Monthly Message - Esperanto

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Esperanto Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mesaĝo el 25-an Majo 2018 "Karaj infanoj. En ĉi tiu, malpaca tempo, mi vokas vin, havi pli fidon al Dio, kiu estas via Patro en la Ĉielo, kaj, kiu sendis min, por ke mi konduku vin al Li. Vi, malfermu viajn korojn al la donacoj, kiujn Li deziras doni al vi kaj, en la silento de via koro, adoru mian Filon Jesuo, kiu donis sian vivon, por ke vi vivu por eterneco, kien Li deziras konduki vin. Via espero estu la ĝojo de kunveno kun la Plejaltulo en la ĉiutaga vivo. Tial mi vokas vin: ne neglektu preĝon, ĉar preĝo faras miraklojn. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 05/2018


Last Modified 05/28/2018