Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2020 In Greek

2 Ιανουαρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Ξέρω ότι είμαι παρούσα μέσα στίς ζωές σας καί μέσα στίς καρδιές σας. Νοιώθω τήν αγάπη σας, ακούω τίς προσευχές σας καί τίς κατευθύνω πρός Τόν Υιό μου. Αλλά, μικρά μου, σύμφωνα μέ τήν μητρική αγάπη θέλω νά είμαι μέσα στίς ζωές όλων τών παιδιών μου. Ποθώ νά συγκεντρώσω όλα τά παιδιά μου γύρο μου, κάτω από τόν μητρικό μου μανδύα. Γι’ αυτό σάς προσκαλώ καί σάς καλώ, απόστολοι τής αγάπης μου, νά μέ βοηθήσετε. Μικρά μου, Ο Υιός μου απήγγειλε τά λόγια τού Πάτερ ημών- Πάτερ ημών, Εσύ πού είσαι πανταχού παρών καί μέσα στίς καρδιές μας- επειδή ποθεί νά σάς διδάξη νά προσεύχεστε μέ λόγια καί συναισθήματα. Ποθεί νά είσαστε όλο καί καλύτεροι. Νά ζήτε σπλαχνική αγάπη, πού είναι προσευχή καί απεριόριστη θυσία γιά τούς άλλους. Μικρά μου, δώστε Στόν Υιό μου αγάπη γιά τούς πλησίον σας, νά δίνετε λόγια παρηγορίας, συμπόνιας καί έργα δίκαια στούς πλησίον σας. Όλα πού δίνετε στούς άλλους, απόστολοι τής αγάπης μου, τά δέχεται ώς δώρο Ο Υιός μου. Επίσης είμαι μαζύ σας, διότι Ο Υιός μου θέλει η αγάπη μου, ώς ακτίνα φωτός, νά ξαναφέρει στή ζωή ψυχές καί νά σάς βοηθήσω στήν αναζήτηση τής ειρήνης καί τής αιώνιας χαράς. Επομένως, μικρά μου, νά αγαπάτε αλλήλους, νά είσαστε ενωμένοι μέσω Τού Υιόυ μου, νά είσαστε τέκνα Τού Θεού πού όλοι μαζύ, μέ γεμάτη, ανοικτή καί αγνή καρδιά απαγγέλλετε τό Πάτερ ημών. Καί νά μήν φοβόσαστε! Σάς ευχαριστώ." 01/02/2020

25 Ιανουαρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ νά προσεύχεστε ακόμα περισσότερο, έως ότου νά νοιώσετε τήν αγιότητα τής συγχωρέσεως μέσα στήν καρδιά σας. Πρέπει νά υπάρχη αγιότητα μέσα στίς οικογένειες, μικρά μου,διότι δέν υπάρχει μέλλον γιά τόν κόσμο χωρίς αγάπη καί αγιότητα- διότι μέσα στήν αγιότητα καί τήν χαρά, δίδεστε Στόν Θεό, Τόν Δημιουργό πού σάς αγαπάει μέ αμέτρτητη αγάπη. Γι αυτό μέ στέλνει σέ σάς. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 01/25/2020

2 Φεβρουαρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ τήν πράξη τής αποφάσεως καί τής αγάπης Τού Θεού, έχω εκλεγεί νά είμαι η Μητέρα Τού Θεού καί η δικιά σας μητέρα. Αλλά μέ τό θέλημά μου καί τήν αμέτρητη αγάπη μου πρός Τόν Ουράνειο Πατέρα καί τήν τελεία μου εμπιστοσύνη σ’Εκείνον, τό σώμα μου ήταν τό δισκοπότηρο Τού Θεανθρώπου. Ήμουν στήν υπηρεσία τής αλήθειας, τής αγάπης καί τής σωτηρίας, όπως τώρα είμαι ανάμεσά σας γιά νά σάς καλέσω, μικρά μου, απόστολοι τής αγάπης μου, νά είσαστε φορείς τής αλήθειας- νά σάς καλέσω ν’ απλώσετε τά λόγια Του, τά λόγια τής σωτηρίας, μέσω τού θελήματός σας καί τής αγάπης σας γιά Τόν Υιό μου- ώστε μέ τίς πράξεις σας νά δείξετε τήν αγάπη Του, σέ όλους πού δέν έχουν γνωρίσει Τόν Υιό μου, τήν αγάπη Του. Θά βρείτε δύναμη στήν Θεία Ευχαριστία- Στόν Υιό μου πού σάς τρέφει μέ Τό Σώμα Του, καί σάς δυναμώνει μέ Τό Αίμα Του. Μικρά μου, ενώστε τά χέρια σας [γιά προσευχή] καί κοιτάξτε πρός τόν Σταυρό σιωπηλά. Μέ αυτό τόν τρόπο ελκύετε πίστη γιά νά τήν μεταδίδετε, ελκύετε τήν αλήθεια γιά νά μπορείτε νά διακρίνετε, ελκύετε τήν αγάπη γιά νά ξέρετε πώς ν’ αγαπάτε αληθινά. Μικρά μου, απόστολοι τής αγάπης μου, ενώστε τά χέρια σας [γιά προσευχή], κοιτάξτε πρός τόν Σταυρό. Μόνο μέσα Στόν Σταυρό είναι η σωτηρία. Σάς ευχαριστώ." 02/02/2020

25 Φεβρουαρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά! Σ’αυτή τήν ώρα τής χάριτος, ποθώ νά δώ τά πρόσωπά σας μεταλλαγμένα στήν προσευχή. Είσαστε τόσο πλημμυρισμένοι από κοσμικές ανησυχίες, πού ούτε νοιώθετε ότι η άνοιξη είναι στά πρόθυρα. Καλείστε, μικρά μου, στή μετάνοια καί στήν προσευχή. Όπως καί η φύση παλεύει σιωπηλά γιά νέα ζωή, έτσι κι εσείς καλείστε ν’ ανοίξτε τούς εαυτούς σας Στόν Θεό στήν προσευχή, σ’Αυτόν πού θά βρείτε ειρήνη καί τήν ζεστασιά τού ανοιξιάτικου ηλίου μέσα στίς καρδιές σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 02/25/2020

2 Μαρτίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, η αγνή καί ειληκρινής αγάπη σας, τραβάει τήν μητρική μου καρδιά. Η πίστη καί εμπιστοσύνη σας Στόν Ουράνειο Πατέρα είναι ευωδιαστά τριαντάφυλλα που μου προσφέρετε- ομορφότατη ανθοδέσμη τριανταφύλλων πού αποτελείται από τίς προσευχές σας, καί έργα ελεημοσύνης καί αγάπης. Απόστολοι τής αγάπης μου, εσείς πού ειληκρινά καί μέ καθαρή καρδιά αγωνίζεστε ν’ακολουθείτε Τόν Υιό μου, εσείς πού ειληκρινά Τόν αγαπάτε, νά βοηθήσετε νά είσαστε παράδειγμα σ’εκείνους πού δέν έχουν γνωρίσει ακόμα τήν αγάπη Τού Υιού μου- αλλά, μικρά μου, όχι μόνο μέ λόγια, αλλά καί μέ έργα καί αγνά συναισθήματα μέσω τών οποίων δοξάζετε Τόν Ουράνειο Πατέρα. Απόστολοι τής αγάπης μου, είναι ώρα εγρήγορσης, καί από σας ζητώ αγάπη, νά μήν κατακρίνετε- κανέναν. Διότι Ο Ουράνειος Πατέρας θά κρίνει όλους.Σάς ζητώ ν’αγαπάτε, νά εκφράζετε τήν αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι παλιά, δέν είναι καινούργια, είναι αιώνια, είναι η αλήθεια. Ομολογεί τήν αιωνιότητα Τού Θεού. Νά φέρετε τό φώς Τού Υιού μου καί νά εξακολουθείτε νά διαλύετε τό σκότος πού όλο θέλει νά σάς αρπάξει. Νά μήν φοβόσαστε. Μέσω τής χάριτος καί τής αγάπης Τού Υιού μου είμαι μαζύ σας. Σάς ευχαριστώ." 03/02/2020

18 Μαρτίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Ο Υιός μου, ως Θεός, πάντοτε έβλεπε πάνω από τόν χρόνο. Εγώ, ως μητέρα, καί μέσω Του, βλέπω μέσα στόν χρόνο. Βλέπω καί όμορφα καί λυπηρά πράγματα. Αλλά βλέπω ότι ακόμα υπάρχει αγάπη, καί ότι χρειάζεται νά ενεργοποιηθή γιά νά γίνη γνωστή. Μικρά μου, δέν μπορείτε νά είσαστε ευτυχείς αν δέν αγαπάτε αλλήλους, αν δέν έχετε αγάπη σέ κάθε κατάσταση καί κάθε στιγμή τής ζωής σας. Επίσης, ως μητέρα, σάς έρχομαι μέσω αγάπης- γιά νά σάς βοηθήσω νά γνωρίσετε τήν αληθινή αγάπη, νά γνωρίσετε Τόν Υιό μου. Γι’ αυτό σάς καλώ, πάντοτε εκ νέου νά διψάτε όλο καί περισσότερο γιά τήν αγάπη, τήν πίστη καί τήν ελπίδα. Η μόνη πηγή από τήν οποία μπορείτε νά πιείτε είναι η εμπιστοσύνη Στόν Θεό, Τόν Υιό μου. Μικρά μου, στίς στιγμές ταραχής καί απαρνήσεως απλά ν’ αναζητάτε τό πρόσωπο Τού Υιού μου. Απλώς νά ζήτε τούς λόγους Του καί νά μήν φοβόσαστε. Νά προσεύχεστε καί ν’ αγαπάτε μέ ειληκρινά συναισθήματα, καί μέ καλά έργα καί νά βοηθάτε ώστε ο κόσμος ν’ αλλάξη καί η καρδιά μου νά νικήση. Όπως καί Ο Υιός μου, έτσι κι εγώ σάς λεώ: ν’αγαπάτε αλλήλους διότι χωρίς αγάπη δέν υπάρχει σωτηρία. Σάς ευχαριστώ μικρά μου." 03/25/2020

25 Μαρτίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, είμαι μαζύ σας όλα αυτά τά χρόνια γιά νά σάς καθοδηγήσω στό δρόμο τής σωτηρίας. Επιστρέψτε Στόν Υιό μου επιστρέψτε στήν προσευχή καί στήν νηστεία. Μικρά μου, αφήστε Τόν Θεό νά μιλήση στήν καρδιά σας, επειδή ο Σατανάς βασιλεύει καί θέλει νά καταστρέψη τίς ζωές σας καί τήν γή πάνω στήν οποία περπατάτε. Νά είσαστε θαρραλέοι καί νά αποφασίσετε γιά τήν αγιότητα. Θά δείτε μεταβολή μέσα στίς καρδιές σας καί μέσα στις οικογένειες σαςη προσευχή θά ακουστήΟ Θεός θ’ ακούση τίς κραυγές σας καί θά σάς δώση ειρήνη. Είμαι μαζύ σας καί σάς ευλογώ όλους μέ τήν μητρική μου ευλογία. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 03/25/2020

25 Απριλίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Ας είναι αυτή η εποχή κίνητρο γιά σάς γιά προσωπική μεταστροφή. Νά προσεύχεστε, μικρά μου, μόνοι, Στό Άγιο Πνεύμα νά σάς ενδυναμώση στήν πίστη καί εμπιστοσύνη Στόν Θεό, ώστε νά γίνετε άξιοι μάρτυρες τής αγάπης πού Ο Θεός σάς απονέμει μέσω τής παρουσίας μου. Μικρά μου, νά μήν επιτρέπετε τίς δοκιμασίες νά σκληρήνουν τήν καρδιά σας καί η προσευχή νά είναι σάν έρημος. Νά είσαστε αντανάκλαση τής αγάπης Τού Θεού καί νά ομολογήτε τόν Αναστημένο Ιησού μέ τίς ζωές σας. Είμαι μαζύ σας καί σάς αγαπώ όλους μέ τήν μητρική αγάπη μου. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 04/25/2020

25 Μαϊου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Νά προσεύχεστε μαζύ μου γιά μιά νέα ζωή γιά όλους σας. Μέσα στίς καρδιές σας, μικρά μου, ξέρετε τί πρέπει ν’ αλλάξη. Επιστρέψτε Στόν Θεό καί τίς Εντολές Του, ώστε Τό Άγιο Πνεύμα ν’αλλάξη τίς ζωές σας καί τό πρόσωπο αυτής τής γής, πού έχει ανάγκη πνευματικής ανανέωσης. Μικρά μου, νά είσαστε προσευχή γιά όλους πού δέν προσεύχονται χαρά γιά όλους πού δέν βλέπουν τρόπο εξόδουνά είσαστε φορείς τού φωτός μέσα στό σκότος αυτής τής εποχής χωρίς ειρήνη. Νά προσεύχεστε καί ν’αναζητάτε τήν βοήθεια καί τήν προστασία τών αγίων ώστε καί εσείς νά μπορούσατε νά ποθείτε τούς Ουρανούς καί τίς Ουράνειες πραγματικότητες. Είμαι μαζύ σας καί σάς προστατεύω καί ευλογώ όλους σας μέ τήν μητρική μου ευλογία. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 05/25/2020

25 Ιουνίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, ακούω τίς κραυγές σας καί τίς προσευχές, καί μεσιτεύω γιά σάς μέ Τόν Υιό μου Τόν Ιησού, πού είναι η Οδός, η Αλήθεια καί η Ζωή. Επιστρέψτε στήν προσευχή, μικρά μου, καί ανοίξτε τίς καρδιές σας αυτή τήν ώρα τής χάριτος καί ξεκινήστε στόν δρόμο τής μεταβολής. Η ζωή σας περνάει καί, χωρίς Τόν Θεό, δέν έχει νόημα. Γι’ αυτό είμαι μαζύ σας γιά νά σάς καθοδηγήσω πρός τήν αγιότητα τής ζωής, ώστε ο καθένας σας ν’ ανακαλύψει τήν χαρά τής ζωής. Σάς αγαπώ όλους, μικρά μου, καί σάς ευλογώ μέ τήν μητρική μου ευλογία. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 06/25/2020

25 Ιουλίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’αυτή τήν ταραγμένη εποχή πού ο διάβολος θερίζει ψυχές γιά νά τίς φέρη κοντά στόν εαυτό του, σάς καλώ σέ επίμονη προσευχή, ώστε μέσα στήν προσευχή ν’ ανακαλύψετε Τόν Θεό τής αγάπης καί τής ελπίδας. Μικρά μου, πάρτε τόν Σταυρό στά χέρια σας. Νά είναι τό στήριγμά σας ώστε η αγάπη πάντοτε νά νικά, ιδιαιτέρως τώρα πού ο Σταυρός καί η πίστη απορρίπτονται. Νά είσαστε αντανάκλαση καί παράδειγμα μέ τίς ζωές σας ότι η πίστις καί η ελπίδα ακόμα ζούνε καί ότι ένας νέος κόσμος ειρήνης είναι εφικτός. Είμαι μαζύ σας καί μεσιτεύω γιά σας πρός τόν υιό μου Τόν Ιησού. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/25/2020

25 Σεπτεμβρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Είμαι μαζύ σας τόσο καιρό διότι Ο Θεός είναι μεγάλος εις τήν αγάπη Του, και στήν παρουσία μου. Σάς καλώ , μικρά μου: επιστρέψτε Στόν Θεό καί στήν προσευχή. Ας είναι τό μέτρο τού τρόπου τής ζωής σας η αγάπη, καί μήν ξεχνάτε, μικρά μου, ότι η προσευχή καί η νηστεία παράγουν θαύματα μέσα σας καί γύρω σας. Ότι κάνετε ας είναι γιά τήν δόξα Τού Θεού, καί τότε οι Ουρανοί θά γεμίσουν τήν καρδιά σας μέ χαρά καί θά νοιώσετε ότι σάς αγαπάει Ο Θεός καί ότι μέ αποστέλει νά σάς σώσω εσάς καί τήν γή πάνω στήν οποία ζήτε. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 09/25/2020

25 Οκτωβρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Αυτή τήν ώρα, σάς καλώ νά επιστρέψετε Στόν Θεό καί στήν προσευχή. Νά επικαλείστε τήν βοήθεια όλων τών αγίων, γιά νά σάς είναι παράδειγμα καί νά σας βοηθάνε.Ο Σατανάς είναι δυνατός καί αγωνίζεται νά ελκύση όλο και περισσότερες καρδιές πρός τόν εαυτό του. Θέλει τόν πόλεμο καί τό μίσος. Γι αυτό παραμένω μαζύ σας γιά τόσο καιρό, γιά νά σάς καθοδηγήσω στόν δρόμο τής σωτηρίας, σέ Αυτόν πού είναι η Οδός, η Αλήθεια καί η Ζωή. Μικρά μου, επιστρέψτε στήν αγάπη γιά Τόν Θεό καί θά είναι γιά σας δύναμις καί καταφύγιο. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 10/25/2020

25 Νοεμβρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Τώρα είναι ώρα αγάπης, ζεστασιάς, προσευχής καί χαράς. Νά προσεύχεστε, μικρά μου, ώστε ο μικρός Ιησούς νά γεννηθή μέσα στίς καρδιές σας. Ανοίξτε τίς καρδιές σας Στόν Ιησού, πού δίνει Τόν Εαυτό Του στόν καθένα σας. Ο Θεός μέ έστειλε γιά νά είμαι χαρά κι ελπίδα αυτή τήν ώρα, καί σάς λέω: Χωρίς Τόν μικρό Ιησού δέν έχετε τήν τρυφερότητα, ούτε τήν αίσθηση τών Ουρανών πού είναι κρυμμένη μέσα Στό Βρέφος. Επομένως, μικρά μου, εργαστήτε πάνω στούς εαυτούς σας. Διαβάζοντας τήν Αγία Γραφή θά ανακαλύψετε τήν γέννηση Τού Ιησού καί τήν χαρά, όπως τίς πρώτες μέρες πού έφερε η Μεδιουγώρη (Μετζουγκόρι) στήν ανθρωπότητα. Η ιστορία θά είναι η αλήθεια πού, ακόμα καί σήμερα, επαναλαμβάνεται μέσα σας καί γύρω σας. Νά εργάζεστε καί νά κτίζεται τήν ειρήνη μέσω τού Μυστηρίου τής Εξομολογήσεως. Συμφιλιωθήτε μέ Τόν Θεό, μικρά μου, καί θά δείτε θαύματα γύρω σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 11/25/2020

25 Δεκεμβρίου, 2020 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς φέρω Τόν μικρό Ιησού πού σάς φέρνει ειρήνη, Αυτόν πού είναι τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τής υπάρξεώς σας. Μικρά μου, μήν επιτρέψετε νά σβήση η πίστη καί ελπίδα σας γιά ένα καλύτερο μέλλον, διότι είσαστε διαλεγμένοι νά είσαστε μάρτυρες τής ελπίδας σέ κάθε περίσταση. Γι αυτό είμαι εδώ μέ Τόν Ιησού ώστε νά σάς ευλογήση μέ τήν ειρήνη Του. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 12/25/2020

25 Δεκεμβρίου, 2020 Μήνυμα πρός τόν Ιάκωβ "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα ο Ιησούς είναι δίπλα σας, ακόμα καί όταν σκεφτόσαστε ότι είσαστε μόνοι καί ότι τό φώς δέν υπάρχει μέσα στή ζωή σας. Εδώ είναι καί δέν σάς έχει αφήσει ποτέ ούτε απομάκρυνε ποτέ Τόν Εαυτό Του από σας. Τό φώς τής γέννησής Του φωτίζει τόν κόσμο καί τήν ζωή σας. Η Καρδία Του είναι πάντοτε ανοιχτή πρός εσάς, γιά νά παραλάβει κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία, φόβο καί ανάγκη. Οι βραχίονές Του είναι εκτεταμέμοι πρός εσάς, ώστε σάν πατέρας, νά σάς αγκαλιάση καί νά σας πή πόση σημασία έχετε γι’ Αυτόν, πόσο σάς αγαπάει καί νοιάζεται γιά τά παιδιά Του. Μικρά μου, η καρδιά σας είναι άραγε πρός Τόν Ιησού; Έχετε παραδώσει απόλυτα τήν ζωή σας στά χέρια Του; Έχετε δεχθεί Τόν Ιησού σάν πατέρα σας, νά μπορείτε πάντοτε νά στρέφεστε πρός Αυτόν καί νά βρίσκετε παρηγοριά καί οτιδήποτε χρειαζόσαστε γιά νά ζήσετε τήν αληθινή πίστη; Γι’ αυτό, μικρά μου, παραδώστε τίς καρδιές σας Στόν Ιησού καί επιτρέψτε Του ν’ αρχίση νά κυβερνά τίς ζωές σας, διότι μόνο έτσι θά δεχθήτε τό παρόν καί θά μπορέσετε ν’ αντιμετωπίσετε τόν κόσμο μέσα στόν οποίο ζήτε σήμερα. Μέ Τόν Ιησού, κάθε φόβος, βάσανο καί πόνος εξαφανίζοντε, διότι η καρδιά σας δέχεται τό θέλημά Του καί κάθε τί πού έρχεται μέσα στή ζωή σας , Ο Ιησούς θά σάς δώση τήν πίστη νά δεχθήτε τά πάντα καί τίποτα δέν θά σάς απομακρύνη απ’ Αυτόν – διότι σάς κρατάει σφιχτά από τό χέρι καί δέν επιτρέπει νά απομακρυνθήτε καί νά χάσετε τόν εαυτό σας σέ δύσκολες στιγμές—διότι έχει γίνει ο Κύριος τής ζωής σας. Σάς ευλογώ μέ τήν μητρική μου ευλογία." 12/25/2020


Last Modified 01/25/2021