Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Polish

Orędzie, 02. stycznia 2012 "Drogie dzieci. Z macierzyńskim niepokojem patrzę w wasze serca i widzę w nich ból i cierpienie. Widzę poranioną przeszłość i nieustanne poszukiwania. Widzę Moje dzieci, które pragną być szczęśliwe, ale nie wiedzące jak [to zrobić]. Otwórzcie się na Ojca [Przedwiecznego]. To jest droga do szczęścia, droga, którą pragnę was prowadzić. Bóg Ojciec nigdy nie zostawia Swoje dzieci same, szczególnie w bólu i rozpaczy. Kiedy to zrozumiecie i przyjmiecie, będziecie szczęśliwe. Wasze poszukiwania zakończą się. Będziecie miłować i nie będziecie się obawiać. Wasze życie będzie Nadzieją i Prawdą, Którą Jest Mój Syn. Dziękuję. Błagam was, módlcie się za tych, których Mój Syn wybrał. Nie sądźcie, ponieważ wy wszyscy będziecie sądzeni." 01/02/2012

Orędzie, 25. stycznia 2012 "Drogie dzieci! Również dzisiaj z radością wzywam was, byście otworzyli swoje serca i wysłuchali mego wezwania. Ponownie pragnę was przybliżyć do mego Niepokalanego Serca, gdzie znajdziecie schronienie i pokój. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki nie stanie się ona dla was radością. Poprzez modlitwę Wszechmogący obdarzy was pełnią łaski i staniecie się moimi wyciągniętymi rękoma w tym niespokojnym, pragnącym pokoju świecie. Dziatki, swoim życiem dajcie świadectwo wiary i módlcie się, by z dnia na dzień wiara wzrastała w waszych sercach. Jestem z wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 01/25/2012

Orędzie, 02. lutego 2011 "Drogie dzieci. Jestem z wami przez tak wiele czasu i już tak długo wskazuję wam na Obecność Boga i Jego nieskończoną Miłość, które pragnę, abyście wszyscy poznali. A wy, Moje dzieci? Wy dalej jesteście głusi i ślepi, gdy patrzycie na świat wokół was i nie chcecie zobaczyć dokąd on idzie bez Mojego Syna. Wyrzekacie się Go – a On Jest Źródłem wszelkich Łask. Słuchacie Mnie, gdy mówię do was, lecz wasze serca są zamknięte i nie słyszą Mnie. Nie modlicie się do Ducha Świętego, aby was oświecił. Moje dzieci, pycha doszła do władzy. Wskazuję wam pokorę. Moje dzieci, pamiętajcie, że tylko pokorna dusza świeci czystością i pięknem, ponieważ ona doszła do poznania Miłości Boga. Tylko pokorna dusza staje się niebem, ponieważ Mój Syn Jest w niej. Dziękuję. Jeszcze raz was proszę o modlitwę za tych, których Mój Syn wybrał – którzy są waszymi pasterzami." 02/02/2012

Orędzie, 25. lutego 2012 "Drogie dzieci! W tym czasie w szczególny sposób wzywam was: módlcie się sercem. Dziatki, dużo mówicie, a mało się modlicie. Czytajcie, medytujcie Pismo Święte i niech słowa w nim napisane będą dla was życiem. Zachęcam was i kocham, abyście w Bogu znaleźli swój pokój i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 02/2012

Orędzie, 02. marca 2012 "Drogie dzieci, z niezmierzonej Miłości Boga przychodzę pomiędzy was i uporczywie wzywam was w Ramiona Mojego Syna. Z Moim Macierzyńskim Sercem błagam was, Moje dzieci, i wciąż także ostrzegam was, że troska o tych, którzy nie przychodzą poznać Mojego Syna, ma być dla was na pierwszym miejscu. Pozwólcie, aby patrząc na was i wasze życie, przez pragnienie przyjścia do Niego i poznania Go - oni przezwyciężali się. Módlcie się do Ducha Świętego, aby Mój Syn odbijał się w was. Módlcie się, abyście mogli być apostołami Bożego Światła w tym czasie ciemności i beznadziei. To jest czas waszej próby. Z różańcem w ręku i z miłością w sercu wyruszcie ze Mną w drogę. Ja prowadzę was ku Zmartwychwstaniu w Moim Synu. Módlcie się za tych, których Mój Syn wybrał, aby oni mogli zawsze żyć przez Niego i w Nim – Najwyższym Kapłanie. Dziękuję." 03/02/2012


Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2012 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. W czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku. Wiele tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej przy "Błękitnym Krzyżu". Objawienie zaczęło się o 14:00 i trwało do 14:05.

"Drogie dzieci! Przychodzę pomiędzy was, bo pragnę być waszą Matką, waszą Orędowniczką. Pragnę być Łączniczką pomiędzy wami i Ojcem Niebieskim, waszą Pośredniczką. Pragnę wziąć was za rękę i kroczyć z wami w bitwie przeciwko nieczystemu duchowi. Moje dzieci, poświęćcie Mi się całkowicie. Ja wezmę wasze życia w Moje Matczyne Ręce i będę was uczyć pokoju i miłości, a następnie przekażę was Mojemu Synowi. Proszę was abyście się modlili i pościli, bo tylko w ten sposób poznacie, jak we właściwy sposób świadczyć o Moim Synu przez Moje Matczyne Serce. Módlcie się za swoich pasterzy, aby zjednoczeni w Moim Synu zawsze radośnie głosili Słowo Boże. Dziękuję wam."


Orędzie, 25. marca 2012 "Drogie dzieci! Również dziś, z radością, pragnę dać wam Moje Matczyne Błogosławieństwo i wezwać was do modlitwy. Niech modlitwa stanie się dla was potrzebą, abyście codziennie więcej wzrastali w świętości. Więcej pracujcie nad swoim nawróceniem, bo jesteście daleko, dzieciątka. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie." 03/25/2012

Orędzie, 02. kwietnia 2012 "Drogie dzieci, jako Królowa Pokoju, pragnę dać wam Pokój, Moje dzieci, prawdziwy Pokój, Który przychodzi przez Serce Mojego Syna Bożego. Jako Matka modlę się, aby mądrość, pokora i dobroć zakrólowała w waszych sercach – wtedy Pokój będzie królował – wtedy Mój Syn będzie Królował Kiedy Mój Syn będzie Władcą w waszych sercach, będziecie zdolni pomóc innym, aby przyszli i Jego poznali. Kiedy Niebiański Pokój przyjdzie zapanować nad wami, ci, którzy szukają go w złych miejscach tak, że ranią Moje Matczyne Serce, będą rozpoznawać go. Moje dzieci, wielka będzie Moja Radość, gdy zobaczę, że przyjmujecie Moje Słowa i pragniecie iść za nimi. Nie obawiajcie się, nie jesteście sami. Dajcie Mi wasze ręce a Ja będę was prowadziła. Nie zapominajcie o waszych pasterzach. Módlcie się, aby w swoich myślach zawsze byli z Moim Synem, Który wezwał ich, aby byli Jego świadkami. Dziękuję." 04/02/2012

Orędzie, 25. kwietnia 2012 "Drogie dzieci! Dziatki, również dziś wzywam was do modlitwy i niech wasze serce otworzy się na Boga jak kwiat na ciepło słońca. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 04/25/2012

Orędzie, 02. maja 2012 "Drogie dzieci! Z Matczyną miłością błagam was, abyście dali Mi wasze ręce, pozwolili Mi was prowadzić. Ja, jako Matka, pragnę was ocalić od bezczynności, rozpaczy i wiecznego wygnania. Mój Syn, przez Swoją Śmierć na Krzyżu, Pokazał, jak bardzo On was Kocha; On Poświęcił Siebie za was, za wasze grzechy. Nie odrzucajcie Jego Ofiary i nie odnawiajcie Jego Cierpienia z powodu waszych grzechów. Nie zamykajcie drzwi z Niebios do siebie. Moje dzieci, nie traćcie czasu. Nie ma nic ważniejszego od jedności z Moim Synem. Będę wam pomagała, ponieważ Ojciec Niebieski wysyła Mnie, tak, aby razem, pokazać wam drogę Łaski i Zbawienia dla wszystkich tych, którzy Go nie znają. Nie bądźcie twardego serca. Miejcie ufność we Mnie i adorujcie Mojego Syna. Moje dzieci, nie możecie być bez pasterzy. Niech każdego dnia będą oni [obecni] w waszych modlitwach. Dziękuję." 05/02/2012

Orędzie, 25. maja 2012 "Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia i świętości. Bóg pragnie dać wam radość i pokój przez modlitwę, ale wy, dziatki, jesteście jeszcze daleko, przyzwyczajeni do ziemi i spraw ziemskich. Dlatego wzywam was ponownie otworzcie wasze serce i spójrzcie na Boga i sprawy Boże, a radość i pokój zapanują w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 05/25/2012

Orędzie, 02. czerwca 2012 "Drogie dzieci, jestem wciąż między wami, ponieważ, z Mojej bezkresnej Miłości, pragnę pokazać wam drzwi do Niebios. Pragnę wam powiedzieć, jak one są otwierane: przez Dobroć, Miłosierdzie, Miłość i Pokój - przez Mojego Syna. Dlatego, Moje dzieci, nie traćcie czasu na marności. Tylko wiedza o Miłości Mojego Syna może was zbawić [uratować]. Poprzez tą zbawczą Miłość i Ducha Świętego On wybrał Mnie, i Ja razem z Nim, wybrałam was, abyście byli apostołami Jego Miłości i Woli. Moje dzieci, wielka spoczywa na was odpowiedzialność. Pragnę, abyście przez wasz przykład pomogli grzesznikom odzyskiwać wzrok, ubogacać ich biedne dusze i przyprowadzać ich spowrotem w Moje objęcia. Dlatego więc regularnie módlcie się, módlcie się, pośćcie i spowiadajcie. Jeśli otrzymujecie Mojego Syna w Eucharystii, [Która] jest centrum waszego życia, to nie obawiajcie się, możecie robić wszystko. Jestem z wami. Każdego dnia modlę się za Pasterzy [Kapłanów] i oczekuję tego samego od was. Ponieważ, Moje dzieci, bez ich kierownictwa oraz umocnienia przez ich błogosławieństwo - nie możecie tego robić. Dziękuję." 06/02/2012

Orędzie, 25. czerwca 2012 "Drogie dzieci! Z wielką nadzieją w sercu również dziś wzywam was do modlitwy. Dziatki, jeśli się modlicie jesteście ze mną i poszukujecie woli mego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci i żyjcie modlitwą i w każdej chwili niech będzie ona zaczynem i radością waszej duszy. Jestem z wami i za wszystkimi oręduję przed moim synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie?" 06/25/2012

Orędzie, 25. lipca 2012 "Drogie dzieci! Dziś was wzywam do [czynienia] dobra. Nieście pokój i dobroć temu światu. Módlcie się, by Bóg dał wam siłę, aby w waszym sercu i życiu zawsze panowała nadzieja i duma, bo jesteście dziećmi Bożymi i niesiecie Jego nadzieję temu światu, który nie ma radości w sercu i nie ma przyszłości, bo nie ma serca otwartego na Boga, który jest waszym zbawieniem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 07/25/2012

Orędzie, 02. lipca 2012 "Moje dzieci. I znów, jak matka, błagam was, abyście zatrzymali się na chwilę i zastanowili się nad sobą i nad krótkotrwałością waszego ziemskiego życia. Następnie zastanówcie się nad Wiecznością i Wiecznym Błogosławieństwem. Czego wy chcecie? Którą drogą chcecie wyruszyć? Ojcowska Miłość posyła Mnie, abym była Pośredniczką dla was, aby pokazywać wam z Macierzyńską Miłością tą Drogę, która prowadzi ku czystości duszy; duszy nie zanurzonej w grzechu; duszę, która dojdzie do poznania Wieczności. Modlę się, aby Światło Miłości Mego Syna oświetliło was, abyście mogli opanować [wasze] słabości i wyszli z nieszczęścia. Jesteście Moimi dziećmi i pragnę dla was wszystkich, abyście byli na Drodze ku Zbawieniu. Dlatego więc, Moje dzieci, gromadźcie się wokół Mnie, abym mogła poprowadzić was do poznania Miłości Mojego Syna i w ten sposób otworzyć drzwi ku Wiecznemu Błogosławieństwu. Módlcie się za waszych pasterzy, tak, jak Ja to czynię. Ponownie ostrzegam was: nie sądźcie ich, ponieważ Mój Syn ich wybrał. Dziękuję." 07/02/2012

Orędzie, 25. sierpnia 2012 "Drogie dzieci! Również dzisiaj z nadzieją w sercu modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za każdego z was, kto przyjął sercem moje orędzia. Dziękujcie miłości Bożej, że każdego z was mogę kochać i prowadzić, również ku nawróceniu, poprzez moje Niepokalane serce. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie?" 08/25/2012

Orędzie, 02. sierpnia 2012 "Drogie dzieci. Jestem z wami z i nie ustępuję. Pragnę, abyście przyszły poznać Mego Syna. Pragnę, aby Moje dzieci były ze Mną w Życiu Wiecznym. Pragnę, abyście czuli radość Pokoju i osiągnęli Zbawienie Wieczne. Modlę się, abyście przezwyciężyli ludzkie słabości. Błagam Mojego Syna, aby dał wam czyste serca. Moje kochane dzieci, jedynie czyste serca poznają jak dźwigać krzyż i jak poświęcić się za tych wszystkich grzeszników, którzy obrażali Ojca Niebiańskiego i którzy, nawet dzisiaj, obrażają Go, choć nie przyszli Go poznać. Modlę się, abyście mogli dojść do poznania Światła Prawdziwej Wiary, która jedynie przychodzi z modlitwy czystych serc. A wtedy wszyscy, którzy są blisko was, będą odczuwać Miłość Mojego Syna. Módlcie się za tych, których Mój Syn wybrał do prowadzenia was po drodze ku Zbawieniu. Niech wasze usta powstrzymują się od jakiegokolwiek sądzenia. Dziękuję." 08/02/2012

Orędzie, 25. sierpnia 2012 "Drogie dzieci! Również dzisiaj z nadzieją w sercu modlę się za was i dziękuję Najwyższemu za każdego z was, kto przyjął sercem moje orędzia. Dziękujcie miłości Bożej, że każdego z was mogę kochać i prowadzić, również ku nawróceniu, poprzez moje Niepokalane serce. Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świętość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie?" 08/25/2012

Orędzie, 02. września 2012 "Drogie dzieci, gdy Moje Oczy Patrzą na was, Moja Dusza szuka te dusze z którymi pragnie być Jedno - Takie dusze, które zrozumiały ważność modlitwy za te Moje dzieci, które nie przyszły poznać Miłości Ojca Przedwiecznego. Wzywam was, ponieważ was potrzebuję. Przyjmijcie tą misję i nie obawiajcie się, Ja was umocnię. Ja napełnię was Moimi Łaskami. Z Moją Miłością będę was Ochraniać od złego ducha. Ja będę z wami. Z Moją Obecnością będę was Pocieszać w trudnych momentach. Dziękuję za wasze otwarte serca. Módlcie się za Kapłanów. Módlcie się, aby Jedność pomiędzy Moim Synem i nimi mogła być mimo wszystko silniejsza, aby mogli być Jednym. Dziękuję." 09/02/2012

Orędzie, 25. września 2012 "Drogie dzieci! Kiedy patrzycie na bogactwo barw w przyrodzie, które daje wam Najwyższy, otwórzcie serce i z wdzięcznością módlcie się o wszelkie posiadane dobro i powiedzcie: jestem tu stworzony do wieczności i pragnijcie spraw niebieskich, bowiem Bóg was kocha niezmierną miłością. Dlatego dał wam również mnie, abym wam powiedziała: drogie dzieci, jedynie w Bogu jest wasz pokój i nadzieja. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie?" 09/25/2012

Orędzie, 02. października 2012 "Drogie dzieci, wzywam was i przychodzę pomiędzy was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję apostołów z czystym sercem. Ja modlę się i wy powinniście się także modlić, aby Duch Święty Uzdolnił i Prowadził was, aby On Oświetlił was i Napełnił was Miłością i Pokorą. Módlcie się, aby On Napełnił was Łaską i Miłosierdziem. Jedynie wówczas zrozumiecie Mnie, Moje dzieci. Jedynie wówczas zrozumiecie Mój Ból z powodu tych, którzy nie przychodzą, aby poznać Miłość Boga. Wtedy będziecie zdolni pomóc Mi. Będziecie Moimi nosicielami Światła Miłości Bożej. Będziecie oświetlać drogę tym, którym dane są oczy, lecz nie chcą zobaczyć. Pragnę, aby wszystkie Moje dzieci zobaczyły Mojego Syna. Pragnę, aby wszystkie Moje dzieci doświadczyły Jego Królestwa. Ponownie wzywam was i błagam was o modlitwę za tych, których Mój Syn powołał. Dziękuję." 10/02/2012

Orędzie, 25. października 2012 "Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili w moich intencjach. Odnówcie post i modlitwę, bowiem szatan jest mądry i wiele serc przyciąga do grzechu i upadku. Dziatki, wzywam was do świętości i byście żyli w łasce. Adorujcie mego Syna, aby On was wypełnił swoim pokojem i miłością, których pragniecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 10/25/2012

Orędzie, 02. listopada 2012 "Drogie dzieci, jako Matka błagam was do wytrwania jako Moi apostołowie. Modlę się do Mego Syna, aby Dał wam Bożą Mądrość i Siłę. Modlę się, abyście mogli dostrzec wszystko wokół siebie zgodnie z Prawdą Bożą i mocno sprzeciwili się wszystkiemu, co chce odepchnąć was od Mojego Syna. Modlę się, abyście mogli być świadkami Miłości Ojca Niebieskiego według Mojego Syna. Moje dzieci, wielka Łaska została wam dana - być świadkami Miłości Boga. Nie bierzcie tej odpowiedzialności lekceważąco. Nie zasmucajcie Mojego Matczynego Serca. Jako Matka pragnę polegać na Moich dzieciach, na Moich apostołach. Poprzez post i modlitwę otwieracie drogę dla Mnie by modlić się do Mojego Syna, by On był [Obecny] przy was i by Jego Imię było święte przez was. Módlcie się za pasterzy, bo nic z tego nie byłoby możliwe bez nich. Dziękuję." 11/02/2012

Orędzie, 25. listopada 2012 "Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę. Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was całym sercem przyjął moje wezwanie. Jestem z wami i chronię was od otchłani grzechu, a wy musicie się otworzyć na drogę nawrócenia i świętości, by wasze serce płonęło z miłości do Boga. Dajcie mu czas i On się wam daruje i tak w woli Bożej odkryjecie miłość i radość życia. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 11/25/2012

Orędzie, 25. grudnia 2012 Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus i nie przekazała żadnego orędzia, ale Dziecię Jezus powiedziało: "Jestem waszym pokojem, żyjcie wg. moich przykazań." Matka Boża i Dziecię Jezus wspólnie pobłogosławili nas znakiem krzyża. 12/25/2012


Coroczne Objawienie Jakova 25 Grudnia 2012r

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:15 i trwało 10 min. Jakov powiedział:

"Drogie dzieci, darujcie mi swoje życie i całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam pomóc zrozumieć moją matczyną miłość i miłość mojego Syna do was. Moje dzieci, niezmiernie was kocham i dziś w dniu narodzin mojego Syna w szczególny sposób pragnę każdego z was przyjąć do swego serca i wasze życie darować memu Synowi. Dzieci moje, Jezus was kocha i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, powiedzcie "nie" grzechowi, a wasze serca oddajcie memu Synowi, bowiem jedynie tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w sercach ruszyć drogą ku zbawieniu."


Last Modified 12/25/2012