Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mesaĝo el 25-an Majo 2019 "Karaj infanoj. Dio permesis al mi, pro Sia kompatemo, esti kun vi, instrui kaj konduki vin sur la vojo al konvertiĝo. Infanetoj, vi ĉiuj estas vokitaj preĝi kun via tuta koro, por ke la plano de savo estu realigita por vi kaj per vi. Konsciu, infanetoj, ke vivo estas mallonga kaj eterna vivo atendas vin laŭ via merito. Do preĝu, preĝu, preĝu por esti indaj instrumentoj en la manoj de Dio. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 05/25/2019


Last Modified 05/31/2019