Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

25 december 2016 Budskap "Kära barn! Med stor glädje, bär jag idag min Son Jesus till er, för att Han ska ge er Sin frid. Öppna era hjärtan, små barn, och var glada så att ni kan ta emot den (friden). Himmelen är med er och kämpar för frid i era hjärtan, i familjerna och i världen; och ni, små barn, hjälp med era böner att det ska bli så. Jag välsignar er med min Son Jesus och kallar er att inte förlora hoppet; och att er blick och era hjärtan alltid hålls riktade mot Himmelen och evigheten. På detta sätt kommer ni att vara öppna för Gud och för Hans planer. Tack att ni svarat på min kallelse." 12/25/2016


Last Modified 12/27/2016