Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Polish

Orędzie, 25. stycznia 2011 "Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 01/2011

Orędzie, 25. lutego 2011 "Drogie dzieci! Przyroda się budzi i na drzewach widać pierwsze pączki, które dadzą przepiękny kwiat i owoc. Dziatki, pragnę, abyście i wy pracowały nad waszym nawróceniem i byście dawali świadectwo własnym życiem, aby wasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem Jezusem o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 02/2011

Orędzie, 25. marca 2011 "Drogie dzieci! W szczególny sposób pragnę dziś wezwać was do nawrócenia. Niech od dziś rozpocznie się nowe życie w waszym sercu. Dzieci, pragnę widzieć wasze „tak“ i niech wasze życie będzie radosnym życiem wolą Bożą w każdym momencie waszego życia. W szczególny sposób dziś błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem pokoju, miłości i jedności w mym Sercu i w Sercu mego syna Jezusa. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 03/2011

Orędzie, 25. kwietnia 2011 "Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym, by się zbliżyli do mego Niepokalanego Serca, aby w ich sercach wzniecił się płomień miłości do Wszechmogącego. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 04/2011

Orędzie, 25. maja 2011 "Drogie dzieci! Moja modlitwa jest dziś za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Dziatki, zostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Tylko tak mogę wam pomóc i wysłuchać waszych modlitw i prosić o wstawiennictwo przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 05/2011

Orędzie, 25. czerwca 2011 "Drogie dzieci! Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Dziatki, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 06/2011

Orędzie, 25. lipca 2011 "Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy i ciszy. Niech odpocznie wasze ciało i duch, niech trwają w miłości Bożej. Pozwólcie mi dziatki was prowadzić, otwórzcie wasze serca Duchowi Świętemu, aby całe dobro, które jest w was zakwitło i wydało stokrotny plon. Rozpocznijcie i zakończcie dzień modlitwą serca. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 07/2011

Orędzie, 25. sierpnia 2011 "Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście się modlili i pościli w moich intencjach, bowiem szatan chce zniszczyć mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii i wezwałam cały świat. Wielu odpowiedziało, ale jest wielu [ludzi], którzy nie chcą ani usłyszeć ani przyjąć mojego wezwania. Dlatego wy, którzy powiedzieliście TAK bądźcie silni i zdecydowani. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 08/25/2011

Orędzie, 25. września 2011 "Drogie dzieci! Wyzwam was, aby ten czas był dla was wszystkich czasem dawania świadectwa. Wy, którzy żyjecie w miłości Bożej i doświadczyliście Jego darów dajcie świadectwo o nich swoimi słowami i życiem, by były radością i bodźcem dla innych w wierze. Jestem z wami i nieustannie oręduję przed Bogiem za wami wszystkimi, aby wasza wiara była zawsze żywa i radosna i w miłości Bożej. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 09/2011

Orędzie, 02. października 2011 "Drogie dzieci! Także dzisiaj wzywam was Moim Matczynym Sercem do modlitwy, Do waszych osobistych więzi z Bogiem Ojcem, Do radości modlitwy w Nim. Bóg Ojciec nie jest daleko od was, I On nie jest wam nieznany. On objawił wam Siebie Samego przez Mojego Syna i dał wam Życie, to jest Mojego Syna. Dlatego więc, Moje dzieci, Nie poddawajcie się pokusom, które chcą oddzielić was od Boga Ojca. Módlcie się! Nie próbujcie tworzyć rodzin i społeczności bez Niego. Módlcie się! Módlcie się, aby wasze serca mogły być napełnione dobrocią, która pochodzi tylko od Mego Syna, Który jest Samą Dobrocią. Tylko serca wypełnione dobrocią mogą pojąć i przyjąć Boga Ojca. Będę dalej was prowadziła. W szczególny sposób błagam was, nie sądźcie waszych pasterzy! Moje dzieci, Czy zapomnieliście, że Bóg Ojciec ich wezwał? Módlcie się! Dziękuję wam." 10/02/2011

Orędzie, 25. października 2011 "Drogie dzieci! Patrzę na was i nie widzę radości w waszych sercach. Dziś pragnę dać wam radość Zmartwychwstałego, by On was prowadził i objął Swą miłością i delikatnością. Kocham was i nieustannie modlę się o wasze nawrócenie przed moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 10/25/2011

Orędzie, 02. listopada 2011 "Drogie dzieci. Bóg Ojciec nie zostawił was samych. Bezgraniczna jest Jego Miłość, Miłość Która przynosi Mnie do was, aby pomóc wam poznać Go tak, aby przez Mojego Syna, wszyscy z was mogli zawołać do Niego 'Ojcze!' - z całego serca. I tak możecie być jednym ludem w Bożej rodzinie. Ale jednak, nie zapominajcie, Moje dzieci, że wy nie jesteście na tym świecie tylko dla siebie samych, i że Ja nie wezwałam was tutaj tylko dla was samych. Ci, którzy idą za Moim Synem, myślą o bracie w Chrystusie, jak o sobie samych, i nie znają egoizmu. I dlatego pragnę, abyście byli światłem Mojego Syna dla wszystkich tych, którzy nie doszli do poznania Boga Ojca – dla tych, którzy błądzą w ciemnościach grzechu, rozpaczy, bólu i samotności. Wy możecie oświetlić [im] drogę, i przez [przykład] swego życia, pokazać im Miłość Boga. Jestem z wami. Jeśli otworzycie wasze serca, będę was prowadziła. Ponownie wzywam was: módlcie się za waszych Pasterzy. Dziękuję wam." 11/02/2011

Orędzie, 25. listopada 2011 "Drogie dzieci! Dziś pragnę dać wam nadzieję i radość. Dziatki, wszystko co jest wokół was prowadzi was ku sprawom ziemskim, a ja was pragnę poprowadzić do czasu łaski, tak abyście przez ten czas byli jak najbliżej mego Syna, by On mógł was prowadzić ku swej miłości i do życia wiecznego, którego pragnie każde serce. Dziatki, módlcie się i niech ten czas będzie czasem łaski dla waszej duszy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 11/25/2011

Orędzie, 25. grudnia 2011 "Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam na ręku mojego Syna Jezusa, by On dał wam swój pokój. Dziatki, módlcie się i dawajcie świadectwo, by w każdym sercu zapanował pokój nie ludzki lecz Boży, którego nikt nie może zniszczyć. Jest to taki pokój w sercu, który Bóg daje tym, których miłuje. Przez chrzest wszyscy jesteście w szczególny sposób powołani i umiłowani, dlatego dawajcie świadectwo i módlcie się byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w tym świecie, który pragnie Boga i pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie." 12/25/2011


Last Modified 12/25/2011