Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Bulgarian
Посланията на Дева Мария - 2006


Линк с Медигоре - Обща Информация


25 Януари 2006 "Мили деца! Също и днес ви призовавам да бъдете носители на Евангелието във вашето семейство. Не забравяйте, мили деца, да четете Светото Писание. Сложете го на видимо място и бъдете свидетели със своя живот, че вие вярвате и живеете Божието Слово. Аз съм близо до вас с моята любов и се застъпвам пред моя Син за всеки един от вас. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 01/2006

25 Февруари 2006 "Мили деца! В това време милост по Велики Пости, аз ви призовавам да си отворите сърцата за даровете, които Бог желае да ви даде. Не бъдете затворени, но с молитва и себеотрицание кажете ‘да’ на Бог и Той ще ви даде в изобилие. Както през пролетта зимата се отваря за да поеме семенцето и дава стократно плод, така и вашия небесен Баща ще ви даде в изобилие. Аз съм с вас и ви обичам, малки деца, с нежна любов. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 02/2006

25 Март 2006 "Кураж, мили деца! Аз съм решила да ви водя по пътя на светоста. Откажете се от греха и се отправете по пътя на спасението, пътя който моят Син е избрал. Чрез всяко едно от изпитанията и страданията, Бог ще намери начин да ви даде радост. Ето защо, мили деца, молете се. Ние сме близо до вас с нашата любов. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 03/2006

25 Април 2006 "Мили деца! Също и днес ви призовавам да имате повече вяра в мен и моя Син. Той победи чрез Своята смърт и възкресение и чрез мен ви призовава да бъдете част от Неговата радост. Вие не виждате Бог, малки деца, но ако се молите, вие ще почувствате Неговата близост. Аз съм с вас и се застъпвам за всеки един от вас. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 04/2006

25 Май 2006 "Мили деца! Също и днес ви призовавам да прилагате и да живеете моите послания, които ви давам. Решете за светоста, малки деца, и мислите за рая. Единствено по този начин вие ще имате мир в сърцата си, който никой не ще бъде способен да разруши. Мирът е дар, който Бог ви дава в молитвата. Малки деца, търсете и работете със цялата ваша сила за да може мира да възтържествува във вашите сърца и в света. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 05/2006

25 Юни 2006 "Мили деца! С голяма радост в сърцето си ви благодаря за всичките ви молитви, които вие дадохте за моите намерения. Знайте, малки деца, че вие няма да съжалявате, нито вие, нито вашите деца. Бог ще ви възнагради с големи милости и вие ще заслужите вечния живот. Аз съм близо до вас и благодаря на всички онези, които през тези години приеха моите послания, които ги приложиха в своя живот и се решиха за светоста и мира. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 06/200

25 Юли 2006 "Мили деца! През това време не мислете само за отмора на тялото си, малки деца, но търсете и отмора за душата си. В тишина нека Светият Дух да ви говори и му позволете да ви обърне и да ви промени. Аз съм с вас и пред Бог аз се застъпвам за всеки един от вас. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 07/2006

25 Август 2006 "Мили деца! Също и днес ви призовавам да се молите, молите, молите. Единствено чрез молитвата вие ще бъдете близо до мен и до моя Син и вие ще видите колко е кратък живота. Във вашето сърце ще се роди желание за Рая. Радост ще почне да царува в сърцето ви и молитвата ще започне да се излива като река. Във вашите думи ще има единствено благодарност към Бог затова, че ви е създал и желанието за святост ще стане част от вас. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 08/2006

25 Септември 2006 "Мили деца! Също и днес аз съм с вас и ви призовавам към пълно обръщане. Решете се за Бог, малки деца, и вие ще откриете в Бог мира, който вашето сърце търси. Подражавайте на живота на светците и нека те да бъдат пример за вас; аз ще ви вдъхновявам дотогава докато Всевишния ми позволи да бъда с вас. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 09/2006

25 Май 2006 "Мили деца! Днес Бог ми позволи да ви кажа, че вие живеете във време на милост. Вие не осъзнавате, мили деца, че Бог ви дава голяма възможност да се обърнете и да живеете в мир и любов. Вие сте толкова слепи и привързани към земните неща и мислите за земния живот. Бог ме изпрати да ви водя към вечния живот. Аз, малки деца, не съм уморена, въпреки че виждам, че сърцата ви са тежки и уморени от всичко, което е милост и дар. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 10/2006

25 Ноември 2006 "Мили деца! Също и днес ви призовава, да се молите, молите, молите. Малки деца, когато се молите, вие сте близко до Бог и Той ви дава желание за вечност. Това е време, през което вие можете да говорите повече за Бог и да правите повече за Него. Ето защо, малки деца, не съпротивявайте, а Му позволете да ви води, да ви промени и да влезе във вашия живот. Не забравяйте, че вие сте пътници по пътя на вечноста. Ето защо, мили деца, позволете на Бог да ви води така, както пастира води своето стадо. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 11/2006

25 Декември 2006 "Мили деца! Също и днес ви нося новородения Исус на моите ръце. Той е Царяt на Небето и земята, Той е вашият мир. Малки деца, никой не може да ви даде този мир, както Той, който е Царят на Мира. Ето защо, боготворете Го във вашите сърца, изберете Го и вие ще имате радост в Него. Той ще ви благослови с неговата благословия за мир. Благодаря ви, че се отзовахте на повика ми." 12/2006


Линк с Медигоре - Обща Информация
http://medugorje-bulgaria.atspace.com


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 02/22/2007