Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mesaĝo el 25-an Septembro 2017 "Karaj infanoj. Mi vokas vin, por ke vi estu grandanimaj en sobreco, fastado kaj preĝo por ĉiuj, kiuj estas tentataj kaj estas viaj fratoj kaj fratinoj. En speciala maniero mi petegas vin preĝi por la pastroj kaj por ĉiuj sanktigitaj homoj, ami Jesuon pli kaj pli arde, por ke la Sankta Spirito plenu iliaj koroj per ĝojo kaj por ke ili estu atestantoj de la ĉielo kaj ĉielaj misteroj. Multaj animoj estas en peko ĉar ne estas tiuj, kiuj oferus kaj preĝus por ilia konverto. Mi estas kun vi, kaj mi preĝas, por ke viaj koroj pleniĝu de ĝojo. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 09/2017


Last Modified 10/18/2017