Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

"Kjære barn! Jeg kaller dere til å være sammen med meg i bønn i denne nådens tid når mørket kjemper mot lyset. Be, mine barn, gå til skrifte og begynn et nytt liv i nåde. Bestem dere for Gud og Han vi lede dere mot hellighet; og korset vil være et seierstegn og håp for dere. Vær stolt over at du er døpt og takknemlig i ditt hjerte over at du er en del av Guds plan. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2018


Last Modified 03/27/2018