Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Budskapet fra 25 januar 2017 "Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å be for fred: fred i folks hjerter, fred i familiene og fred i verden. Satan er sterk og ønsker å vende dere alle bort fra Gud og ta dere tilbake til alt som er menneskelig. Og i hjertene ødelegge alle følelser overfor Gud og Guds ting. Dere, mine barn, be og kjemp mot materialisme, modernisme og egoisme som verden tilbyr dere. Mine barn, bestem dere for hellighet og jeg, med min Sønn Jesus går i forbønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2017


Last Modified 01/26/2017