Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25.juni 2019 "Kjære barn! Jeg takker Gud for hver av dere. På en særskilt måte, mine barn, takk for at dere har svart på mitt kall. Jeg forbereder dere for de nye tidene, at dere må være faste i troen og utholdende i bønn; slik at Den Hellige Ånd kan arbeide gjennom dere og fornye jordens ansikt. Jeg ber med dere for fred som er den mest dyrebare gaven, selv om Satan ønsker krig og hat. Dere, mine barn, vær mine utstrakte hender og gå stolt med Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2019


Last Modified 06/26/2019