Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budskap, 25 september 2017 "Kära barn! Jag kallar er att vara generösa i försakelse, fasta och bön för alla dem som är i frestelse, och är era bröder och systrar. På ett särskilt sätt bönfaller jag er att be för präster och för alla de gudsvigda, att de älskar Jesus ännu mera brinnande; att den Helige Ande fyller deras hjärtan med glädje; att de vittnar om Himmelen och Himmelska mysterier. Många själar är i synd, därför att det inte finns de som offrar sig själva och ber för deras omvändelse. Jag är med er och jag ber att era hjärtan blir fyllda av glädje. Tack att ni svarat på min kallelse." 09/25/2017


Last Modified 10/02/2017