Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Posolstvo z 25. júla 2019 "Drahé deti! Moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech je modlitba pre vás radosťou a vencom, ktorý vás priväzuje k Bohu. Dietky, budú prichádzať skúšky a vy nebudete silní a bude panovať hriech, ale ak ste moji, zvíťazíte, lebo vaším útočiskom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Preto, dietky, vráťte sa k modlitbe, kým sa modlitba pre vás nestane životom vo dne a v noci. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 07/25/2019


Last Modified 08/13/2019