Monthly Message - Slovak

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Slovak Messages from: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Posolstvo z 25. februára 2021 "Drahé deti! Boh mi dovolil byť s vami aj dnes, aby som vás volala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, dietky, že modlitbou a pôstom možno potlačiť aj vojny. Dietky, verte a prežívajte tento čas milosti vo viere a s vierou a moje Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa budete utiekať ku mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a modlím sa za pokoj vo vašich srdciach a za nádej do budúcnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2021


Last Modified 04/06/2021