Monthly Message - Bulgarian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Bulgarian Messages from: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25 Януари 2007 "Мили деца! Сложете Светото Писание на видимо място във вашето семейство и го четете. По този начин вие ще познаете молитвата със сърцето и вашите мисли ще бъдат с Бог. Не забравяйте, че вие сте преходни като цветето в полето, което се вижда отдалеч, но изчезва след момент. Малки деца, оставете знак на доброта и любов, където и да преминавате и Бог ще ви благослови с изобилието на Неговата благословия. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 01/2007


Last Modified 01/02/2015