Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mesaĝo el 25-an Julio 2018 "Karaj infanoj. Dio vokis min por gvidi vin al Li, ĉar Li estas via forto. Tial mi vokas vin por preĝi al Li, kaj fidi Lin, ĉar Li estas via rifuĝo de ĉiu malbono, kiu insidas kaj portas animojn for de la graco kaj ĝojo, al kiuj vi ĉiuj estas invitaj. Infanetoj, bonvolu vivi Ĉielo ĉi tie, sur la tero, por ke vi fartu bone,kaj por ke la ordonoj de Dio estu lumoj sur via vojo. Mi estas kun vi kaj mi amas vin ĉiujn kun mia patrina amo. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 07/2018


Last Modified 08/03/2018