Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budskap, 25 december 2018 "Kära barn! Jag bär till er min Son Jesus som är Fridens Konung. Han ger er frid och, och må den(na frid) inte vara bara för er utan, små barn, bär den till andra i glädje och ödmjukhet. Jag är med er och ber för er i denna nådens tid som Gud önskar ge er. Min närvaro är ett kärlekens tecken här medan jag är med er för att skydda er och leda er mot evigheten. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2018


Last Modified 12/27/2018