Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Swedish

Budskap, 02 januari 2018 "Kära barn, när kärleken börjar försvinna från jorden, när frälsningens väg inte står att finna, kommer jag, modern, för att hjälpa er att lära känna den sanna tron – levande och djup – för att hjälpa er att i sanning älska. Som en moder längtar jag efter er genkärlek, godhet och renhet. Min längtan är att ni är rättfärdiga och att ni älskar varandra. Mina barn, låt glädjen finnas i er själ, var rena, var barn. Min Son brukade säga att Han älskar att vara bland rena hjärtan, för rena hjärtan är alltid unga och glada. Min Son sa till er att förlåta och att älska varandra. Jag vet att detta inte alltid är lätt. Lidande gör att ni växer i anden. För att ni ska växa alltmer måste ni uppriktigt och i sanning förlåta och älska. Många av mina barn på jorden känner inte min Son, de älskar Honom inte; men ni som älskar min Son, ni som bär Honom i era hjärtan, be, be, och i bönen känn min Son vid er sida. Må er själ andas i Hans ande. Jag är ibland er och jag talar om små och stora saker. Jag kommer inte att tröttna på att tala till er om min Son – den sanna kärleken. Därför, mina barn, öppna era hjärtan för mig. Tillåt mig att leda er som en moder. Var min Sons och mina kärleksapostlar. Som en moder bönfaller jag er att inte glömma dem som min son har kallat att leda er. Bär dem i era hjärtan och be för dem. Tack." 01/02/2018

Budskap, 25 januari 2018 "Kära barn! Må denna tid för er bli en tid av bön, så att den Helige Ande, genom bönen, stiger ner över er och ger er omvändelse. Öppna era hjärtan och läs ur den heliga Skrift, så att genom detta vittnesbörd ni också må komma Gud närmare. Små barn, sök Gud och det som är av Gud framför allt annat och lämna de jordiska tingen åt jorden, för satan drar er till stoft och synd. Ni är kallade till helighet och skapade för Himmelen, sök därför Himmelen och de himmelska tingen. Tack att ni svarat på min kallelse." 01/25/2018

Budskap, 02 februari 2018 "Kära barn, ni som min Son älskar, ni som jag älskar med en omätlig, moderlig kärlek, tillåt inte själviskhet eller egenkärlek att styra världen. Tillåt inte att kärleken och godheten döljs. Ni som är älskade, som har lärt känna min Sons kärlek, kom ihåg att bli älskad innebär att älska. Mina barn, tro. När ni tror är ni lyckliga och sprider frid; er själ skälver av glädje. Min Son är i en sådan själ. När ni ger er själva för tron, när ni ger er själva för kärleken, då ler min Son i er själ. Min kärleks apostlar, jag vänder mig till er som en moder. Jag samlar er omkring mig och jag önskar att leda er på kärlekens och trons väg, på vägen som leder till världens ljus. Jag är här för kärlekens skull, för trons skull, för med min moderliga välsignelse önskar jag ge er hopp och styrka på er väg – för den väg som leder till min Son är inte lätt. Den är full av försakelse, givande, offer, förlåtelse och mycket, mycket kärlek. Men denna väg leder till frid och lycka. Mina barn, sätt inte tro till de lögnaktiga röster som talar falskhet till er, falskt glimmer. Ni, mina barn, återvänd till Skriften. Jag ser på er med en omätlig kärlek, och genom Guds nåd gör jag mig uppenbar för er. Mina barn, börja vandra med mig. Må er själ skälva av glädje. Tack." 02/02/2018

Budskap, 25 februari 2018 "Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er alla att öppna er för och leva de bud som Gud har givit er, så att de leder er genom Sakramenten på omvändelsens väg. Världen och och de världsliga frestelserna prövar er, men ni, små barn, se på Guds skapelse som Han har givit er i skönhet och ödmjukhet och, små barn, älska Gud över allting så kommer Han att leda er på frälsningens väg. Tack att ni svarat på min kallelse." 02/25/2018

Budskap, 02 mars 2018 "Kära barn, stora ting har den Himmelske Fadern gjort i mig, så som Han gör i alla dem som älskar Honom ömt och som troget och hängivet tjänar Honom. Mina barn, den Himmelske Fadern älskar er, och det är genom Hans kärlek som jag är här med er. Han talar till er. Varför vill ni inte att se tecknen? Allt blir lättare vid Hans sida. Också smärta som man lider med Honom är lättare när tron finns. Tron hjälper i smärtan och smärta utan tro leder till förtvivlan. Smärta levd och offrad till Gud lyfter upp er. Frälste inte min Son världen genom Sitt smärtsamma offer? Så som Hans moder var jag med Honom i smärtan och lidandet, liksom jag är med er alla. Mina barn, jag är med er i livet, i lidandet, i smärtan, i glädjen och i kärleken. Ha därför hopp. Det är hoppet som låter er förstå att livet finns där. Mina barn, jag talar till er, min röst talar till er själ, mitt hjärta talar till ert hjärta. Å, min kärleks apostlar, vad mycket mitt moderliga hjärta älskar er. Hur många saker önskar jag inte att lära er. Hur mycket önskar inte mitt moderliga hjärta att ni blir fullkomliga, och ni kan bli fullkomliga bara när er själ, kropp och kärlek är ett inom er. Jag bönfaller er som mina barn, be mycket för Kyrkan och hennes tjänare – era herdar; att Kyrkan måtte vara sådan som min Son önskar – klar som källvatten och full av kärlek. Tack." 03/02/2018

18 mars 2018 Budskap till Mirjana "Kära barn! Mitt jordiska liv var enkelt. Jag älskade och gladdes åt det lilla. Jag älskade livet – Guds gåva – även om smärta och lidanden genomborrade mitt hjärta. Mina barn, jag hade trons styrka och gränslös tillit till Guds kärlek. Alla de som har trons styrka är starkare. Tron gör att ni lever enligt det som är gott och då kommer alltid ljuset från Guds kärlek i det önskade ögonblicket. Det är styrkan som består i smärta och lidande. Mina barn, be om trons styrka, lita på den Himmelske Fadern, och var inte rädda. Vet att inte en enda av dem som Gud skapat och som tillhör Honom går förlorad utan kommer att leva för evigt. Varje smärta har sitt slut och då börjar livet i frihet dit där alla mina barn har kommit – där allting blir återgäldat. Mina barn, er strid är svår. Den kommer att bli ännu svårare, men ni ska följa mitt exempel. Be om trons styrka; lita på den Himmelske Faderns kärlek. Jag är med er. Jag visar mig för er. Jag uppmuntrar er. Med omätlig moderlig kärlek omfamnar jag era själar. Tack." 03/18/2018

Budskap, 25 mars 2018 "Kära barn! Jag kallar er att vara med mig i bön i denna nådens tid då mörkret kämpar mot ljuset. Be, små barn, bikta och börja ett nytt liv i nåden. Besluta er för Gud och Han kommer att leda er mot helighet; och korset kommer att bli ett tecken på seger och hopp för er. Var stolta över att ni är döpta och tacksamma i ert hjärta att ni är en del av Guds plan. Tack att ni svarat på min kallelse." 03/25/2018

Budskap, 02 april 2018 "Kära barn, genom den Himmelske Faderns stora kärlek är jag vid er sida som er moder och ni är vid min sida som mina barn, som min kärleks apostlar som jag oavlåtligt samlar kring mig. Mina barn, ni är de, som tillsammans med bön, behöver att fullkomligt överlåta er till min Son så att det inte längre är ni som lever men min Son som lever i er – så att alla de som inte har lärt känna min Son ser Honom i er och börjar att längta efter att lära känna Honom. Be att de i er ser djup ödmjukhet och godhet, en villighet att tjäna andra; att de i er ser att ni lever er kallelse i världen med hjärtat, i förening med min Son; att de i er ser mildhet, ömhet och kärlek till min son såväl som för alla bröder och systrar. Min kärleks apostlar, ni måste be mycket och rena era hjärtan så att ni är de första som vandrar på min Sons väg, att ni må vara de rättfärdiga som är förenade med min Sons rättfärdighet. Mina barn, som min kärleks apostlar, ni måste vara ett i den gemenskap som utgår från min son, så att mina barn som inte känner min Son måtte igenkänna kärlekens gemenskap och börjar att längta efter att vandra på livets väg, vägen som leder till förening med min Son. Tack." 04/02/2018

Budskap, 25 april 2018 "Kära barn! Idag kallar jag er att leva ert nya liv med Jesus. Må den Uppståndne ge er styrka att alltid vara starka i livets prövningar och att vara trogna och uthålliga i bönen; för Jesus frälste er genom Sina sår och genom Sin Uppståndelse gav Han er nytt liv. Be, små barn, och förlora inte modet. Må glädje och frid vara i era hjärtan och vittna med glädje att ni är mina. Jag är med er och älskar er alla med min moderliga kärlek. Tack att ni svarat på min kallelse." 04/25/2018

Budskap, 02 maj 2018 "Kära barn, allt som min Son, som är kärlekens ljus, har gjort och gör, har Han gjort av kärlek. Också ni, mina barn, när ni lever i kärlek och älskar er nästa, gör ni min Sons vilja. Min kärleks apostlar, gör er själva små; öppna era rena hjärtan för min Son så att Han kan arbeta genom er. Med hjälp av tron, låt er fyllas av kärlek. Men, mina barn, glöm inte att Eukaristin är trons hjärta. Detta är min Son som föder er med sin Kropp och styrker er med Sitt Blod. Detta är ett kärlekens under: min Son som alltid kommer på nytt, levande, för att ge livet tillbaka till själarna. Mina barn, min moderliga önskan för er är att ni alltid älskar Honom mer, för Han kallar er med Sin kärlek. Han ger er kärlek så att ni måtte sprida den till alla runt omkring er. Som en moder, genom Hans kärlek, är jag med er för att tala ord av kärlek och hopp till er – för att tala de eviga ord som segrar över tid och död – för att kalla er att vara min kärleks apostlar. Tack." 05/02/2018


Last Modified 05/17/2018