Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25. september, 2018 "Kære børn! Også naturen giver jer med sine frugter et tegn på sin kærlighed. Også I har ved mit komme modtaget rigelige gaver og frugter. Mine kære børn, kun Gud ved, i hvor vid udstrækning I har svaret på mit kald. Nu kalder jeg igen: Det er ikke for sent, beslut jer for helligheden og for et liv med Gud i nåde og fred! Gud vil velsigne jer og give jer hundredfold frugt, hvis I har tillid til Ham. Tak ford I følger min opfordring!" 09/25/2018


Last Modified 09/26/2018