Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mesaĝo el 25-an Januaro 2018 "Karaj infanoj. Ĉi tiu tempo estu por vi la tempo de preĝo, por ke la Sankta Spirito per preĝo malsupreniru sur vin kaj donu al vi konvertiĝon. Malfermu viajn korojn kaj legu la Sanktan Skribon, ke per la atestoj vi ankaŭ povas esti pli proksimaj al Dio. Super ĉio, malgrandaj infanoj, serĉu Dion kaj la aferojn de Dio kaj lasu mondaĵojn al la tero, ĉar Satano altiras vin al polvo kaj peko. Vi estas vokitaj al sankteco kaj kreitaj por la ĉielo; do serĉu la ĉielon kaj la aferojn de la ĉielo. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 01/2018


Last Modified 02/01/2018