Monthly Message - Swedish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Swedish Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budskap 25 februari 2017 "Kära barn! Idag kallar jag er att leva er tro på djupet och att bönfalla Den Högste att styrka den, så att vindar och stormar inte kan bryta den. Må rötterna till er tro vara bön och hoppet om det eviga livet. Arbeta redan nu, små barn, med er själva i denna nådens tid, då Gud ger er nåden - genom försakelse och kallelsen till omvändelse - till att vara människor av klar och uthållig tro och hopp. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2017


Last Modified 03/08/2017