Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mesaĝo el 25-an Junio 2019 "Karaj infanoj. Mi dankas al Dio, por ĉiu el vi. Speciale, infanoj, mi dankas, pro via respondo, al mia alvoko. Mi preparas vin por la novaj tempoj, por ke vi estu firmaj en fido kaj por ke vi estu persistaj en preĝo, tiel, ke la Sankta Spirito povu labori tra vi kaj renovigi la vizaĝon de la tero. Mi preĝas kun vi por paco, kiu estas la plej altvalora donaco. Satano volas militon kaj malamon. Vi, infanetoj, estu miaj etenditaj manoj kaj fiere iru kun Dio. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 06/25/2019


Last Modified 06/29/2019