Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budskap, 25 maj 2018 "Kära barn! I denna tid utan frid, kallar jag er att ha mer tillit till Gud som är er Fader i Himmelen och som har sänt mig att leda er till Honom. Öppna ni era hjärtan för de gåvor som han önskar att ge er och, i ert hjärtas tystnad, tillbed min Son Jesus som har givit Sitt liv för att ni må leva i evigheten – dit Han önskar att leda er. Må ert hopp vara glädjen i att möta den Högste i er vardag. Därför kallar jag er: försumma inte bönen, för bönen åstadkommer underverk. Tack att ni svarat på min kallelse." 05.25.2018


Last Modified 06/05/2018