Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Budskapet fra 25. april 2017 "Kjære barn! Elsk, be og vær et vitnesbyrd om mitt nærvær til alle dem som er langt borte. Ved ditt vitnesbyrd og eksempel kan du føre de hjertene nærmere, som er langt borte fra Gud og Hans nåde. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for hver av dere, slik at dere med kjærlighet og besluttsomhet kan vitne for og oppmuntre alle dem som er langt borte fra mitt rene Hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2017


Last Modified 04/27/2017