Monthly Message - Hungarian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Hungarian Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Međugorje, 2016. november 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imádkozáshoz. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy az életszentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy az apró dolgokban fölfedezzétek a Teremtő Istent, hogy beleszeressetek, és hogy életetek hálaadás legyen a Mindenhatónak mindazért, amit Ő ad nektek. Kicsinyeim, hadd legyen életetek ajándék társaitok számára a szeretetben és Isten megáld benneteket, ti pedig önzetlenül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy halljátok meghívásom." 11/25/2016


Last Modified 11/26/2016