Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 29.april 2019 "Kjære barn! Dette er en nådens tid, en barmhjertighetens tid for hver av dere. Små barn, ikke tillat at vinden av hat og fredløshet hersker i dere og rundt dere. Dere, min barn, er kalt til å være kjærlighet og bønn. Djevelen ønsker fredløshet og uorden, men dere mine barn, vær gleden fra den oppstandne Jesus som døde og oppstod for hver av dere. Han overvant døden for å gi dere liv, evig liv. Derfor mine barn, vitne og vær stolte over at dere har oppstått i Ham. Takk for at du har svart på mitt kall." 04/25/2019


Last Modified 04/26/2019