Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Esperanto

Mesaĝo el 25-an Januaro 2018 "Karaj infanoj. Ĉi tiu tempo estu por vi la tempo de preĝo, por ke la Sankta Spirito per preĝo malsupreniru sur vin kaj donu al vi konvertiĝon. Malfermu viajn korojn kaj legu la Sanktan Skribon, ke per la atestoj vi ankaŭ povas esti pli proksimaj al Dio. Super ĉio, malgrandaj infanoj, serĉu Dion kaj la aferojn de Dio kaj lasu mondaĵojn al la tero, ĉar Satano altiras vin al polvo kaj peko. Vi estas vokitaj al sankteco kaj kreitaj por la ĉielo; do serĉu la ĉielon kaj la aferojn de la ĉielo. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 01/2018

Mesaĝo el 25-an Februaro 2018 "Karaj infanoj. En ĉi tiu tempo de graco mi vokas ĉiujn el vi, por ke vi malfermu al la ordonoj, kiujn Dio donis al vi, por ke ili konduku vin per la sakramentoj laŭ la vojo de konvertiĝo. La mondo kaj la mondaĵoj tentas vin, sed vi, infanetoj, bonvolu rigardi la diajn kreitaĵojn, kiujn LI donis al vi en beleco kaj humileco, kaj, infanetoj,amu la Dion super ĉio, kaj li kondukos vin, sur la vojo de la savo. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 02/2018

Mesaĝo el 25-an Marto 2018 "Karaj infanoj. Mi vokas vin, por esti kun mi en preĝo en ĉi tiu tempo de graco, kiam mallumo batalas kontraŭ la lumo. Preĝu, infanetoj, konfesu kaj komencu novan vivon en graco. Bonvolu decidi por Dio kaj Li kondukos vin al sankteco; kaj la kruco estos signo de venko kaj espero por vi. Estu fieraj, ke vi estas baptitaj kaj dankemaj en viaj koroj, ke vi estas parto de la plano de Dio. Mi dankas, ke vi akceptis mian inviton." 03/2018


Last Modified 04/26/2018