Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Budskap, 25 januari 2019 "Kära barn! Som en moder, kallar jag er idag till omvändelse. Denna tid är för er, små barn, en tid av tystnad och bön. Må därför, i ert hjärtas värme, ett frö av hopp och tro växa, då kommer ni, små barn, dag efter dag känna behovet av att be mer. Ert liv kommer att bli ordningsamt och ansvarsfullt. Ni kommer att förstå, små barn, att ni ska lämna denna jord och ni kommer att känna ett behov av att komma närmare Gud, och med kärlek kommer ni vittna om erfarenheten om ert möte med Gud, och ni kommer att dela det med andra. Jag är med er och jag ber för er, men jag kan inte göra det utan ert ”ja”. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2019


Last Modified 01/28/2019