Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budskap, 25 juli 2017 "Kära barn! Var bön och en återspegling av Guds kärlek för alla dem som är långt borta från Gud och Guds bud. Små barn, var trogna och bestämda i omvändelsen och arbeta på er själva för att ett heligt liv må bli sanning för er; och uppmuntra varandra i det goda genom bön, så att ert liv på jorden blir mer välbehagligt. Tack att ni svarat på min kallelse." 07/25/2017


Last Modified 07/28/2017