Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Greek

2 Ιανουαρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Είμαι εδώ ανάμεσά σας σάν μητέρα πού θέλει νά σάς βοηθήσει νά γνωρίσετε τήν αλήθεια. Όσο ζούσα τήν επίγεια ζωή σας, γνώριζα τήν αλήθεια καί μόνο γι’αυτό, ένα κομμάτι τών Ουρανών στή γή. Γι αυτό ποθώ τό ίδιο γιά σας, μικρά μου. Ο Ουράνειος Πατέρας θέλει αγνές καρδιές γεμάτες μέ τήν γνώση τής αλήθειας. Θέλει ν’αγαπάτε όλους όσους συναντάτε, διότι κι εγώ αγαπώ Τόν Υιό μου μέσα σέ όλους σας. Αυτή είναι η αρχή τής γνώσεως τής αλήθειας. Πολλές ψεύτικες αλήθειες σάς προσφέρονται. Θά τίς υπερνικήσεται μέ καρδιά εξαγνισμένη μέσω τής νηστείας, τής προσευχής, τής μετάνοιας, καί τού Ευαγγελίου. Αυτό είναι η μόνη αλήθεια καί είναι η αλήθεια πού ο Υιός μου σάς άφησε. Δέν χρειάζεστε νά τό εξετάζετε πολύ. Αυτό πού απαιτείται από σας, όπως κι εγώ έχω κάνει, είναι ν’ αγαπάτε καί νά δίνετε. Μικρά μου, άν αγαπάτε, η καρδιά σας θά είναι σπίτι γιά Τόν Υιό μου καί γιά μένα, καί τά λόγια Τού Υιού μου θά είναι τό φώς πού θά σάς καθοδηγεί στή ζωή σας. Μικρά μου, θά σάς χρησιμοποιήσω, ώς αποστόλους τής αγάπης μου, γιά νά βοηθήστε όλα τά παιδιά μου νά γνωρίσουν τήν αλήθεια. Μικρά μου, πάντα έχω προσευχηθεί γιά Τήν Εκκλησία Τού Υιού μου, καί έτσι ζητώ τό ίδιο καί από σας. Νά προσεύχεστε οι ποιμένες σας νά λάμπουν μέ τήν αγάπη Τού Υιού Μου. Σάς ευχαριστώ." 01/02/2015

25 Ιανουαρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα σάς καλώ: νά ζείτε τό επάγγελμά σας προσευχόμενοι. Τώρα, παρα πάνω από ποτέ, ο Σατανάς θέλει νά καταπνίξει τόν άνθρωπο καί τήν ψυχή του μέ τόν μεταδοτικό άνεμο τού μίσους καί τής αναταραχής. Μέσα σέ πολλές καρδιές δέν υπάρχει χαρά διότι δέν υπάρχει Θεός η προσευχή. Τό μίσος καί ο πόλεμος αυξάνονται από μέρα σέ μέρα. Σάς καλώ, μικρά μου, αρχίστε εκ νέου, μέ ενθουσιασμό, τήν πορεία τής αγιοσύνης καί τής αγάπης αφού ήρθα ανάμεσά σας γι’ αυτό τόν λόγο. Μαζύ άς είμαστε αγάπη καί συγχώρηση γιά όλους πού γνωρίζουν καί θέλουν νά αγαπάνε μόνο μέ ανθρώπινη αγάπη καί όχι μέ τήν αμέτρητη αγάπη Τού Θεού πρός τήν οποία Ο Θεός σάς καλάει. Μικρά μου, η ελπίδα γιά ένα καλύτερο αύριο άς είναι πάντα μέσα στήν καρδιά σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 01/25/2014

2 Φεβρουαρίου, 2015 "Μικρά μου! Εδώ είμαι, ανάμεσά σας. Σάς κοιτάζω, σάς χαμογελάω καί σάς αγαπάω μέ τόν τρόπο πού μόνο μιά μητέρα μπορεί. Μέσω Τού Αγίου Πνεύματος, πού έρχεται μέσω τής αγνότητός μου, βλέπω τίς καρδιές σας καί τίς προσφέρω στόν Υιό μου. Ήδη γιά πολύ καιρό σάς ζητώ νά είσαστε απόστολοί μου, νά προσεύχεστε γι’ αυτούς πού δέν έχουν γνωρίσει τήν αγάπη τού Θεού. Ζητώ προσευχή πού λέγεται από αγάπη, προσευχή πού διεξάγει έργα καί θυσίες. Μήν χάνετε τόν χρόνο σας αναρωτιώμενοι άν είσαστε άξιοι νά είσαστε απόστολοί μου. Ο Ουράνειος Πατέρας θά κρίνη τούς πάντες κι’ εσείς νά Τόν αγαπάτε καί νά Τόν ακούτε. Ξέρω ότι όλα αυτά σάς συγχέουν, ακόμα καί η παρουσία μου αναμεταξύ σας, αλλά δεχθείτε το μέ χαρά, καί προσεύχεστε νά καταλάβετε ότι είσαστε άξιοι νά εργασθείτε γιά Τούς Ουρανούς. Η αγάπη μου είναι μαζύ σας. Νά προσεύχεστε η αγάπη μου νά κερδίση όλες τίς καρδιές, διότι είναι η αγάπη πού συγχωρεί, δίδει καί ποτέ δέν σταματάει. Σάς ευχαριστώ." 02/02/2015

25 Φεβρουαρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’αυτή τήν ώρα τής χάριτος σάς καλώ: νά προσεύχεστε περισσότερο καί νά μιλάτε λιγότερο. Μέσω τής προσευχής νά ψάχνετε τό θέλημα Τού Θεού καί νά τό ζείτε κατά τίς εντολές πού σάς καλεί ο Θεός. Είμαι μαζί σας καί προσεύχομαι μαζί σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 02/25/2015

2 Μαρτίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Είσαστε η δύναμίς μου. Εσείς, απόστολοί μου, πού μέ τήν αγάπη σας, τήν ταπεινοφροσύνη καί τήν σιωπηλή προσευχή σας κάνετε δυνατό νά γνωρίσει κανείς Τόν Υιό μου. Ζείτε μέσα μου. Μέ φέρετε μέσα στήν καρδιά σας. Γνωρίζετε ότι έχετε μητέρα πού σάς αγαπάει καί πού έχει έρθει γιά νά φέρει τήν αγάπη. Σάς βλέπω μέσα Στόν Ουράνειο Πατέρα – τίς σκέψεις σας, τούς πόνους σας, τά βάσανά σας- καί τά προσφέρω Στόν Υιό μου. Νά μήν φοβόσαστε καί νά μήν απελπίζεστε, διότι ο Υιός μου ακούει τήν μητέρα Του. Από τότε πού γεννήθηκε αγαπάει καί ποθώ όλα τά παιδιά μου νά γνωρίσουν αυτή τήν αγάπη. Θέλω όλοι πού Τόν αφήσανε λόγο τού πόνου τους καί λόγο παρεξηγήσεως νά μπορέσουν νά επιστρέψουν σ’ Αυτόν καί όλοι πού δέν Τόν γνώρισαν νά Τόν γνωρίσουν. Γι’ αυτό είσαστε εδώ, απόστολοί μου, κι εγώ σάν μητέρα είμαι μαζί σας. Νά προσεύχεστε γιά τήν σταθερότητα τής πίστεως, διότι η αγάπη καί τό έλεος προέρχονται από σταθερή πίστη. Μέσω τής αγάπης καί τού ελέους θά βοηθήσετε αυτούς πού δέν γνωρίζουν ότι επιλέγουν τό σκότος παρά τό φώς. Νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας διότι είναι η δύναμις τής Εκκλησίας πού ο Υιός μου σάς άφησε. Μέσω Τού Υιού μου, είναι οι ποιμένες ψυχών. Σάς ευχαριστώ." 03/02/2015

18 Μαρτίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ γεμάτη καρδιά σάς ζητώ, σάς ικετεύω μικρά μου: καθαρίστε τίς καρδιές σας από τήν αμαρτία καί υψώστε τις Στόν Θεό καί στήν αιώνια ζωή. Σάς ικετεύω: νά γρηγορείτε καί νά είσαστε ανοιχτοί πρός τήν αλήθεια. Νά μήν επιτρέψετε όλα τά επίγεια νά σάς απομακρύνουν από τήν αληθινή συνειδητοποίηση τής ικανοποίησης πού βρίσκεται στήν κοινωνία μέ Τόν Υιό μου. Σάς καθοδηγώ στόν δρόμο τής αληθινής σοφίας , διότι μόνο μέ τήν αληθινή σοφία μπορείτε νά γνωρίσετε αληθινή ειρήνη καί τό αληθινό καλό. Νά μήν σπαταλάτε χρόνο ζητώντας σημεία από Τόν Ουράνειο Πατέρα, διότι ήδη σάς έχει δώσει τό πιό μεγάλο σημείο, πού είναι ο Υιός μου. Γι’ αυτό μικρά μου, νά προσεύχεστε ώστε Τό Άγιο Πνεύμα νά μπορεί νά σάς καθοδηγήσει στήν αλήθεια, νά μπορέσει νά σάς βοηθήσει νά τήν γνωρίσετε, καί μέσω αυτής τής γνώσεως τής αλήθειας νά γίνετε ένα μέ Τόν Ουράνειο Πατέρα καί μέ Τόν Υιό μου. Αυτή είναι η αναγνώριση πού δίνει χαρά πάνω στή γή καί ανοίγει τήν πόρτα τής αιώνιας ζωής καί άπειρης αγάπης. Σάς ευχαριστώ." 03/18/2015

25 Μαρτίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα Ο Ύψιστος μού επιτρέπει νά είμαι μαζύ σας καί νά σάς καθοδηγώ στόν δρόμο τής μεταβολής. Πολλές καρδιές έχουν κλείσει τούς εαυτούς τους στή χάρη καί έχουν γίνει κουφές στό κάλεσμά μου. Εσείς, μικρά μου, νά προσεύχεστε καί νά πολεμάτε εναντίον τού πειρασμού καί όλα τά κακόβουλα σχέδια πού ο διάβολος σάς προσφέρει μέσω τού μοντερνισμού. Νά είσαστε δυνατοί στήν προσευχή καί μέ τόν σταυρό στά χέρια σας νά προσεύχεστε τό κακό νά μήν σάς χρησιμοποιήσει καί νά μήν υπερνικήσει μέσα σας. Είμαι μαζύ σας καί προσεύχομαι γιά σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 03/25/2014

25 Μαρτίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα Ο Ύψιστος μού επιτρέπει νά είμαι μαζύ σας καί νά σάς καθοδηγώ στόν δρόμο τής μεταβολής. Πολλές καρδιές έχουν κλείσει τούς εαυτούς τους στή χάρη καί έχουν γίνει κουφές στό κάλεσμά μου. Εσείς, μικρά μου, νά προσεύχεστε καί νά πολεμάτε εναντίον τού πειρασμού καί όλα τά κακόβουλα σχέδια πού ο διάβολος σάς προσφέρει μέσω τού μοντερνισμού. Νά είσαστε δυνατοί στήν προσευχή καί μέ τόν σταυρό στά χέρια σας νά προσεύχεστε τό κακό νά μήν σάς χρησιμοποιήσει καί νά μήν υπερνικήσει μέσα σας. Είμαι μαζύ σας καί προσεύχομαι γιά σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 04/25/2014

2 Μαϊου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, ανοίξτε τίς καρδιές σας καί προσπαθήστε νά νοιώσετε πόσο σάς αγαπώ καί πόσο ποθώ νά αγαπήσετε Τόν Υιό μου. Ποθώ νά Τόν γνωρίσετε όλο καί καλύτερα, διότι είναι αδύνατο νά Τόν γνωρίζετε καί νά μήν Τόν αγαπάτε- διότι ο Ίδιος είναι αγάπη. Σάς γνωρίζω, μικρά μου. Ξέρω τόν πόνο σας καί τά βάσανα διότι τά έζησα κι’ εγώ. Γελάω μαζύ σας στήν χαρά σας καί κλαίω μέ σάς μέσ’ στόν πόνο σας. Ποτέ δέν θά σάς αφήσω. Πάντα θά σάς μιλάω μέ μητρική τρυφεράδα. Καί ώς μητέρα, έχω ανάγκη οι ανοιχτές καρδιές σας ν’ απλώσουν τήν αγάπη Τού Υιού μου μέ σοφία καί απλότητα. Έχω ανάγκη νά είσαστε ανοιχτοί κι’ ευαίσθητοι στό καλό καί στό έλεος. Χρειάζομαι νά είσαστε ενωμένοι μέ Τόν Υιό μου, διότι ποθώ νά είσαστε ευτυχείς καί νά μέ βοηθήσετε νά φέρω ευτυχία σέ όλα τά παιδιά μου. Απόστολοί μου, χρειάζομαι νά δείξετε σέ όλους τήν αλήθεια Τού Θεού, ώστε η καρδιά μου , πού υπέφερε, καί σήμερα υποφέρει τόσο πόνο, νά νικήσει στήν αγάπη. Νά προσεύχεστε γιά τήν αγιότητα τών ποιμένων σας, ώστε στό όνομα Τού Υιού μου νά μπορούν νά θαυματουργούν, διότι η αγιότητα θαυματουργεί. Σάς ευχαριστώ." 05/02/2015

25 Μαϊου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα μαζύ σας είμαι καί μέ χαρά σάς καλώ όλους: προσεύχεστε καί νά πιστεύετε στή δύναμη τής προσευχής. Ανοίξτε τίς καρδιές σας, μικρά μου, ώστε ο Θεός νά σάς γεμίσει μέ τήν αγάπη Του καί θά είσαστε χαρά γιά τούς άλλους. Η μαρτυρία σας θά είναι δυνατή καί ότι κάνετε θά είναι συνυφασμένη μέ τήν τρυφεράδα Τού Θεού. Είμαι μαζύ σας καί προσεύχομαι γιά σας καί τήν μεταβολή σας ώσπου νά βάλετε Τόν Θεό πρώτα. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 05/25/2014

2 Ιουνίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, ποθώ νά εργαστώ μέσω σας, μικρά μου, απόστολοί μου, ώστε τελικά νά μπορέσω νά συμμαζέψω όλα τά παιδιά μου εκεί πού όλα είναι ετοιμασμένα γιά τήν χαρά σας. Προσεύχομαι γιά σας, ώστε μέσω έργων νά μεταβάλετε άλλους, διότι ο καιρός γιά πράξεις αληθείας έχει φθάσει, γιά Τόν Υιό μου. Η αγάπη μου θά εργαστεί μέσα σας- θά σάς χρησιμοποιήσω. Νά μέ εμπιστεύεστε, διότι όλα όσα ποθώ τά θέλω γιά τό καλό σας, τό αιώνιο καλό πού δημιούργησε Ο Ουράνειος Πατέρας. Μικρά μου, απόστολοί μου, ζείτε μιά επίγεια ζωή ενωμένοι μέ τά παιδιά μου πού δέν γνώρισαν τήν αγάπη Τού Υιού μου, πού δέν μέ επικαλούν μητέρα- αλλά νά μήν φοβόσαστε νά μαρτυράτε τήν Αλήθεια. Άν δέν φοβόσαστε καί μαρτυράτε μέ θάρρος, η αλήθεια θά νικήσει θαυματουργά, αλλά νά θυμάστε, η δύναμις είναι μέσα στήν αγάπη. Μικρά μου, η αγάπη είναι μετάνοια, συγχώρηση, προσευχή, θυσία καί έλεος. Άν θά ξέρετε πώς ν’αγαπάτε, μέ τά έργα σας θά μεταβάλετε άλλους, θά επιτρέψετε τό φώς Τού Υιού μου νά εισχωρήσει σέ ψυχές. Σάς ευχαριστώ. Νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας. Ανήκουν Στόν Υιό μου. Τούς κάλεσε. Νά προσεύχεστε πάντοτε νά έχουνε τήν δύναμη καί τό θάρρος νά αστράφτουν μέ τό φώς Τού Υιού μου." 06/02/2015

25 Ιουνίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα ο Ύψιστος μού δίνει τήν χάρη νά μπορώ νά σάς αγαπώ καί νά σάς καλώ σέ μεταβολή. Μικρά μου, είθε Ο Θεός νά είναι τό μέλλον σας καί όχι ο πόλεμος καί η έλλειψη ειρήνης` όχι η θλίψη αλλά η χαρά καί η ειρήνη πρέπει ν’αρχίσουν νά βασιλεύουν στήν καρδιά κάθε ατόμου- αλλά χωρίς Τόν Θεό ποτέ δέν θά βρήτε ειρήνη. Γι’ αυτό, μικρά μου, επιστρέψτε Στόν Θεό καί στή προσευχή ώστε η καρδιά σάς νά τραγουδάει μέ χαρά. Είμαι μαζύ σας καί σάς αγαπώ μέ αμέτρητη αγάπη. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 06/25/2014

2 Ιουλίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς καλώ νά σπείρετε τήν πίστη Στόν Υιό μου- τήν πίστη σας. Εσείς, μικρά μου, φωτισμένοι από Τό Άγιο πνεύμα, απόστολοί μου, μεταδώστε την σέ άλλους- αυτούς πού δέν πιστεύουν, αυτούς πού δέν ξέρουν, αυτούς πού δέν θέλουν νά ξέρουν- αλλά γι’ αυτό πρέπει πολλή προσευχή γιά τό χάρισμα τής αγάπης, διότι η αγάπη είναι τό σημάδι τής αληθινής πίστεως- καί θά είσαστε απόστολοι τής αγάπης μου. Η αγάπη πάντοτε, εκ νέου, αναζωογονεί τόν πόνο καί τήν χαρά τής Θείας Ευχαριστίας, αναζωογονεί τόν πόνο Τού Πάθους Τού Υιού μου, μέσω τού οποίου σάς έδειξε τί σημαίνει νά αγαπάτε αμέτρητα` αναζωογονεί τήν χαρά πού σάς έχει αφήσει τό σώμα Του, καί τό αίμα γιά νά σάς τρέφει μέ Τόν Εαυτό Του- καί μ’ αυτόν τόν τρόπο νά είναι ένα μαζύ σας. Ατενίζοντάς σας μέ τρυφερότητα, νοιώθω αμέτρητη αγάπη πού μού δυναμώνει τόν πόθο νά σάς φέρω σέ σταθερή πίστη. Η σταθερή πίστη θά σάς δώσει χαρά καί ευφροσύνη επί τής γής καί στό τέλος τήν συνάντηση μέ Τόν Υιό μου. Αυτός είναι ο πόθος Του. Γι’ αυτό, νά Τόν βιώνετε, νά βιώνετε τήν αγάπη νά βιώνετε τό φώς πού πάντα σάς φωτίζει μέ τήν Θεία Ευχαριστία. Σάς ικετεύω νά προσεύχεστε πολύ γιά τούς ποιμένες σας, νά προσεύχεστε ώστε νά έχετε όλο καί περισσότερη αγάπη γι’ αυτούς διότι ο Υιός μου σάς τούς έδωσε ώστε νά σάς τρέφουν μέ τό Σώμα Του καί νά σάς διδάσκουν τήν αγάπη. Γι’ αυτό κι εσείς πρέπει νά τούς αγαπάτε. Αλλά, μικρά μου, νά θυμώσαστε ότι η αγάπη σημαίνει νά υπομένετε καί νά δίνετε, καί ποτέ νά μήν κρίνετε. Σάς ευχαριστώ." 07/02/2015

25 Ιουλίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα είμαι μαζύ σας μέ χαρά καί σάς καλώ όλους σας, μικρά μου, νά προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε ώστε νά καταλάβετε τήν αγάπη πού έχω γιά σας. Η αγάπη μου είναι πιό ισχυρή από τό κακό, μικρά μου, γι’ αυτό νά πλησιάσετε Τόν Θεό περισσότερο γιά νά νοιώσετε τήν χαρά μού μέσα Στόν Θεό. Χωρίς Τόν Θεό, μικρά μου, δέν έχετε μέλλον, δέν έχετε ελπίδα ούτε σωτηρία γι’αυτό αφήστε τό κακό καί διαλέξτε τό καλό. Είμαι μαζύ σας, καί μαζύ σας πρεσβεύω πρός Τόν Θεό γιά όλες τίς ανάγκες σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/25/2014

2 Αυγούστου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάν μητέρα πού αγαπά τά παιδιά της, βλέπω πόσο δύσκολη είναι η εποχή πού περνάτε. Βλέπω τά βάσανά σας, αλλά πρέπει νά αναγνωρίσετε ότι δέν είσαστε μόνοι. Ο Υιός μου είναι μαζύ σας. Είναι παντού. Είναι αόρατος, αλλά μπορείτε νά Τόν δείτε άν Τόν ζήσετε. Είναι τό φώς πού φωτίζει τήν ψυχή σας καί σάς δίνει ειρήνη. Είναι η εκκλησία πού πρέπει ν’αγαπάτε καί γιά τήν οποία πρέπει πάντα νά προσεύχεστε καί νά πολεμάτε- όχι μόνο μέ λόγια, αλλά μέ έργα αγάπης. Μικρά μου, κάντε το ώστε όλοι νά γνωρίσουν Τόν Υιό μου, κάντε το ώστε νά Τόν αγαπάνε, διότι η αλήθεια είναι μέσα Στόν Υιό μου πού γεννήθηκε από Τόν Θεό- μέσα Στόν Υιό Τού Θεού. Μήν χάνετε τόν χρόνο σας πολυεξετάζοντας θά απομακρυνθείτε από τήν αλήθεια. Μέ απλή καρδιά δεχθείτε τόν λόγο Του καί νά τόν ζήσετε. Άν ζήτε τόν λόγο Του θά προσεύχεστε. Άν ζήτε Τόν λόγο Του θ’ αγαπάτε μέ σπλαχνική αγάπη θ’αγαπάτε αλλήλους. Όσο περισσότερο αγαπάτε, τόσο πιό μακριά από τόν θάνατο θά είσαστε. Γι’αυτούς πού θά ζήσουν τόν λόγο Τού Υιού μου καί πού θ’ αγαπούν, ο θάνατος θά είναι ζωή. Σάς ευχαριστώ. Προσεύχεστε νά μπορείτε νά βλέπετε Τόν Υιό μου μέσα στούς ποιμένες σας. Προσεύχεστε νά μπορείτε νά Τόν αποδέχεστε μέσα τους." 08/02/2015

25 Αυγούστου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα σάς καλώ στή προσευχή. Είθε η προσευχή νά είναι τά φτερά σας γιά μιά συνάντηση μέ Τόν Θεό. Τώρα ο κόσμος είναι σέ ώρα δοκιμασίας, διότι ξέχασε κι’ εγκατέλειψε Τόν Θεό. Γι’ αυτό, μικρά μου, νά είσαστε εκείνοι πού ψάχνετε καί αγαπάτε Τόν Θεό πάνω απ’ όλα. Είμαι μαζύ σας καί σάς καθοδηγώ Στόν Υιό μου, αλλά πρέπει νά πείτε τό ναί μέσα στήν ελευθερία τών παιδιών Τού Θεού. Πρεσβεύω γιά σας καί σάς αγαπώ, μικρά μου, μέ ατέλειωτη αγάπη. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/25/2015

2 Σεπτεμβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί μου απόστολοι τής αγάπης, φορείς μου τής αληθείας, ξανά σάς καλώ καί σάς μαζεύω γύρω μου νά με βοηθήστε, νά βοηθήσω όλα τά παιδιά μου πού διψούν γιά τήν αγάπη καί τήν αλήθεια- πού διψούν γιά Τόν Υιό μου. Είμαι χάρη από Τόν Ουράνειο Πατέρα, πού έχει στείλει νά σάς βοηθήσει νά ζήσετε τόν λόγο Τού Υιού μου. Αγαπάτε αλλήλους. Έζησα τήν επίγεια ζωή σας. Γνωρίζω ότι δέν είναι πάντα εύκολη, αλλά άν αγαπάτε αλλήλους, θά προσεύχεστε μέ τήν καρδιά, θά φθάσετε πνευματικά ύψη καί ο ουράνειος δρόμος θ’ ανοιχθεί γιά σας. Εγώ, η μητέρα σας, σάς περιμένω εκεί διότι εκεί είμαι. Νά είσαστε πιστοί στόν Υιό μου καί νά διδάσκετε στούς αλλους πίστη κι’ αφοσίωση. Είμαι μαζύ σας. Θά σάς βοηθήσω. Θά σάς διδάξω πίστη ώστε νά ξέρετε πώς νά τήν μεταδώσετε σέ άλλους μέ τόν σωστό τρόπο. Θά σάς διδάξω τήν αλήθεια ώστε νά γνωρίζετε πώς νά κάνετε διάκριση. Θά σάς μάθω αγάπη γιά νά γνωρίσετε τί είναι η πραγματική αγάπη. Μικρά μου, Ο Υιός μου θά τό κάνει έτσι ώστε νά ομιλεί μέσω τών λέξεων καί τών έργων σας. Σάς ευχαριστώ." 09/02/2015

25 Σεπτεμβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα προσεύχομαι Στό Άγιο Πνεύμα νά σάς γεμίσει τίς καρδιές μέ δυνατή πίστη. Η προσευχή καί η πίστη θά γεμίσει τήν καρδιά σας μέ αγάπη καί χαρά καί θά είσαστε σήμα γιά αυτούς πού είναι μακριά από Τόν Θεό. Μικρά μου, νά ενθαρρύνετε αλλήλους στήν καρδιακή προσευχή, ώστε η προσευχή νά ικανοποιεί τήν ζωή σαςκαί κάθε μέρα, μικρά μου, θά είσαστε, προ πάντων μάρτυρες τού νά υπηρετήτε Τόν Θεό μέ τήν λατρεία, καί τόν πλησίον σας πού έχει ανάγκη. Είμαι μαζύ σας καί μεσιτεύω γιά όλους σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 09/25/2015

2 Οκτωβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Εδώ είμαι ανάμεσά σας γιά νά σάς ενθαρρύνω, νά σάς γεμίσω μέ τήν αγάπη μου, καί νά σάς καλέσω εκ νέου νά είσαστε μάρτυρες τής αγάπης Τού Υιού μου. Πολλά από τά παιδιά μου δέν έχουν ελπίδα, δέν έχουν ειρήνη, δέν έχουν αγάπη. Ψάχνουν Τόν Υιό μου αλλά δέν ξέρουν πώς η πού νά Τόν βρούνε. Ο Υιός μου τούς ανοίγει πλατιά τά χέρια Του, κι εσείς πρέπει νά τούς βοηθήσετε νά έρθουν στήν αγκαλιά Του. Μικρά μου, γι αυτό πρέπει νά προσεύχεστε γιά αγάπη. Πρέπει νά προσεύχεστε πάρα πάρα πολύ νά έχετε όλο καί περισσότερη αγάπη διότι η αγάπη νικά τόν θάνατο καί κάνει τήν ζωή νά διαρκεί. Απόστολοι τής αγάπης μου, μικρά μου, μέ ειλικρινή καί απλή καρδιά νά ενώνεστε στήν προσευχή άσχετα μέ τό πόσο μακριά είσαστε ο ένας από τόν άλλο. Νά ενθαρρύνετε ο ένας τόν άλλο στήν πνευματική ανάπτυξη, όπως κι εγώ σάς ενθαρρύνω. Σάς παρακολουθώ καί είμαι μαζύ σας όποτε μέ σκέπτεστε. Νά προσεύχεστε γιά όλους τούς ποιμένες σας, γι αυτούς πού απαρνήθηκαν τά πάντα γιά χάρη Τού Υιού μου καί γιά χάρη σας. Νά τούς αγαπάτε καί νά προσεύχεστε γι αυτούς. Ο Ουράνειος Πατέρας ακούει τίς προσευχές σας. Σάς ευχαριστώ." 10/02/2015

25 Οκτωβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα η προσευχή μου είναι γιά όλους σας, ιδιαίτερα γιά όλους πού έχουν γίνει σκληρόκαρδοι πρός τό κάλεσμά μου. Ζήτε στίς μέρες τής χάριτος καί δέν συνειδητοποιείτε τά δώρα πού Ο Θεός σάς χαρίζει μέσω τής παρουσίας μου. Μικρά μου, αποφασίστε καί σήμερα γιά τήν αγιότητα καί πάρτε τό παράδειγμα τών αγίων αυτού τού καιρού καί θά δείτε ότι η αγιωσύνη είναι πραγματικότητα γιά όλους σας. Νά χαίρεστε μέσα στήν αγάπη, μικρά μου, ότι στά μάτια Τού Θεού είσαστε ανεπανάληπτοι καί αναντικατάστατοι, διότι είσαστε η χαρά Τού Θεού στόν κόσμο. Νά επιδεικνύετε ειρήνη, προσευχή καί αγάπη. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 10/25/2015

2 Νοεμβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, εκ νέου θέλω νά σάς μιλήσω γιά τήν αγάπη. Σάς έχω συγκεντρώσει γύρω μου στό όνομα Τού Υιού μου, κατά τό θέλημά Του. Θέλω η πίστη σας νά ειναι σταθερή, πηγάζοντας από αγάπη. Επειδή, τά παιδιά μου εκείνα πού καταλαβαίνουν τήν αγάπη Τού Υιού μου καί τήν ακολουθούν, ζούνε μέσα στήν αγάπη καί τήν ελπίδα. Έχουν γνωρίσει τήν αγάπη Τού Θεού. Γι αυτό , μικρά μου, νά προσεύχεστε, νά προσεύχεστε ώστε νά μπορείτε νά αγαπάτε όλο καί περισσότερο καί νά κάνετε έργα αγάπης. Διότι, μόνο πίστη χωρίς αγάπη καί έργα αγάπης δέν είναι αυτό πού σάς ζητώ: αυτό είναι ψευδαίσθηση πίστεως. Είναι καύχηση τού εαυτού. Ο Υιός μου αναζητά πίστη καί έργα, αγάπη καί καλοσύνη. Προσεύχομαι καί σάς ζητώ νά προσεύχεστε κι εσείς, καί νά ζήτε τήν αγάπη διότι ποθώ, όταν ο Υιός μου κοιτάζει τίς καρδιές όλων τών παιδιών μου νά δεί μέσα τους αγάπη καί καλοσύνη, καί όχι μίσος καί αδιαφορία. Μικρά μου, απόστολοι τής αγάπης μου, μήν χάνετε τήν ελπίδα σας, μήν χάνετε τήν δύναμή σας. Μπορείτε νά τό καταφέρετε. Σάς ενθαρρύνω καί σάς ευλογώ. Διότι όλα πού είναι αυτού τού κόσμου, πού πολλά από τά παιδιά μου, δυστυχώς, βάζουν πρώτα, θά εξαφανιστούν καί μόνο η αγάπη καί τά έργα αγάπης θά παραμείνουν καί θά ανοίξουν τήν πόρτα Τής Βασιλείας τών Ουρανών. Θά σάς περιμένω σ’ αυτή τήν πόρτα. Σ’ αυτή τήν πόρτα ποθώ νά καλωσορίσω καί νά αγκαλιάσω όλα μου τά παιδιά. Σάς ευχαριστώ." 11/02/2015

25 Νοεμβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ όλους: νά προσεύχεστε γιά τίς προθέσεις μου. Η ειρήνη κινδυνεύει, γι’ αυτό, μικρά μου, νά προσεύχεστε καί νά είσαστε φορείς τής ειρήνης καί τής ελπίδας σ’ αυτόν τόν ανήσυχο κόσμο όπου ο Σατανάς επιτίθεται καί πειράζει μέ κάθε τρόπο. Μικρά μου, νά είσαστε σταθεροί στήν προσευχή καί θαρραλέοι στήν πίστη. Είμαι μαζύ σας καί μεσιτεύω πρός Τόν Υιό μου Τόν Ιησού γιά όλους σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 11/25/2015

2 Δεκεμβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, Πάντα είμαι μαζύ σας διότι Ο Υιός μου σάς έχει αναθέσει σ’ εμένα. Κι’ εσείς, μικρά μου, μέ έχετε ανάγκη, μέ αναζητάτε, ερχόσαστε σέ ‘μένα καί μού φέρνετε χαρά στή μητρική μου καρδιά. Έχω, καί πάντα θά έχω, αγάπη γιά σας γιά σάς πού υποφέρετε καί πού προσφέρετε τόν πόνο καί τά βάσανά σας Στόν Υιό μου καί σέ μένα. Η αγάπη μου αναζητεί τήν αγάπη όλων τών παιδιών μου, καί τά παιδιά μου αναζητούν τήν δικιά μου αγάπη. Μέσω τής αγάπης, ο Ιησούς ζητάει τήν ένωση μεταξύ Ουρανού καί γήςμεταξύ Τού Ουράνειου Πατέρα καί σας, τά παιδιά μου- τήν Εκκλησία Του. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο νά προσεύχεστε πολύ, νά προσεύχεστε καί ν’ αγαπάτε τήν Εκκλησία στήν οποία καί ανήκετε. Τώρα υποφέρει η Εκκλησία καί έχει ανάγκη αποστόλων πού αγαπώντας τήν ενότητα, μαρτυρώντας καί χορηγώντας, δείχνουν τούς τρόπους Τού Θεού. Η Εκκλησία χρειάζεται αποστόλους πού ζώντας Τήν Θεία Ευχαριστία καρδιακά, κάνουνε μεγάλα έργα εσάς χρειάζετε, απόστολοί μου τής αγάπης. Μικρά μου, από τήν αρχή η Εκκλησία καταδιώχθηκε καί προδόθηκε, αλλ’ αυξήθηκε καθημερινά. Δέν καταστρέφεται διότι ο Υιός μου τής έδωσε καρδιά- Τήν Θεία Ευχαριστία, καί τό φώς τής αναστάσεώς Του έλαμψε πάνω τής καί θά συνεχίσει νά λάμπει πάνω της. Λοιπόν, μήν φοβόσαστε. Νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας ώστε νά έχουν τήν δύναμη καί τήν αγάπη νά είναι γέφυρες τής σωτηρίας. Σάς ευχαριστώ." 12/02/2015

25 Δεκεμβρίου, 2015 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα σάς φέρνω Τόν Υιό μου Τόν Ιησού καί από τήν αγκαλιά Του σάς δίνω τήν ειρήνη Του καί τόν πόθο γιά Τούς Ουρανούς. Προσεύχομαι μαζύ σας γιά τήν ειρήνη καί σάς καλώ νά είσαστε η ειρήνη. Σάς ευλογώ όλους μέ τήν μητρική μου ευλογία τής ειρήνης. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 12/25/2015


Last Modified 01/04/2016