Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budskap, 25 november 2017 "Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er till bön. Be och sök frid, små barn. Han som kom hit till jorden för att ge er Sin frid oavsett vilka ni är och vad ni är – Han, min Son, er Broder – kallar er genom mig, till omvändelse, för utan Gud har ni ingen framtid eller evigt liv. Därför, tro och be och lev i nåden och i förväntan på ert personliga möte med Honom. Tack att ni svarat på min kallelse." 11/25/2017


Last Modified 12/02/2017