Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Danish

25. januar, 2021 "Kære børn! I denne tid kalder jeg jer til bøn, til faste og til at give afkald, så at I kan bliver styrket i troen. Dette er en tid for at vågne og give liv; ligesom det er i naturen, der giver sig selv, skal også I, mine kære børn, tænke på hvor meget I har modtaget. Vær glade bærere af fred og kærlighed, så at det kan gå jer godt på jorden. Stræb efter Himlen. I Himlen findes der hverken sorg eller had. Derfor, mine kære børn, skal I på ny beslutte jer for omvendelse, og måtte helligheden tage styringen i jeres liv. Tak fordi I følger min opfordring!" 01/25/2021

25. februar 2021 "Kære børn! Gud har tilladt, at jeg også I dag er hos jer for at opfordre jer til bøn og faste. I skal leve denne nådens tid og være vidner om håbet. Jeg gentager for jer, kære børn, at bøn og faste også kan stoppe krige. Mine kære børn, tro, og lev i troen og med troen i denne nådens tid, og mit ubesmittede Hjerte vil ikke lade nogen af jer tilbage i ufreden, hvis I tager tilflugt til mig. Jeg går i forbøn for jer hos den Allerhøjeste, og jeg beder for fred i jeres hjerte og håb for fremtiden. Tak fordi I følger min opfordring!" 02/25/2021

25. marts, 2021 "Kære børn! I dag er jeg atter hos jer for at sige til jer at den, der beder, ikke frygter for fremtiden og mister ikke håbet. I er udvalgte til at viderebringe glæde og fred, fordi I er mine. Jeg er kommet til jer under navnet: Fredens Dronning, fordi djævelen ønsker ufred og krig, han vil fylde jeres hjerte med angst for fremtiden, men fremtiden tilhører Gud! Vær derfor ydmyge og bed, og læg alt i den Allerhøjestes hænder, Han har jo skabt jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 03/25/2021

25. april, 2021 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at vidne om jeres tro i forårets farver. Lad det være en håbets og modets tro. Mine kære børn, jeres tro skal ikke svigte under nogen omstændigheder, heller ikke i denne prøvelsernes tid. Gå modigt med Kristus, den opstandne mod Himmelen, der er jeres mål. Jeg ledsager jer på denne hellighedens vej og lægger jer alle i mit uplettede hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!" 04/25/2021

25. maj, 2021 "Kære børn! Jeg ser på jer og opfordrer jer: Vend tilbage til Gud, for Han er kærlighed og har sendt mig til jer af kærlighed for at føre jer ad omvendelsens vej. Forlad syden og det onde, beslut jer for hellighed, og glæden vil herske og I vil være mine udstrakte hænder i denne fortabte verden. Jeg ønsker at I skal være bøn og håb for dem der ikke har lært kærlighedens Gud at kende. Tak fordi I følger min opfordring!" 05/25/2021

25. juni, 2021 "Mine kære børn. Mit hjerte glædes, fordi jeg gennem alle årene har set jeres kærlighed og åbenhed for mine opfordringer. I dag opfordrer jeg jer: Bed med mig for fred og frihed, for Satan er stærk og ønsker at lede så mange som muligt væk fra mit moderhjerte med sine løgne. Beslut jer derfor for Gud, så det kan gå jer godt på den jord, som Gud har givet jer. Tak fordi I følger mine opfordringer." 06/25/2021

25. juli, 2021 "Kære børn! Jeg opfordrer jer til at være bøn for alle dem, der ikke beder. Mine kære børn, vidn med jeres liv om glæden over at være mine, og Gud vil høre jeres bønner og give jer fred i denne verden uden fred, hvor hovmod og selviskhed hersker. Mine børn, vær gavmilde og kærlighed af min kærlighed, så at hedningerne fornemmer, at I er mine og omvende sig til mit ubesmittede hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!" 07/25/2021

25. August, 2021 "Kære børn! Med glæde opfordrer jeg jer alle, mine kære børn, som følger min opfordring, vær glæde og fred! Med jeres liv skal I vidne om Himlen, som jeg bringer jer. Det er tid, mine kære børn, til at I bliver min kærligheds genskær for alle dem, der ikke elsker og hvis hjerter er erobret af had. Glem ikke: Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn Jesus, så at Han giver jer sin fred. Tak fordi I følger min opfordring!" 08/25/2021

25. september, 2021 "Kære børn! Bed, vidn og glæd jer med mig, for den Højeste sender mig fortsat for at lede jer på hellighedens vej. Vær klar over, mine børn, at livet er kort, og at evigheden venter på jer, hvor I sammen med alle helgen kan forherlige Gud med jeres væsen. I skal ikke bekymre jer om de jordiske ting, mine børn, men længes efter Himlen. Himlen vil være jeres mål, og glæden vil herske i jeres hjerte. Jeg er med jer og velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 09/25/2021

25. Oktober, 2021 "Kære børn! Vend tilbage til bønnen, for den, der beder, er ikke bange for fremtiden. Den, der beder, er åben over for livet og respekterer andres liv. Den, der beder, mine kære børn, føler Guds børns frihed og tjener med et glad hjerte til gavn for sin broder, mennesket. For Gud er kærlighed og frihed. Derfor, mine kære børn, hvis de lægger jer i lænker og ønsker at udnytte jer, så er dette ikke fra Gud, for Gud er kærlighed og giver sin fred til alle skabninger. Det er derfor, Han sendte mig for at hjælpe jer med at vokse på hellighedens vej. Tak fordi I følger min opfordring!" 10/25/2021

25. November, 2021 "Kære børn! Jeg er med jer i denne barmhjertige tid, og jeg opfordrer jer alle til at blive bærere af fred og kærlighed i denne verden, hvor Gud, gennem mig kalder jer, mine børn, til at være bøn og kærlighed og udtryk for Himlen her på jorden. Måtte jeres hjerte fyldes med glæde og tro på Gud, så I, mine kære børn, kan have fuld tillid til Hans hellige vilje. Jeg er hos jer, fordi Han, den Højeste, sender mig til jer for at anspore jer til håb, så I kan blive fredsstiftere i denne urolige verden. Tak, fordi I følger min opfordring!" 11/25/2021

25. december, 2021 "Kære børn! I dag bringer jeg jer min Søn Jesus, så at Han kan give jer sin fred. Mine kære børn, uden fred har I hverken fremtid eller velsignelse; derfor skal I vende tilbage til bønnen, for bønnens frugt er den glæde og den tro, uden hvilke I ikke kan leve. Den velsignelse, som vi giver jer i dag, skal I tage med til jeres familier og berige alle dem, I møder, så at de kan føle den nåde, I modtager. Tak, fordi I følger min opfordring!" 12/25/2021


Last Modified 12/25/2021