Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mesaĝo el 25-an Decembro 2016 "Karaj infanoj! Kun granda ĝojo, hodiaŭ mi portas mian Filon Jesuon al vi, por ke Li donacu al vi Sian pacon. Malfermu viajn korojn, infanetoj, kaj bonvolu ĝoji, ke vi povas akcepti ĝin. Ĉielo estas kun vi kaj batalas por la paco en viaj koroj, en la familioj kaj en la mondo. Kaj vi, infanoj, bonvolu helpi kun viaj preĝoj, por ke ĝi estiĝu tiel. Mi benas vin per mia Filo Jesuo kaj vokas vin, por ke vi ne perdu la esperon, kaj por ke via rigardo kaj koro por ĉiam estu celataj al ĉielo kaj al eterneco. Tiamaniere, vi estos malfermitaj al Dio kaj al Liaj planoj. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 12/2016


Last Modified 12/30/2016