Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budskap, 25 mars 2017 "Kära barn! I denna tid av nåd, kallar jag er alla att öppna era hjärtan för Guds barmhärtighet, att börja ett nytt liv genom bön, bot och ett beslut om helighet. Denna vårens tid leder er till ett nytt liv, till en förnyelse, i era tankar och era hjärtan. Därför, små barn, är jag med er för att hjälpa er att säga "ja" till Gud och till Guds bud med beslutsamhet. Ni är inte ensamma; jag är med er genom den nåd som den Högste ger mig för er och era efterkommande. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2017


Last Modified 03/31/2017