Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Budskapet fra 25.desember 2016 "Kjære barn! Med stor glede bærer jeg min Sønn Jesus til dere i dag for at Han skal gi dere Sin fred. Åpne hjertene deres, mine barn, og vær glade for at dere kan motta den. Himmelen er med dere og kjemper for fred i deres hjerter, i familiene og i verden. Og dere, min barn, hjelp til med deres bønner om at det må bli slik. Jeg velsigner dere med min Sønn Jesus og ber dere om ikke å miste håpet og at deres blikk og hjerter alltid må være vendt mot Himmelen og evigheten. Slik vil dere være åpne for Gud og Hans planer. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/26/2016


Last Modified 12/26/2016