Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Danish

25. januar, 2018 "Mine kære børn! Jeg ønsker, at denne tid måtte være en bønnens tid for jer, så at Helligånden gennem bønnen kommer over jer og skænker jer omvendelse. Åbn jeres hjerte og læs i Bibelen, så at I gennem disse vidnesbyrd må komme Gud nærmere. Mine kære børn, søg frem for alt Gud og de himmelske ting, overlad de jordiske ting til jorden for Satan trækker jer ned i støvet og til synden. I er kaldede til hellighed og skabt til Himlen. Søg derfor Himmelen og de himmelske ting. Tak fordi I følge min opfordring!" 01/25/2018

25. februar, 2018 "Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer alle til at åbne jer og leve efter de bud, Gud har givet jer, så at de gennem sakramenterne kan lede jer ad vejen til omvendelse. Verden og de verdslige fristelser sætter jer på prøve, men I, mine kære børn, skal betragte Guds skabninger, som Han har skænket jer, i skønhed og ydmyghed. Elsk Gud over alt andet, mine kære børn, så vil Han lede jer ad vejen til hellighed. Tak, fordi I følger min opfordring!" 02/25/2018

25. marts, 2018 "Kære børn! Jeg opfordrer jer til at være med mig i bøn i denne nådens tid, hvor mørket kæmper mod lyset. Bed, mine kære børn, gå til skrifte og begynd et nyt liv i nåde. Beslut jer for Gud, og Han vil føre jer til hellighed, og korset vil være jer et tegn på sejr og håb. Vær stolte af, at I er døbt og vær taknemmelige i jeres hjerte over at I er en del af Guds plan. Tak, fordi I følger min opfordring!" 03/25/2018


Last Modified 04/02/2018