Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Swedish

Budskap, 02 januari 2019 "Kära barn, det är ledsamt att det ibland er finns så mycket strid, hat, personliga egenintressen och själviskhet. Mina barn, ni glömmer så lätt min Son, Hans ord, Hans kärlek. Tron utsläcks i så många själar, och hjärtan uppslukas av materiella, världsliga ting. Men mitt moderliga hjärta vet att det fortfarande finns de som tror och älskar, de som söker att komma allt närmare min Son, de som outtröttligt söker min Son - och på detta sätt söker de också mig. Dessa är de ödmjuka och milda, de som i tysthet bär sin smärta och sitt lidande, tillsammans med sina förhoppningar och, framför allt, med sin tro. Dessa är min kärleks apostlar. Mina barn, min kärleks apostlar, jag lär er att min Son inte bara ber om oavlåtlig bön, men också om handlingar och känslor - att ni tror, att ni ber, att ni växer i tro genom er personliga bön, att ni växer i kärlek. Att ni älskar varandra är vad Han ber om - det är vägen till evigt liv. Mina barn, glöm inte att min Son kom med ljus till denna värld, och Han kom med det till dem som ville se det och ta emot det. Var ni dem som tar emot det, för detta är sanningens ljus, fridens och kärlekens ljus. Jag leder er på ett moderligt sätt till att tillbe min Son; så att ni älskar min Son tillsammans med mig; att era tankar, ord och handlingar må vara riktade till min Son - att de må vara i Hans namn. Då kommer mitt hjärta vara fullbordat. Tack." 01/02/2019

Budskap, 25 januari 2019 "Kära barn! Som en moder, kallar jag er idag till omvändelse. Denna tid är för er, små barn, en tid av tystnad och bön. Må därför, i ert hjärtas värme, ett frö av hopp och tro växa, då kommer ni, små barn, dag efter dag känna behovet av att be mer. Ert liv kommer att bli ordningsamt och ansvarsfullt. Ni kommer att förstå, små barn, att ni ska lämna denna jord och ni kommer att känna ett behov av att komma närmare Gud, och med kärlek kommer ni vittna om erfarenheten om ert möte med Gud, och ni kommer att dela det med andra. Jag är med er och jag ber för er, men jag kan inte göra det utan ert ”ja”. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2019


Last Modified 01/28/2019