Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Swedish

Budskap, 02 januari 2018 "Kära barn, när kärleken börjar försvinna från jorden, när frälsningens väg inte står att finna, kommer jag, modern, för att hjälpa er att lära känna den sanna tron – levande och djup – för att hjälpa er att i sanning älska. Som en moder längtar jag efter er genkärlek, godhet och renhet. Min längtan är att ni är rättfärdiga och att ni älskar varandra. Mina barn, låt glädjen finnas i er själ, var rena, var barn. Min Son brukade säga att Han älskar att vara bland rena hjärtan, för rena hjärtan är alltid unga och glada. Min Son sa till er att förlåta och att älska varandra. Jag vet att detta inte alltid är lätt. Lidande gör att ni växer i anden. För att ni ska växa alltmer måste ni uppriktigt och i sanning förlåta och älska. Många av mina barn på jorden känner inte min Son, de älskar Honom inte; men ni som älskar min Son, ni som bär Honom i era hjärtan, be, be, och i bönen känn min Son vid er sida. Må er själ andas i Hans ande. Jag är ibland er och jag talar om små och stora saker. Jag kommer inte att tröttna på att tala till er om min Son – den sanna kärleken. Därför, mina barn, öppna era hjärtan för mig. Tillåt mig att leda er som en moder. Var min Sons och mina kärleksapostlar. Som en moder bönfaller jag er att inte glömma dem som min son har kallat att leda er. Bär dem i era hjärtan och be för dem. Tack." 01/02/2018

Budskap, 25 januari 2018 "Kära barn! Må denna tid för er bli en tid av bön, så att den Helige Ande, genom bönen, stiger ner över er och ger er omvändelse. Öppna era hjärtan och läs ur den heliga Skrift, så att genom detta vittnesbörd ni också må komma Gud närmare. Små barn, sök Gud och det som är av Gud framför allt annat och lämna de jordiska tingen åt jorden, för satan drar er till stoft och synd. Ni är kallade till helighet och skapade för Himmelen, sök därför Himmelen och de himmelska tingen. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2018


Last Modified 01/29/2018