Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Budskapet fra 25.juni 2018 "Kjære barn! Dette er dagen som Herren ga meg for å gi Ham takk for hver av dere som har konvertert (begynt på en ny vei) og som har akseptert mine budskap og som har begynt på veien til forandring og hellighet. Gled dere mine barn, for Gud er barmhjertig og elsker dere alle med Sin grenseløse kjærlighet og leder dere på veien til frelse gjennom mitt komme her. Jeg elsker dere alle og gir dere Min Sønn, så Han kan gi dere fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2018


Last Modified 06/26/2018