Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25. maj, 2017 "Kære børn! Den Almægtige har tilladt mig atter at opfordre jer til omvendelse. Mine kære børn, åbn jeres hjerte for den nåde, I alle er kaldet til. Vær vidner om freden og kærligheden i denne verden, der mangler fred. Jeres liv her på jorden er forgængeligt. Bed, så at I gennem bønnen længes efter Himmelen og de himmelske ting, og jeres hjerte vil se på alting på en ny måde. I er ikke alene, jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn Jesus. Tak fordi I følger min opfordring!" 05/25/2017


Last Modified 05/25/2017