Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budskap, 25 maj 2017 "Kära barn" Den Högste har tillåtit mig att på nytt kalla er till omvändelse. Små barn, öppna era hjärtan för den nåd till vilken ni alla är kallade. Var vittnen om frid och kärlek i denna värld utan fred. Ert liv här på jorden förgår. Be att genom bön ni längtar efter Himmelen och de Himmelska tingen, och era hjärtan kommer att se på allt på ett annat sätt. Ni är inte ensamma; jag är med er och bär fram förbön för er inför min Son Jesus. Tack att ni svarat på min kallelse." 05/25/2017


Last Modified 06/26/2017