Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Budskapet fra 25.desember 2018 "Kjære barn! Jeg bringer til dere min Sønn Jesus som er Fredens Konge. Han gir dere fred og la det ikke bare være for dere, men mine barn, bring det til andre i glede og ydmykhet. Jeg er med dere og ber for dere i denne nådens tid som Gud ønsker å gi dere. Min tilstedeværelse her er et tegn på kjærlighet, mens jeg er med dere for å beskytte dere og lede dere på vei til evigheten. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2018


Last Modified 12/28/2018