Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Slovak

Posolstvo z 25. januára 2020 "Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa modlili ešte viac, kým vo svojom srdci nezakúsite svätosť odpustenia. V rodinách musí byť svätosť, dietky, pretože bez lásky a svätosti nemá svet budúcnosť – pretože vo svätosti a radosti sa dávate Bohu Stvoriteľovi, ktorý vás miluje nesmiernou láskou. Preto ma posiela k vám. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 01/25/2020

Posolstvo z 25. februára 2021 "Drahé deti! Boh mi dovolil byť s vami aj dnes, aby som vás volala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, dietky, že modlitbou a pôstom možno potlačiť aj vojny. Dietky, verte a prežívajte tento čas milosti vo viere a s vierou a moje Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa budete utiekať ku mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a modlím sa za pokoj vo vašich srdciach a za nádej do budúcnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2021

Posolstvo z 25. februára 2021 "Drahé deti! Boh mi dovolil byť s vami aj dnes, aby som vás volala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, dietky, že modlitbou a pôstom možno potlačiť aj vojny. Dietky, verte a prežívajte tento čas milosti vo viere a s vierou a moje Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa budete utiekať ku mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a modlím sa za pokoj vo vašich srdciach a za nádej do budúcnosti. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie." 02/25/2021


Last Modified 04/06/2021