Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25. maj 2018 "Kære børn! I denne urolige tid opfordrer jeg jer til at have større tiltro til Gud, der er jeres himmelske Fader og som har sendt mig for at jeg kan lede jer til Ham. I skal åbne jeres hjerter for de gaver, Han ønsker at give jer, og i hjertets stilhed skal I tilbede min Søn, Jesus, der har givet sit liv for at I kan leve i den evighed, Han vil føre jer ind i. Måtte jeres håb være glæden ved mødet med den Allerhelligste i hverdagen. Derfor opfordrer jeg jer: Forsøm ikke bønnen, for bønnen udvirker undere. Tak, fordi I følger min opfordring." 05/25/2018


Last Modified 06/05/2018