Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Budskapet fra 25. februar 2017 "Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å leve troen på dypeste måte og å bønnfalle Den Høyeste om å styrke den, slik at vind og storm ikke kan ødelegge den. Måtte grunnlaget i din tro være bønn og håp om evig liv. Allerede nå, mine barn, arbeid med dere selv i denne nådens tid hvor Gud gir dere nåde - gjennom forsakelse og kall til omvendelse - til å være folk med klar og utholdende tro og håp. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2017


Last Modified 02/26/2017