Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

25. juni, 2017 "Kære børn! I dag vil jeg takke jer for jeres vedholdenhed og opfordre jer til at åbne jer for den dybe bøn. Bønnen, mine kære børn, er troens hjerte. og håbet om det evige liv. Derfor skal I bede med hjertet indtil jeres hjerte synger Gud Skaberens pris, Han som har givet jer livet. Jeg er med jer mine kære børn, og jeg giver jer min moderlige fredsvelsignelse. Tak fordi I følger min opfordring!" 06/25/2017


Last Modified 06/26/2017