Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2023 In Danish

25. januar 2023 "Kære børn! Bed med mig om fred, for Satan ønsker krig og had i hjerterne og mellem folkeslagene. Derfor skal I bede og ofre jeres dage på faste og bod, så Gud kan give jer fred. Fremtiden står ved en skillevej, fordi det moderne menneske ikke vil Gud. Det er derfor, at menneskeheden er på vej mod sin undergang. I, mine kære børn, er mit håb. Bed med mig, så det, jeg begyndte i Fatima og her, kan blive gennemført. Bed og vær vidner om freden i jeres omgivelser og vær fredens mennesker. Tak fordi I følger min opfordring!" 01/25/2023

25. februar 2023 "Kære børn! Omvend jer og klæd jer i bodsklæder og i dyb, personlig bøn, og søg fred hos den Højeste i ydmyghed. I denne nådens tid vil Satan forføre jer, men I, mine børn, skal se på min Søn og følge Ham til Golgata i forsagelse og faste. Jeg er med jer, fordi den Højeste tillader at jeg elsker jer og fører jer til hjertets glæde i den tro, der vokser for enhver, der elsker Gud over alt. Kære børn! Tak fordi I følger min opfordring!" 02/25/2023

25. marts 2023 "Kære børn! Måtte denne tid være en bønnens tid for jer." 03/25/2023

25. april 2023 "Kære børn! Jeg kalder jer alle til at være bærere af fred og glæde fra den opstandne Jesus til alle dem, der er langt fra bønnen, så at Jesu kærlighed gennem jeres liv kan omskabe dem til et nyt liv i omvendelse og hellighed. Tak fordi I følger min opfordring!" 04/25/2023

25. maj 2023 "Kære børn! Jeg opfordrer jer til at gå ud i naturen og bede om at den Allerhøjeste må tale til jeres hjerte og at I må fornemme Helligåndens kraft så at I kan vidne om den kærlighed, Gud nærer til enhver skabning. Jeg er med jer og går i forbøn for jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 05/25/2023

25. juni 2023 "Kære børn! Den Allerhøjeste tillader mig at være iblandt jer, at bede for jer og at være jeres Moder og jeres tilflugt. Mine kære børn, jeg opfordrer jer: Vend tilbage til Gud og til bønnen, så vil Gud velsigne jer rigeligt. Tak fordi I følger min opfordring." 06/25/2023

25. july 2023 "Kære børn! I denne nådens tid, hvor den Højeste sender mig til jer for at elske jer og lede jer ad omvendelsens vej, skal I bringe jeres bønner og ofre for alle dem, der er langt væk, og som ikke har lært Guds kærlighed at kende. I, mine kære børn, er vidner om kærlighed og fred for alle hvileløse hjerter. Tak fordi I følger min opfordring!" 07/25/2023

25. august 2023 "Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer til bøn med hjertet. Måtte jeres hjerter, mine kære børn, være løftet til Himlen i bøn, så jeres hjerter kan mærke kærlighedens Gud, som helbreder jer og elsker jer med uendelig kærlighed. Det er derfor, jeg er hos jer, for at lede jer på vejen til hjertets omvendelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 08/25/2023

25. september 2023 "Kære børn! Jeg kalder jer til stærk bøn. Modernismen ønsker at trænge ind i jeres tanker og berøve jer glæden ved bønnen og mødet med Jesus. Derfor, mine kære børn, skal I forny bønnen i jeres familier, så mit moderhjerte kan være glad som i de første dage, da jeg udvalgte jer, og bønnen rungede dag og nat, og Himlen ikke tav, men gav dette nådens sted rigelig fred og velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 09/25/2023

25. oktober, 2023 "Kære børn! Ondskabens, hadets og ufredens vinde blæser over jorden, for at ødelægge livet. Derfor har den Allerhøjeste sendt mig til jer for at lede jer på vej mod freden og enheden mellem Gud og mennesker. I, mine kære børn, er mine udstrakte hænder: Bed, fast og giv afkald for freden - den skat, alle hjerter længes efter. Tak fordi I følger min opfordring!" 10/25/2023

25. november 2023 "Kære børn! Måtte denne tid være vævet sammen med bøn om fred og gode gerninger, så man kan føle glæden ved at vente på fredens Konge i jeres hjerter, i jeres familier og i den verden, der ikke har noget håb. Tak fordi I følger min opfordring!" 11/25/2023

25. December 2023 "Kære børn! Jeg bringer jer min søn Jesus for at fylde jeres hjerter med fred, for Han er fred. Mine kære børn, søg Jesus i jeres hjerters stilhed, så Han kan blive født på ny. Verden har brug for Jesus, derfor skal I, mine kære børn, søge Ham gennem bøn, for Han giver sig selv til enhver af jer hver dag." I dag kom Vor Frue klædt i festtøj og med den lille Jesus i sine arme; og Jesus strakte sin hånd ud for at velsigne os, og Vor Frue bad over os på aramæisk. 12/25/2023


Last Modified 12/26/2023