glæde fordi I ikke har Gud. Bed derfor indtil Gud bliver jeres liv. Søg Gud, der har skabt jer, i naturen, for naturen taler og kæmper for livet og ikke for døden. Krige hersker i hjerter og folkeslag fordi I ikke har fred; og I, mine kære børn, ikke ser jeres bror i jeres næste. Vend derfor tilbage til Gud og til bønnen. Tak fordi I følger min opfordring!" 03/25/2019

25. april 2019 "Kære børn! Dette er en nådens tid, en barmhjertighedens tid for enhver af jer. Mine kære børn, tillad ikke at hadets og ufredens vinde hersker i jer og omkring jer. I, mine kære børn, er kaldede til at være kærlighed og bøn. Djævelen ønsker ufred og uorden. I, mine kære børn, skal være freden fra den opstandne Jesus, Han, der er død og opstanden for jer. Han har besejret døden for at give jer livet, det evige liv. Derfor, mine kære børn, skal I vidne om og være stolte af at I er opstået i Ham. Tak fordi I følger min opfordring." 04/2019

25. maj 2019 "Kære børn! Gud har i sin barmhjertighed tilladt mig at være hos jer og at undervise jer og føre jer ad vejen til hellighed. Mine kære børn, I er alle blevet opfordret til helhjertet at bede om at frelsesplanen må ske fyldest med jer og gennem jer. Mine kære børn, I må være klar over, at livet er kort og det evige liv venter jer efter fortjeneste. Derfor bed, bed, bed så I bliver værdige instrumenter i Guds hænder. Tak fordi I har fulgt min opfordring." 05/25/2019

25. jun 2019 "Kære børn! Jeg takker Gud for enhver af jer. På en særlig måde takker jeg, mine kære børn, alle dem, der følger min opfordring. Jeg forbereder jer til nye tider, så I kan være stærke i troen og udholdende i bønnen, så at Helligånden kan virke igennem jer og I kan forny jordens skikkelse. Jeg beder sammen med jer for fred, der er den mest værdifulde gave, også når Satan ønsker krig og had. I, mine kære børn, skal være mine udstrakte hænder og stolt gå med Gud. Tak fordi I har fulgt min opfordring." 06/25/2019

25. july 2019 "Kære børn! Jeg kalder jer til bøn! Måtte bønnen være fred for jer og den krans, der forbinder jer med Gud. Mine kære børn, anfægtelserne vil komme, og I vil aldrig være stærke nok, og synden vil sejre; men hvis I er mine vil I sejre, for jeres tilflugtssted vil være Jesu - min Søns - hjerte. Derfor skal I, mine kære børn, vende tilbage til bønnen og bede indtil bønnen bliver jeres liv ved dag og ved nat. Tak fordi I følger min opfordring!" 07/25/2019

25. august 2019 "Kære børn! Bed, arbejd og aflæg med kærlighed vidnesbyrd om det himmelske kongerige, så at det kan gå jer godt her på jorden. Mine kære børn, Gud vil velsigne jeres anstrengelser hundredefold; I vil være vidner for folkeslagene, de sjæle der ikke tror, vil erfare omvendelsens nådegave, og Himlen vil være taknemmelig for jeres anstrengelser og ofre. Mine kære børn, med rosenkransen i hånden skal I vidne om at I er mine, og beslut jer for helligheden. Tak fordi I følger min opfordring!" 08/25/2019

25. september 2019 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede for mine anliggender, så at jeg kan hjælpe jer. Mine kære børn, bed rosenkransen og betragt rosenkransens mysterier, for også I gennemgår i jeres liv glæde og lidelser. På den måde forvandler I mysterierne til jeres liv, for jeres liv er et mysterium indtil I lægger det i Guds hænder. Så vil I gøre den samme troserfaring som Peter der mødte Jesus, og fik hjertet fyldt af Helligånden. Også I, mine kære børn, er kaldede til at aflægge vidnesbyrd, idet I lever den kærlighed som Gud dag efter dag omhyller jer med gennem mit nærvær. Derfor, kære børn, skal I være åbne og bede med hjertet i tro. Tak fordi I følger min opfordring!" 09/25/2019

25. oktober 2019 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til bøn. Måtte bønnen være en lise for jeres sjæle, for bønnens frugt er glæde, gavmildhed og vidnesbyrdet om Gud for andre gennem jeres liv. Mine kære børn, igennem den fuldkomne hengivelse til Gud, vil Han tage sig af alting og velsigne jer, og jeres ofre vil være meningsfulde. Jeg er hos jer og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 10/25/2019

25. november 2019 "Kære børn! Måtte denne tid blive en bønnens tid for jer. Uden Gud har I ingen fred. Derfor skal I, mine kære børn, bede for fred i jeres hjerte og jeres familie, så at Jesus kan blive født i jer, og Han kan give jer sin kærlighed og sin velsignelse. Verden er i krig, fordi hjerterne er fulde af had og misundelse. Mine kære børn, man kan se ufreden i jeres øjne, fordi I ikke har tilladt Jesus at blive født i jeres liv. Søg Ham, bed, og Han vil give jer sig selv i Barnet, der er glæde og fred. Jeg er med jer og beder for jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 11/25/2019

25. december 2019 "Kære børn! Jeg bringer jer min Søn, Jesus, for at velsigne jer og for at åbenbare jer Hans kærlighed, der kommer fra Himlen. Jeres hjerter længes efter fred, den fred, der stadig sjældnere findes på jorden. Derfor er menneskene fjernt fra Gud, og deres sjæle er syge og vandrer mod den åndelige død. Jeg er med jer, mine kære børn, for at lede jer til den frelsens vej, som Gud kalder jer til. Tak fordi I følger min opfordring!" 12/25/2019


Last Modified 12/26/2019