Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Greek

2 Ιανουαρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Όπως κοιτάζω μέ μητρικό ενδιαφέρον μέσα στίς καρδιές σας, βλέπω πόνο καί βάσανα βλέπω πληγωμένο παρελθόν καί αδιάκοπη αναζήτηση βλέπω τά παιδιά μου πού ποθούν νά είναι ευτυχείς αλλά δέν ξέρουν πώς. Ανοίξτε τόν εαυτό σας Στόν Πατέρα. Αυτός είναι ο δρόμος πρός τήν ευτυχία, ο δρόμος στόν οποίο θέλω νά σάς καθοδηγήσω. Ο Θεός ο Πατέρας ποτέ δέν αφήνει μόνα τά παιδιά Του, ιδιατέρως όχι μέσα στόν πόνο καί τήν απελπισία. Όταν τό κατανοήστε καί τό παραδεχθείτε αυτό, θά είσαστε ευτυχείς. Η αναζήτησή σας θά παυση. Θ’αγαπάτε καί δέν θά φοβόσαστε. Η ζωή σας θά είναι ελπίδα καί αλήθεια πού είναι ο Υιός μου. Σάς ευχαριστώ. Σάς ικετεύω, προσεύχεστε γι αυτούς πού ο Υιός μου έχει διαλέξει . Μήν κρίνετε διότι όλοι θά κριθείτε." 01/11/2012

-->

25 Ιανουαρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ χαρά καί σήμερα σάς καλώ ν’ ανοίξτε τίς καρδιές σας καί ν’ ακούσετε τό κάλεσμά μου. Εκ νέου ζητώ νά σάς φέρω πιό κοντά στήν Άσπιλη Καρδιά μου όπου θά βρείτε καταφύγιο καί ειρήνη. Ανοιχτείτε στήν προσευχή ώσπου νά σάς γίνει χαρά. Μέσω τής προσευχής, ο Ύψιστος θά σάς δώσει αφθονία χάριτος καί θά γίνετε τ’ απλωμένα χέρια μου σ’αυτόν τόν ανήσυχο κόσμο πού ποθεί τήν ειρήνη. Μικρά μου, μέ τίς ζωές σας νά μαρτυράτε πίστη καί νά προσεύχεστε η πίστη ν’ αυξάνετε μέσα στίς καρδιές σας μέρα με τήν μέρα. Είμαι μαζύ σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 01/25/2012

2 Φεβρουαρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Τόσο καιρό είμαι μαζύ σας καί γιά πολύ καιρό σάς κατευθύνω πρός τήν παρουσία Τού Θεού καί τήν άπειρη αγάπη Του, πού ποθώ όλοι σας νά γνωρίσετε. Κι εσείς, μικρά μου; Συνεχίζετε νά είσαστε κουφοί καί τυφλοί βλέποντας τόν κόσμο γύρω σας καί δέν θέλετε νά δείτε πού πηγαίνει χωρίς Τόν Υιό μου. Τόν απαρνήστε- καί Αυτός είναι η πηγή όλων τών χαρίτων. Μέ προσέχετε όσο σάς μιλώ, αλλά οι καρδιές σας είναι κλειστές καί δέν μέ ακούτε. Δέν προσεύχεστε στό Άγιο Πνεύμα νά σάς φωτίση. Μικρά μου, η υπερηφάνεια έχει αρχίσει νά βασιλεύη. Εγώ σάς δείχνω τήν ταπεινοφροσύνη. Μικρά μου, νά θυμόσαστε ότι μόνο μιά ταπεινή ψυχή λάμπει μέ αγνότητα καί ομορφιά διότι έχει γνωρίσει τήν αγάπη Τού Θεού. Μόνο μιά ταπεινή ψυχή γίνεται παράδεισος, διότι ο Υιός μου είναι παρών μέσα της. Σάς ευχαριστώ. Ξανά σάς ικετεύω νά προσεύχεστε γι αυτούς πού ο Υιός μου έχει διαλέξει.- αυτοί είναι οι ποιμένες σας." 02/02/2012


18 Μαρτίου, 2012 Ετήσιο Μήνυμα στήν Μιριάνα

"Αγαπητά μου παιδιά, Έρχομαι ανάμεσά σας διότι ποθώ νά είμαι η μητέρα σας- η μεσίτριά σας. Ποθώ νά είμαι ο δεσμός μεταξύ εσάς καί Τού Ουρανίου Πατέρα- η μεσίτριά σας. Ποθώ νά σάς πάρω τό χέρι καί νά περπατήσω μαζύ σας κατά τόν αγώνα εναντίον τού ακάθαρτου πνεύματος. Μικρά μου, αφιερωθείτε σέ ‘μένα εντελώς. Θά πάρω τίς ζωές σας στά μητρικά μου χέρια, θά τίς διδάξω τήν ειρήνη καί τήν αγάπη, καί μετά θά τίς παραδώσω στόν Υιό μου. Σάς ζητώ νά προσεύχεστε καί νά νηστεύετε διότι μόνο έτσι θά γνωρίστε τόν σωστό τρόπο νά μαρτυράτε τόν Υιό μου μέσω τής μητρικής μου καρδιάς. Νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας ώστε, ενωμένοι μέσω Τού Υιού μου, νά μπορούν πάντοτε νά προκηρύτουν μέ χαρά Τόν Λόγο Τού Θεού. Σάς ευχαριστώ."


25 Μαρτίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα, μέ χαρά, ποθώ νά σάς δώσω τήν μητρική μου ευλογία καί νά σάς καλέσω στήν προσευχή. Άς γίνει η προσευχή ανάγκη γιά σας, ώστε καθημερινά νά μεγαλώνετε στήν αγιότητα. Νά εργάζεστε περισσότερο τήν μεταβολή σας διότι απέχετε πολύ, μικρά μου. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 03/25/2012

2 Απριλίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Ώς Βασίλισσα τής Ειρήνης , ποθώ νά σάς δώσω τήν ειρήνη, μικρά μου, τήν αληθινή ειρήνη πού προέρχεται από τήν καρδιά Τού ΘείουΥιού μου. Σάν μητέρα προσεύχομαι η σοφία, η ταπεινοφροσύνη καί η καλωσύνη νά βασιλεύσουν μέσα στίς καρδιές σας- ώστε η ειρήνη νά βασιλεύσει- ώστε ο Υιός μου νά βασιλεύσει. Όταν ο Υιός μου είναι κυβερνήτης τών καρδιών σας , τότε θά μπορείτε νά βοηθείσετε άλλους νά Τόν γνωρίσουνε. Όταν η ουράνεια ειρήνη κυβερνήσει μέσα σας, τότε αυτοί πού τήν γυρεύουνε εκεί πού δέν πρέπει, προκαλώντας πόνο στή μητρική μου καρδιά, θά τήν αναγνωρίσουνε. Μικρά μου, μεγάλη είναι η χαρά μου όταν βλέπω ότι παραδέχεστε τά λόγια μου, καί ζητάτε νά μέ ακολουθείστε. Νά μήν φοβόσαστε, δέν είσαστε μόνοι. Δώστε μου τά χέρια σας, καί θά σάς καθοδηγήσω. Μήν ξεχνάτε τούς ποιμένες σας. Προσεύχεστε ώστε στόν νού τους νά είναι πάντα μέ Τόν Υιό μου πού τούς κάλεσε νά Τόν μαρτυράνε. Σάς ευχαριστώ." 04/02/2012

25 Απριλίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα σάς καλώ στήν προσευχή, καί είθε η καρδιά σας, μικρά μου, ν’ ανοίξει πρός Τόν Θεό όπως τό λουλούδι ανοίγει πρός τήν ζεστασιά τού ηλίου. Είμαι μαζύ σας καί μεσιτεύω γιά όλους σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 04/25/2012

2 Μαϊου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ μητρική αγάπη σάς ικετεύω νά μού δώσετε τά χέρια σας, επιτρέψτε μου νά σάς καθοδηγήσω. Σάν μητέρα, ποθώ νά σάς σώσω από τήν ταραχή, τήν απελπισία καί τήν αιώνια εξορία. Ο Υιός μου, μέ τόν θάνατό Του πάνω Στόν Σταυρό, σάς έδειξε πόσο σάς αγαπάει. Θυσίασε Τον Εαυτό Του γιά χάρι σας, καί γιά χάρι τών αμαρτιών σας. Νά μήν απορρίπτετε τήν θυσία Του, καί νά μήν ανανεώνετε τό πάθος Του μέ τά αμαρτήματά σας. Νά μήν συνεχίζετε νά κλείνετε τίς πόρτες τού παραδείσου γιά σάς. Μικρά μου, μήν σπαταλάτε τήν ώρα. Τίποτα δέν είναι πιό σημαντικό από τήν ενώτητα μέσα Στόν Υιό μου. Θά σάς βοηθήσω, διότι Ο Ουράνιος Πατέρας μέ στέλνει ώστε, μαζύ, νά μπορέσουμε νά δείξουμε τόν δρόμο τής χάριτος καί τής σωτηρίας σέ όλους πού δέν Τόν γνωρίζουν. Μήν είσαστε σκληρόκαρδοι. Νά μου έχετε εμπιστοσύνη καί νά λατρεύετε Τόν Υιό μου. Μικρά μου, δέν μπορείτε νά είσαστε χωρίς τούς ποιμένες. Άς είναι στίς προσευχές σας καθημερινά. Σάς ευχαριστώ." 05/02/2012

25 Μαϊου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα σάς καλώ στήν μεταβολή καί τήν αγιότητα. Ο Θεός θέλει νά σάς δώση χαρά καί ειρήνη αλλά εσείς, μικρά μου, ακόμα απέχετε πολύ – συνδεδεμένοι μέ τήν γή καί τά γήϊνα πράγματα. Γι’ αυτό σάς καλώ εκ νέου: ανοίξτε τίς καρδιές σας καί τό βλέμμα σας πρός Τόν Θεό καί τά πράγματα Τού Θεού- καί η χαρά καί η ειρήνη θά έρθη νά βασιλεύση μέσα στίς καρδιές σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 05/25/2012

2 Ιουνίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Είμαι συνέχεια αναμεσά σας διότι, μέ τήν ατέλειωτη αγάπη μου, ποθώ νά σάς δείξω τήν θύρα τού Παραδείσου. Ποθώ νά σάς πώ πώς ανοίγεται: μέσω τής καλωσύνης, τού ελέους, τής αγάπης καί τής ειρήνης. Γι’ αυτό μικρά μου, μήν σπαταλάτε χρόνο μέ ματαιότητες. Μόνο η γνώση τής αγάπης Τού Υιού μου μπορεί νά σάς σώση. Μέσω αυτής τής σωτήρειας αγάπης καί Τού Αγίου Πνευματος μέ διάλεξε κι΄εγώ, μαζύ μ’ Αυτόν, διαλέγω εσάς νά είσαστε απόστολοι τής αγάπης Του, καί τού θελήματός Του. Μικρά μου, μεγάλη είναι η ευθύνη σας. Θέλω μέσω τού παραδειγματός σας νά βοηθείσετε τούς αμαρτωλούς νά επανακτήσουν τό φώς τους, νά εμπλουτίσουν τίς φτωχές ψυχές τους καί νά επιστρέψουνε στήν αγκαλιά μου. Γι’ αυτό νά προσεύχεστε, προσεύχεστε , νά νηστεύετε καί νά εξομολογείστε τακτικά. Άν τό νά λαβαίνετε Τόν Υιό μου μέσω τής Θείας Ευχαριστείας είναι τό επίκεντρο τής ζωής σας, τότε νά μήν φοβάστε τίποτε, μπορείτε νά κάνετε τό πάν. Είμαι μαζύ σας. Κάθε μέρα προσεύχομαι γιά τούς ποιμένες, καί περιμένω τό ίδιο κι’ από σάς. Επειδή, μικρά μου, χωρίς τήν καθοδηγησή τους, καί τήν ενδυνάμωση μέσω τής ευλογίας τους, δέν μπορείτε ν’ ανταπεξέλθετε. Σάς ευχαριστώ." 06/02/2012

25 Ιουνίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ μεγάλη ελπίδα στήν καρδιά μου, καί σήμερα σάς καλώ νά προσεύχεστε. Άν προσεύχεστε, μικρά μου, είσαστε μαζύ μου, καί αναζητείτε τό θέλημα Τού Υιού μου καί τό βιώνετε. Νά είσαστε ανοιχτοί καί νά ζείτε τήν προσευχή καί, άνα πάσα στιγμή, άς είναι γιά σάς η γλυκάδα καί η χαρά τής ψυχής σας. Είμαι μαζύ σας καί μεσιτεύω γιά όλους σας πρός Τόν Υιό μου Τόν Ιησού. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 06/25/2012

2 Ιουλίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, ξανά, μέ μητρικό τρόπο, σάς ικετεύω νά σταματήστε γιά μιά στιγμή καί νά συλλογιστείτε τόν εαυτό σας καί τήν παροδικότητα αυτής τής επίγειας ζωής σας. Μετά συλλογιστείτε τήν αιωνιότητα, καί τήν αιώνια μακαριότητα. Τί θέλετε; Σέ πιό δρόμο θέλετε νά ξεκινήσετε; Η αγάπη Τού Πατρός μέ στέλνει νά είμαι μεσίτρια γιά σας, νά σας δείξω μέ μητρική αγάπη τόν δρόμο πού οδηγεί στήν αγνότητα τής ψυχής, ψυχή πού δέν ειναι βεβαρυμένη μέ αμαρτίες, ψυχή πού θά γνωρίσει τήν αιωνιότητα. Προσεύχομαι τό φώς τής αγάπης Τού Υιού μου νά σάς φωτίση, ώστε νά υπερνικήσετε τίς αδυναμίες καί νά εξέλθετε από τήν αθλιότητα. Είσαστε τά παιδιά μου, καί ποθώ όλοι σας νά είσαστε στόν δρόμο πρός τήν σωτηρία. Γι’ αυτό, μικρά μου, μαζευτείτε γύρω μου ώστε νά σάς γνωρίσω τήν αγάπη Τόυ Υιού μου καί έτσι ν’ανοίξετε τήν πύλη τής αιωνιότητας. Νά προσεύχεστε όπως κι εγώ γιά τούς ποιμένες σας. Σάς ξαναπροειδοποιώ: νά μήν τούς κρίνετε διότι ο Υιός μου τούς έχει διαλέξει. Σάς ευχαριστώ." 07/03/2012

25 Ιουλίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ νά είσαστε καλοί. Νά είσαστε φορείς τής ειρήνης καί τής καλωσύνης σ’ αυτόν τόν κόσμο. Προσεύχεστε ώστε νά σάς δώση ο Θεός τήν δύναμη νά βασιλεύη πάντοτε στήν καρδιά καί τήν ζωή σας η ελπίδα καί τό θάρρος, επειδή είσαστε παιδιά Τού Θεού καί φορείς τής ελπίδας Του σ’ αυτόν τόν κόσμο πού είναι χωρίς χαρά στήν καρδιά, καί είναι χωρίς μέλλον, επειδή δέν έχει ανοιχτή τήν καρδιά πρός Τόν Θεό, Ο Οποίος είναι η σωτηρία μας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/2012

2 Αυγούστου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, είμαι μαζύ σας και δέν τά βάζω κάτω. Ποθώ νά γνωρίσετε Τόν Υιό μου. Ποθώ τά παιδιά μου νά είναι μαζύ μου στήν αιώνια ζωή. Ποθώ νά νοιώσετε τήν χαρά τής ειρήνης, καί νά έχετε αιώνια σωτηρία. Προσεύχομαι νά υπερνικήσετε τίς ανθρώπινες αδυναμίες. Ικετεύω Τόν Υιό μου νά σάς δώση αγνές καρδιές. Αγαπητά μου παιδιά, μόνο αγνές καρδιές γνωρίζουνε πώς νά φέρουν ένα σταυρό καί ξέρουνε νά κάνουν θυσίες γιά όλους τούς αμαρτωλούς πού έχουν προσβάλλει Τόν Ουράνιο Πατέρα, καί πού, ακόμα καί σήμερα, συνεχίζουν νά Τόν δυσαρεστούν χωρίς νά Τόν έχουν γνωρίση. Προσεύχομαι ώστε νά γνωρίσετε τό φώς τής αληθινής πίστεως πού προέρχεται μόνο από τήν προσευχή αγνών καρδιών. Τότε είναι πού όλοι πού είναι κοντά σας θά νοιώσουνε τήν αγάπη Τού Υιού μου. Νά προσεύχεστε γι’ αυτούς πού ο Υιός μου έχει επιλέξει νά σάς καθοδηγήσουν στό δρόμο τής σωτηρίας. Άς συγκτρατείται τό στόμα σας από κάθε κατάκριση. Σάς ευχαριστώ." 08/02/2012

25 Αυγούστου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα, μ’ ελπίδα στήν καρδιά, προσεύχομαι γιά σάς κι ευχαριστώ Τόν Ύψιστο γιά τόν καθένα σας πού βιώνει τά μηνύματά μου μέ τήν καρδιά. Νά ευχαριστείτε τήν αγάπη Τού Θεού πού μπορώ ν’ αγαπάω καί νά καθοδηγώ τόν καθένα σας μέσω τής άσπιλης καρδίας μου επίσης πρός τήν μεταβολή. Ανοίξτε τίς καρδιές σας καί αποφασίστε γιά τήν αγιότητα, καί η ελπίδα θά γεννήση τήν χαρά μέσα στίς καρδιές σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 08/2012

2 Σεπτεμβρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, όσο σάς κοιτάνε τά μάτια μου, η ψυχή μου ψάχνει γιά τίς ψυχές μέ τίς οποίες ποθεί νά ενωθεί- τίς ψυχές πού έχουν καταλάβει τήν σημασία τής προσευχής γιά τά παιδιά μου πού δέν έχουν γνωρίσει τήν αγάπη Τού Ουράνιου Πατέρα. Σάς καλώ διότι σάς χρειάζομαι. Δεχθείτε τήν αποστολή καί μήν φοβάστε, θά σάς ενδυναμώσω. Θά σάς γεμίσω μέ τίς χάριτές μου. Μέ τήν αγάπη μου θά σάς προστατεύσω από τό κακό πνεύμα. Θά είμαι μαζύ σας. Μέ τήν παρουσία μου θά σάς παρηγορώ στίς δύσκολες στιγμές. Σάς ευχαριστώ γιά τίς ανοιχτές καρδιές σας. Προσεύχεστε γιά τούς ιερείς. Προσεύχεστε η ένωση μεταξύ τους καί Τού Υιού μου νά είναι όλο καί πιό δυνατή, ώστε νά είναι ένα. Σάς ευχαριστώ." 09/02/2012

25 Σεπτεμβρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Όταν βλέπετε τόν πλούτο των χρωμάτων στή φύση, πού ο Ύψιστος σάς δίνει, ν’ανοίξτε τήν καρδιά σας καί νά προσεύχεσθε μέ ευγνωμοσύνη γιά όλα τά καλά πού έχετε καί νά λέτε: εδώ είμαι, πλασμένος γιά τήν αιωνιότητα- καί νά ποθείτε τά ουράνεια πράγματα, διότι ο Θεός σάς αγαπάει μέ αμέτρητη αγάπη. Γι αυτό μέ έχει δώσει σέ σάς γιά νά σάς πώ: Η ειρήνη σας καί η ελπίδα είναι μόνο μέσα Στόν Θεό. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 09/2012

2 Οκτωβρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, σάς καλώ καί έρχομαι ανάμεσά σας διότι σάς έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη από αποστόλους μέ αγνή καρδιά. Προσεύχομαι, κι’ εσείς πρέπει νά προσεύχεστε, Τό Άγιο Πνεύμα νά σάς ενδυναμώσει καί νά σάς καθοδηγήσει, νά σάς φωτίσει καί νά σάς γεμίσει μέ αγάπη καί ταπείνωση. Νά προσεύχεστε νά σάς γεμίσει μέ χάρη καί έλεος. Μόνο τότε θά μέ καταλάβετε, μικρά μου. Μόνο τότε θά καταλάβετε τόν πόνο μου γι’ αυτούς πού δέν έχουν γνωρίσει τήν αγάπη Τού Θεού. Τότε θά μπορέσετε νά μέ βοηθήσετε. Θά είσαστε οι φωτοφόροι μου τής αγάπης Τού Θεού. Θά φωτίζετε τόν δρόμο γι’ αυτούς πού τούς έχουν δωθεί μάτια αλλά δέν θέλουν νά βλέπουν. Ποθώ όλα τά παιδιά μου νά δούνε Τόν Υιό μου. Ποθώ όλα τά παιδιά μου νά γνωρίσουν τήν βασιλεία Του. Ξανά σάς καλώ καί σάς ικετεύω νά προσεύχεστε γι’ αυτούς πού έχει καλέσει ο Υιός μου. Σάς ευχαριστώ." 10/02/2012

25 Οκτωβρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ νά προσεύχεστε γιά τίς προθέσεις μου. Ανανεώστε τήν νηστεία καί τήν προσευχή διότι ο Σατανάς είναι πονηρός καί ελκύει πολλές καρδιές στήν αμαρτία καί τήν απώλεια. Σάς καλώ, μικρά μου, στήν αγιότητα, καί νά ζείτε μέ τήν χάρη. Νά λατρεύετε Τόν Υιό μου ώστε νά γεμίζη τίς καρδιές σας μέ τήν ειρήνη Του καί τήν αγάπη Του πού ποθείτε. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 10/2012

2 Νοεμβρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς ικετεύω σάν μητέρα νά επιμείνετε ώς απόστολοί μου. Προσεύχομαι στόν Υιό μου νά σάς δώση θεία σοφία καί δύναμη. Προσεύχομαι νά μπορείτε νά διακρίνετε όλα γύρω σας κατά τήν αλήθεια Τού Θεού καί ν’ αντιστέκεστε μέ δύναμη ότι θέλει νά σάς απομακρύνη από Τόν Υιό μου. Προσεύχομαι νά μαρτυράτε τήν αγάπη Τού Ουράνειου Πατέρα σύμφωνα μέ Τόν Υιό μου. Μικρά μου, μεγάλη χάρη σάς έχει δωθεί νά είσαστε μάρτυρες τής αγάπης Τού Θεού. Νά πάρετε αυτή τήν ευθύνη στά σοβαρά. Νά μήν λυπείτε τήν μητρική μου καρδιά. Σάν μητέρα θέλω νά βασίζομαι στά παιδιά μου, στούς αποστόλους μου. Μέσω τής νηστείας καί τής προσευχής ανοίγετε τόν δρόμο νά προσεύχομαι στόν Υιό μου, νά είναι δίπλα σας καί ν’ αγιάζεται τό όνομά Του μέσω σας. Προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες διότι τίποτε απ’ αυτά δέν θά ήταν δυνατόν χωρίς αυτούς. Σάς ευχαριστώ." 11/02/2012

25 Νοεμβρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’αυτήν τήν εποχή τής χάριτος, σάς καλώ όλους ν’ ανανεώστε τήν προσευχή. Ν’ανοίξτε τούς εαυτούς σας στήν Ιερά Εξομολόγηση ώστε ο καθένας σας νά δεχθή τό κάλεσμά μου ολόκαρδα. Είμαι μαζύ σας καί σάς προστατεύω από τήν καταστροφή τής αμαρτίας, αλλά κι’ εσείς πρέπει ν’ ανοίξτε τούς εαυτούς σας πρός τόν δρόμο τής μεταβολής καί τής αγιότητας, ώστε η καρδιά σας νά φλέγεται από τήν αγάπη γιά Τόν Θεό. Νά Τού δώσετε χρόνο καί θά σάς δώσει Τόν Εαυτό Του κι’ έτσι, μέσα στό θέλημα Τού Θεού θ’ ανακαλύψετε τήν αγάπη καί θά χαίρεστε τήν ζωή. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 11/2012

2 Δεκεμβρίου, 2012 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ μητρική αγάπη καί μητρική υπομονή σάς ξανακαλώ νά ζείτε σύμφωνα μέ Τόν Υιό μου, γιά νά σπείρετε τήν ειρήνη Του καί τήν αγάπη Του, ώστε, σάν απόστολοί μου, νά δεχθείτε τήν αλήθεια Τού Θεού ολόκαρδα καί νά προσεύχεστε Τό Άγιο Πνεύμα νά σάς καθοδηγή. Τότε θά μπορείτε πιστά νά υπηρετείτε Τόν Υιό μου, καί νά δείχνετε τήν αγάπη Του στούς άλλους μέ τήν ζωή σας. Σύμφωνα μέ τήν αγάπη Τού Υιού μου καί τήν δικιά μου αγάπη, σάν μητέρα, προσπαθώ νά φέρω όλα τά παραστρατημένα παιδιά μου στήν μητρική μου αγκαλιά καί νά τούς δείξω τόν δρόμο τής πίστεως.. Μικρά μου, βοηθείστε με στόν μητρικό μου αγώνα καί προσεύχεστε μαζύ μου οι αμαρτωλοί νά συνειδητοποιήσουν τ’ αμαρτήματά τους καί νά μετανοήσουν ειλικρινά. Προσεύχεστε επίσης γιά όσους ο Υιός μου έχει επιλέξει καί έχει καθαγιάσει στό όνομά Του. Σάς ευχαριστώ." 12/02/2012

25 Δεκεμβρίου, 2012 Η Παναγία ήρθε μέ τό Άγιο Βρέφος στήν αγκάλη της καί δέν έδωσε μήνυμα, αλλά ο Ιησούς άρχισε νά μιλάει καί είπε: Εγώ είμαι η ειρήνη σας, νά ζείτε τίς εντολές μου. Μέ σταυρωνοντάς μας μαζύ η Παναγία καί ο μικρός Ιησούς μάς ευλογήσανε. 12/25/2012


Last Modified 01/04/2012