Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Danish

25. januar, 2021 "Kære børn! I denne tid kalder jeg jer til bøn, til faste og til at give afkald, så at I kan bliver styrket i troen. Dette er en tid for at vågne og give liv; ligesom det er i naturen, der giver sig selv, skal også I, mine kære børn, tænke på hvor meget I har modtaget. Vær glade bærere af fred og kærlighed, så at det kan gå jer godt på jorden. Stræb efter Himlen. I Himlen findes der hverken sorg eller had. Derfor, mine kære børn, skal I på ny beslutte jer for omvendelse, og måtte helligheden tage styringen i jeres liv. Tak fordi I følger min opfordring!" 01/25/2021

25. februar 2021 "Kære børn! Gud har tilladt, at jeg også I dag er hos jer for at opfordre jer til bøn og faste. I skal leve denne nådens tid og være vidner om håbet. Jeg gentager for jer, kære børn, at bøn og faste også kan stoppe krige. Mine kære børn, tro, og lev i troen og med troen i denne nådens tid, og mit ubesmittede Hjerte vil ikke lade nogen af jer tilbage i ufreden, hvis I tager tilflugt til mig. Jeg går i forbøn for jer hos den Allerhøjeste, og jeg beder for fred i jeres hjerte og håb for fremtiden. Tak fordi I følger min opfordring!" 02/25/2021

25. marts, 2021 "Kære børn! I dag er jeg atter hos jer for at sige til jer at den, der beder, ikke frygter for fremtiden og mister ikke håbet. I er udvalgte til at viderebringe glæde og fred, fordi I er mine. Jeg er kommet til jer under navnet: Fredens Dronning, fordi djævelen ønsker ufred og krig, han vil fylde jeres hjerte med angst for fremtiden, men fremtiden tilhører Gud! Vær derfor ydmyge og bed, og læg alt i den Allerhøjestes hænder, Han har jo skabt jer. Tak fordi I følger min opfordring!" 03/25/2021

25. april, 2021 "Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at vidne om jeres tro i forårets farver. Lad det være en håbets og modets tro. Mine kære børn, jeres tro skal ikke svigte under nogen omstændigheder, heller ikke i denne prøvelsernes tid. Gå modigt med Kristus, den opstandne mod Himmelen, der er jeres mål. Jeg ledsager jer på denne hellighedens vej og lægger jer alle i mit uplettede hjerte. Tak fordi I følger min opfordring!" 04/25/2021


Last Modified 04/27/2021