Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budskap, 25 februari 2018 "Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er alla att öppna er för och leva de bud som Gud har givit er, så att de leder er genom Sakramenten på omvändelsens väg. Världen och och de världsliga frestelserna prövar er, men ni, små barn, se på Guds skapelse som Han har givit er i skönhet och ödmjukhet och, små barn, älska Gud över allting så kommer Han att leda er på frälsningens väg. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2018


Last Modified 02/27/2018