Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Greek

2 Ιανουαρίου, 2011

"Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ στήν ένωση μέ τόν Ιησού, τόν Υιό μου. Η μητρική μου καρδιά προσεύχεται νά συνειδητοποιήσετε ότι είσαστε η οικογένεια Τού Θεού. Μέσω τού πνευματικού αυτεξούσιου, πού ο Ουράνιος Πατέρας σάς έχει δώσει, καλείστε νά γνωρίσετε τήν αλήθεια, τό καλό η τό κακό. Είθε η προσευχή καί η νηστεία ν’ανοίξη τίς καρδιές σας καί νά σάς βοηθήση ν’ανακαλύψετε Τόν Ουράνιο Πατέρα μέσω Τού Υιού μου. Ανακαλύπτοντας τόν Πατέρα, η ζωή σας θά κατευθυνθή νά πραγματοποιή το θέλημα Τού Θεού καί νά πραγματοποιηθή η οικογένεια Τού Θεού, κατά τόν τρόπο πού ο Υιός μου θέλει. Δέν θά σάς αφήσω μόνους σ’αυτόν τόν δρόμο. Σάς ευχαριστώ."

Η Μιρζάνα ένοιωσε ότι μπορούσε νά πή στήν Δέσποινά μας: 'Έχουμε έρθει σέ Σένα μέ τίς θλίψεις καί τούς σταυρούς μας . Βοήθησέ μας Σέ ικετεύουμε.' Η Παναγία άπλωσε τά χέρια Της προς τά εμάς καί είπε: "Ανοίξτε τίς καρδιές σας σέ ‘μένα. Δώσ’τε μου τίς θλίψεις σας. Η Μητέρα θά βοηθήση."


25 Ιανουαρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα είμαι μαζύ σας καί σάς κοιτάζω καί σάς ευλογώ, καί δέν χάνω τήν ελπιδα ότι αυτός ο κόσμος θά μεταβληθή πρός τό καλό καί ότι η ειρήνη θά βασιλεύση στίς καρδιές τών ανθρώπων. Η χαρά θ’ αρχίση νά βασιλεύη στόν κόσμο επειδή ανοιχθήκατε στό κάλεσμά μου καί στήν αγάπη Τού Θεού. Τό Άγιο Πνεύμα μεταβάλει πλήθος από αυτούς πού έχουν πεί ναί. Γι’ αυτό θέλω νά σάς πώ: Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 01/25/2011

2 Φεβρουαρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, μαζεύεστε γύρω μου, αναζητάτε τόν δρόμο σας, αναζητάτε, αναζητάτε τήν αλήθεια αλλά ξεχνάτε τό πιό σημαντικό πράγμα, ξεχνάτε νά προσεύχεστε σωστά. Τά χείλη σας προφέρουν αμέτρητα λόγια, αλλά η ψυχή σας δέν νοιώθει τίποτα. Περιπλανώμενοι στό σκότος, φαντάζεστε ακόμα καί Τόν ίδιο Τόν Θεό σύμφωνα μέ τόν εαυτό σας, καί όχι όπως πράγματι είναι μέσα στήν αγάπη Του. Μικρά μου, η σωστή προσευχή έρχεται από τά βάθη τής καρδιάς σας, από τόν πόνο σας, από τήν χαρά σας, από τό νά ζητάτε τήν συγχώρηση τών αμαρτιών. Αυτός είναι ο τρόπος νά γνωρίσετε τόν αληθινό Θεό, καί μέ αυτόν τόν τρόπο τόν εαυτό σας, διότι είσαστε πλασμένοι σύμφωνα μ’ Αυτόν. Η προσευχή θά σάς φέρει στήν εκπλήρωση τής επιθυμίας μου, τής αποστολής μου εδώ μαζύ σας, στήν ενότητα μέσα στήν οικογένεια τού Θεού. Σάς ευχαριστώ. Η Δέσποινα ευλόγησε όλους τούς παρόντες, τούς ευχαρίστησε καί τούς κάλεσε νά προσεύχονται γιά τούς ιερωμένους." 02/02/2011

25 Φεβρουαρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Η φύση τώρα ξυπνάει, καί πάνω στά δένδρα φαίνονται τά πρώτα μπουμπούκια πού θά φέρουν ομορφότατα λουλούδια καί καρπούς. Ποθώ κι εσείς, μικρά μου, νά εργάζεστε γιά τήν μεταβολή σας καί νά είσαστε αυτοί πού θά δώσετε μαρτυρία μέ τήν ζωή σας, ώστε τό παράδειγμά σας νά είναι τεκμήριο καί κίνητρο γιά τήν μεταβολή άλλων. Είμαι μαζύ σας καί μπροστά στόν Υιό μου Ιησού μεσιτεύω γιά τήν μεταβολή σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 02/25/2011

2 Μαρτίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Η μητρική μου καρδιά υποφέρει φοβερά όταν βλέπω τά παιδιά μου πού επίμονα βάζουν τά ανθρώπινα πράγματα μπροστά από τά πράγματα Τού Θεού, τά παιδιά μου πού, παρ’ όλα πού τούς περιβάλλουν καί παρ’ όλα τά σημεία πού τούς έχουν σταλεί, νομίζουν ότι μπορούνε νά βαδίζουν χωρίς Τόν Υιό μου. Δέν μπορούν! Βαδίζουν πρός τόν αιώνιο θάνατο. Γι’ αυτό σάς μαζεύω, εσάς πού είσαστε έτοιμοι ν’ ανοίξτε τήν καρδιά σας σ’εμένα , πού είσαστε έτοιμοι νά γίνετε απόστολοι τής αγάπης μου, νά μέ βοηθήσετε ώστε βιώνοντας τήν αγάπη Τού Θεού μπορείτε νά γίνετε παράδειγμα γι’αυτούς πού δέν τήν ξέρουν. Η νηστεία καί η προσευχή νά σάς ενδυναμώνουν σ’αυτό, καί σάς ευλογώ μέ τήν μητρική μου ευλογία εις τό όνομα Τού Πατρός, καί Τού Υιού καί Του Αγίου Πνεύματος. Σάς ευχαριστώ. Η Παναγία μας ήταν πολύ λυπημένη." 03/02/2011

25 Μαρτίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, μέ ιδιαίτερο τρόπο σήμερα ποθώ νά σας καλέσω στήν μεταβολή. Από σήμερα άς αρχίσει μιά νέα ζωή μέσα στήν καρδιά σας. Μικρά μου, ποθώ νά δώ τό ναί σας, καί νά είναι η ζωή σας μιά χαρούμενη βίωση τόυ θελήματος Τού Θεού κάθε στιγμή τής ζωής σας. Μέ ιδιαίτερο τρόπο σήμερα, σάς ευλογώ μέ τήν μητρική μου ευλογία ειρήνης, αγάπης καί ενότητος μέσα στήν καρδιά μου, καί τήν καρδιά τού Υιού μου Τού Ιησού. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 03/2011


2 Απριλίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ μητρική αγάπη ποθώ ν’ ανοίξω τήν καρδιά τού καθενός σας καί νά σάς διδάξω προσωπική ενότητα μέ Τόν Πατέρα. Γιά νά τό δεχθήτε αυτό πρέπει νά συνειδητοποιήσετε ότι έχετε μεγάλη σημασία στόν Θεό καί σάς καλάει ατομικά. Πρέπει νά καταλάβετε ότι η προσευχή σας είναι συζήτηση ενός παιδιού μέ Τόν Πατέρα ότι η αγάπη είναι ο δρόμος πού πρέπει ν’ ακολουθήστε αγάπη γιά Τόν Θεό καί γιά τόν πλησίον σας. Αυτή είναι, μικρά μου, η αγάπη πού δέν έχει όρια, η αγάπη πού πηγάζει από τήν αλήθεια καί βαστάει ως τό τέλος. Ακολουθείστε με, μικρά μου, ώστε άλλοι , αναγνωρίζοντας τήν αλήθεια καί τήν αγάπη μέσα σας, νά σάς ακολουθήσουν. Σάς ευχαριστώ."

Καί πάλι η Παναγία μάς κάλεσε νά προσευχόμαστε γιά τούς ποιμένες μας (τούς ιερείς) καί είπε: "Έχουν ιδιαίτερη θέση μέσα στήν καρδιά μου. Αντιπροσωπεύουν Τόν Υιό μου."


25 Απριλίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Τώρα πού η φύση παρέχει τά ωραιότερα χρώματα τού χρόνου, σάς καλώ επίσης νά μαρτυρήσετε μέ τήν ζωή σας καί νά βοηθήσετε άλλους νά πλησιάσουν τήν Άσπιλη Καρδιά μου, ώστε η φλόγα τής αγάπης γιά Τόν Ύψιστο νά φυτρώση μέσα στίς καρδιές τους. Είμαι μαζύ σας καί αδιάλειπτα προσεύχομαι γιά σάς, ώστε η ζωή σας νά είναι αντανάκλασμα Τών Ουρανών εδώ στή γή. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 04/2011

2 Μαϊου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Ο Ουράνιος Πατέρας μέ αποστέλει νά σάς δείξω τόν δρόμο τής σωτηρίας, διότι, μικρά μου, επιθυμεί νά σάς σώσει καί όχι νά σας καταδικάση. Γι’ αυτό εγώ, σάν μητέρα, σάς μαζεύω γύρω μου, διότι μέ τήν μητρική μου αγάπη ποθώ νά σας βοηθήσω νά ελευθερωθείτε από τήν βρωμιά τού παρελθόντος καί ν’ αρχίσετε νά ζείτε ξανά καί διαφορετικά. Σάς καλώ ν’ αναστηθείτε μέσα στόν Υιό μου. Μαζύ μέ τήν εξομολόγηση τών αμαρτιών απαρνηθήτε ότι σάς έχει απομακρύνει από Τόν Υιό μου καί ότι σάς έχει κάνει τήν ζωή άδεια καί ανεπιτυχή. Πείτε ναί στόν Πατέρα μέ τήν καρδιά καί ξεκινήστε στό δρόμο τής σωτηρίας πρός τόν οποίο σάς καλάει μέσω Τού Αγίου Πνεύματος. Σάς ευχαριστώ. Προσεύχομαι ιδιαιτέρως γιά τούς ποιμένες (ιερείς), ώστε Ο Θεός νά τούς βοηθήση νά είναι δίπλα σας μέ πολύ καρδιά." 05/02/2011

25 Μαϊου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Η προσευχή μου σήμερα είναι γιά όλους σας πού αναζητάτε τήν χάρι τής μεταβολής. Κτυπάτε στήν πόρτα τής καρδιάς μου, αλλά χωρίς ελπίδα καί προσευχή, μέσα στήν αμαρτία, καί χωρίς τό Μυστήριο τής Συμφιλίωσης (Εξομολόγησς) μέ Τόν Θεό. Αφήστε τήν αμαρτία καί αποφασίστε, μικρά μου, γιά τήν αγιότητα. Μόνο μέ αυτόν τόν τρόπο μπορώ νά σάς βοηθήσω, ν’ ακούσω τίς προσευχές σας καί νά ζητήσω μεσιτεία πρός Τόν Ύψιστο. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 05/25/2011

2 Ιουνίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Όταν σάς καλώ νά προσεύχεστε γι αυτούς πού δέν έχουν γνωρίσει τήν αγάπη Τού Θεού, άν θά κοιτάζατε μέσα στίς καρδιές σας θά καταλαβαίνατε ότι μιλώ γιά πολλούς από σάς. Μέ ανοιχτή καρδιά, αναρωτηθείτε ειλικρινά άν θέλετε Τόν ζωντανό Θεό η θέλετε νά Τόν αποβάλλετε καί νά ζήσετε όπως θέλετε. Κοιτάξτε γύρω σας, μικρά μου, καί δείτε πού πηγαίνει ο κόσμος, ένας κόσμος πού σκέφτεται νά τά κάνει όλα χωρίς Τόν Πατέρα, καί πού περιπλανιέται στό σκότος τού πειρασμού. Σάς προσφέρω τό φώς Τής Αλήθειας καί Τού Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο Τού Θεού είμαι μαζύ σας γιά νά σάς βοηθήσω νά θριαμβεύση ο Υιός μου, ο Σταυρός Του καί η Ανάσταση μέσα στίς καρδιές σας. Ώς μητέρα, ποθώ καί προσεύχομαι γιά τήν ενότητά σας μέ Τόν Υιό μου καί τά έργα Του. Είμαι μαζύ σας: εσείς αποφασίστε. Σάς Ευχαριστώ." 06/02/2011

25 Ιουνίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά! Δώστε ευχαριστία μαζύ μου Στόν Ύψιστο γιά τήν παρουσία μου μαζύ σας. Η καρδιά μου χαίρεται βλέποντας τήν αγάπη καί τήν χαρά μέσα στό βίωμα τών μυνημάτων μου. Πολλοί από σας έχουν ανταποκριθεί, αλλά περιμένω καί αναζητώ, όλες τίς καρδιές πού έχουν αποκοιμηθεί νά ξυπνήσουν από τόν ύπνο τής απιστίας. Μικρά μου, πλησιάστε ακόμα πιό κοντά στήν Άσπιλη Καρδιά μου ώστε νά μπορώ νά σάς καθοδηγήσω πρός τήν αιωνιότητα. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 06/25/2011

2 Ιουλίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα σάς καλώ σέ δύσκολο καί οδυνηρό βήμα πρός τήν ένωσή σας μέ Τόν Υιό μου. Σάς καλώ στήν απόλυτη παραδοχή καί εξομολόγηση τών αμαρτιών, στήν εξάγνιση. Μιά ακάθαρτη καρδιά δέν μπορεί νά είναι μέσα Στόν Υιό μου καί μέ Τόν Υιό μου. Μιά ακάθαρτη καρδιά δέν μπορεί νά δώση τούς καρπούς τής αγάπης καί ενότητας. Μιά ακάθαρτη καρδιά δέν μπορεί νά κάνη σωστά καί δίκαια πράγματα δέν είναι παράδειγμα τής ομορφιάς τής αγάπης Τού Θεού γι’ αυτούς πού τήν περιστοιχίζουν καί αυτούς πού δέν έχουν γνωρίσει ακόμα αυτή τήν αγάπη. Εσείς, μικρά μου, μαζεύεστε γύρω μου γεμάτοι ενθουσιασμό, μέ επιθυμίες καί προσδοκίες, καί ικετεύω Τόν Καλό Πατέρα, μέσω Τού Αγίου Πνεύματος, νά βάλει Τόν Υιό μου- πίστη, μέσα στίς εξαγνισμένες καρδιές σας. Μικρά μου, υπακούστε με, ξεκινήστε μαζύ μου. ‘Οπως η Δέσποινά μας έφευγε, μάς έδειξε στ’ αριστερά της σκότος, καί στά δεξιά της έναν Σταυρό μέσα σέ χρυσοπό φώς." 07/02/2011

25 Ιουλίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Είθε αυτή η εποχή νά είναι εποχή προσευχής καί ησυχίας. Αναπαύστε τό σώμα καί τό πνεύμα σας, νά είναι μέσα στή αγάπη Τού Θεού. Επιτρέψτε μου, μικρά μου, νά σάς καθοδηγήσω, ανοίξτε τίς καρδιές σας στό Άγιο Πνεύμα ώστε όλο τό καλό πού είναι μέσα σας ν’ ανθίση καί νά καρποφορήση εκατονταπλάσια. Ν’αρχίζετε καί νά τελειώνετε τήν ημέρα μέ καρδιακή προσευχή. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/2011

2 Αυγούστου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ νά γεννηθείτε εκ νέου στήν προσευχή καί μέσω Τού Αγίου Πνεύματος νά γίνετε νέος λαός μέ Τόν Υιό μου, λαός πού γνωρίζει ότι άν έχουν χάσει Τόν Θεό έχουν χάσει τόν εαυτό τους΄ ένας λαός πού γνωρίζει ότι, μέ Τόν Θεό, παρ’όλα τά βάσανα καί τίς δοκιμασίες, είναι ασφαλείς καί σωσμένοι. Σάς καλώ νά μαζευτείτε στήν οικογένεια Τού Θεού καί νά δυναμωθείτε μέ τήν δύναμη Τού Θεού. Ώς άτομα, μικρά μου, δέν μπορείτε νά σταματήσετε τό κακό πού θέλει ν’ αρχίση νά κυριαρχεί τόν κόσμο καί νά τόν καταστρέψη. Αλλά, κατά τό θέλημα Τού Θεού, όλοι μαζύ, μέ Τόν Υιό μου, μπορείτε ν’αλλαξετε τό πάν καί νά θεραπεύσετε τόν κόσμο. Σάς καλώ νά προσεύχεστε μ’όλη τήν καρδιά σας γιά τούς ποιμένες σας, διότι ο Υιός μου τούς διάλεξε. Σάς ευχαριστώ." 08/02/2011

25 Αυγούστου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ νά προσεύχεστε καί νά νηστεύετε γιά τίς προθέσεις μου, διότι ο Σατανάς θέλει νά καταστρέψη τό σχέδιό μου. Εδώ άρχισα μ’αυτή τήν ενορία, καί προσκάλεσα ολόκληρο τόν κόσμο. Πολλοί έχουν ανταποκριθεί, αλλά υπάρχει τεράστιος αριθμός από αυτούς πού δέν θέλουν ν’ ακούσουν ή νά δεχθούν τό κάλεσμά μου. Γι αυτό, εσείς πού έχετε πεί ναί, νά είσαστε δυνατοί καί αποφασισμένοι. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 08/25/2011

2 Σεπτέμβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ όλη μου τήν καρδιά καί μέ τήν ψυχή μου γεμάτη πίστη κι αγάπη στόν Ουράνιο Πατέρα, σάς έδωσα Τόν Υιό μου καί σάς Τόν δίνω εκ νέου. Ο Υιός μου σάς έχει, εσάς τούς ανθρώπους ολοκλήρου τού κόσμου, γνωρίσει Τόν μόνο αληθινό Θεό καί τήν αγάπη Του. Σάς έχει οδηγήσει στόν δρόμο τής αλήθειας καί σάς έχει κάνει αδερφούς καί αδερφές. Γι’αυτό μικρά μου, μήν περιπλανιέστε, μήν κλείνετε τήν καρδιά σας σ’αυτήν τήν αλήθεια, ελπίδα καί αγάπη. Όλα γύρω σας είναι εφήμερα καί όλα διαλύονται, μόνο η δόξα Τού Θεού παραμένει. Γι’ αυτό απαρνηθείτε όλα πού σάς απομακρύνουν από Τόν Κύριο. Νά λατρεύετε μόνο Αυτόν, διότι Αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Είμαι μαζύ σας καί θά παραμείνω μαζύ σας. Προσεύχομαι ιδιαίτερα γιά τούς ποιμένες ώστε νά είναι άξιοι αντιπρόσωποι Τού Υιού μου καί νά σάς καθοδηγούν μέ αγάπη στόν δρόμο τής αλήθειας. Σάς ευχαριστώ." 09/02/2011

25 Σεπτεμβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς καλώ, ώστε αυτή η εποχή νά είναι γιά όλους σας, εποχή μαρτυρίας. Εσείς, πού ζείτε μέσα στήν αγάπη Τού Θεού καί έχετε γευθεί τά δώρα Του, μαρτυρίστε τα μέ τά λόγια σας καί τήν ζωή σας γιά τήν χαρά καί ενθάρρυνση τής πίστεως τών άλλων. Είμαι μαζύ σας καί αδιάκοπα μεσιτεύω πρός Τόν Θεό γιά όλους σας ώστε η πίστη σας πάντοτε νά ειναι ζωντανή καί χαρμόσυνη, καί μέσα στήν αγάπη Τού Θεού. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 09/25/2011

2 Οκτωβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα η μητρική μου καρδιά σάς καλεί στήν προσευχή, στήν προσωπική σχέση σας μέ τόν Πατέρα Θεό, στή χαρά τής προσευχής μέσα σ’Αυτόν. Ο Πατέρας Θεός δέν είναι μακρυά σας, ούτε είναι άγνωστός σας. Σάς αποκαλύφθηκε μέσω Τού Υιού μου, καί σάς έδωσε Ζωή, πού είναι ο Υιός μου. Γι’ αυτό, μικρά μου, μήν πέφτετε σέ πειρασμούς πού θέλουν νά σάς χωρίσουν από Τόν Πατέρα Θεό. Προσεύχεστε! Μήν προσπαθείτε νά κάνετε οικογένειες καί κοινωνίες χωρίς Εκείνον. Προσεύχεστε! Προσεύχεστε ώστε οι καρδιές σας νά πλημμυρίσουν μέ τήν καλοσύνη πού μόνο έρχεται από Τόν Υιό μου, Ο Οποίος είναι η αληθινή καλοσύνη. Μόνο καρδιές γεμάτες καλοσύνη μπορούν νά κατανοήσουν καί νά δεχθούν Τόν Πατέρα Θεό. Θά συνεχίσω νά σάς καθοδηγώ. Ιδιαιτέρως σάς ικετεύω νά μήν κρίνετε τούς ποιμένες σας. Μικρά μου, μήπως ξεχνάτε ότι ο Πατέρας Θεός τούς κάλεσε; Προσεύχεστε! Σάς ευχαριστώ." 10/02/2011

Η Μιρζάνα είπε: Δέν έχω πεί τίποτε προηγουμένως, αλλά έχετε συνειδητοποιήσει, αδέρφια, ότι Η Μητέρα Τού Θεού ήταν μαζύ μας; Πρέπει ο καθένας σας νά ρωτήση τόν εαυτό του είσαι άξιος αυτού τού πράγματος; Τό λέω αυτό διότι δυσκολεύομαι νά βλέπω Τήν Δέσποινά μας πονεμένη, διότι ο καθένας μας ψάχνει γιά ένα θαύμα, αλλα δέν θέλει νά κάνει θαύμα μέσα στόν εαυτό του."


25 Οκτωβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς κοιτάζω καί μέσα στίς καρδιές σας δέν βλέπω χαρά. Σήμερα ποθώ νά σάς δώσω τήν χαρά Τού Αναστημένου, ώστε νά σάς καθοδηγήση καί νά σάς αγκαλιάση μέ τήν αγάπη καί τήν τρυφερότητά Του. Σάς αγαπώ καί προσεύχομαι γιά τήν μεταβολή σας αδιάκοπα μπροστά στόν Υιό μου Τόν Ιησού. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 10/25/2011

2 Νοεμβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, ο Πατέρας δέν σάς έχει αφήσει μόνους. Αμέτρητη είναι η αγάπη Του, αυτή η αγάπη πού μέ φέρνει σέ σάς, νά σάς βοηθήσω νά Τόν γνωρίζετε, ώστε μέσω Τού Υιού μου, όλοι σάς νά μπορείτε νά Τόν καλείτε Πατέρα ολόκαρδα ώστε νά είσαστε ένας ενωμένος λαός στήν οικογένεια Τού Θεού. Εντούτοις, μικρά μου, μήν ξεχνάτε ότι δέν είσαστε σ’ αυτόν τόν κόσμο μόνο γιά τόν εαυτό σας, καί ότι δέν σάς καλώ εδώ μόνο γιά χάρη σας. Αυτοί πού ακολουθούν Τόν Υιό μου θεωρούν τόν αδερφό τους εν Χριστώ σάν τόν εαυτό τους, καί δέν γνωρίζουν εγωϊσμό. Γι αυτό ποθώ νά είσαστε τό φώς Τού Υιού μου, ώστε σέ όσους δέν έχουν γνωρίσει Τόν Πατέρα- σέ όσους περιπλανώντε στό σκότος τής αμαρτίας, στήν απελπισία καί τήν μοναξιά- νά μπορέσετε νά φωτίσετε τόν δρόμο καί, μέ τήν ζωή σας, νά μπορείτε νά δείξετε τήν αγάπη Τού Θεού. Είμαι μαζύ σας. Αν ανοίξετε τίς καρδιές σας θά σάς καθοδηγήσω. Ξανά σάς καλώ: προσεύχεστε γιά τούς ποιμένες σας. Σάς ευχαριστώ." 11/02/2011

25 Νοεμβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα ποθώ νά σάς δώσω ελπίδα καί χαρά. Όλα όσα είναι γύρω σας, μικρά μου, σάς οδηγούν πρός κοσμικά πράγματα αλλά εγώ θέλω νά σάς καθοδηγήσω πρός μιά εποχή χάριτος, ώστε μέσω αυτής τής εποχής νά είσαστε όλο καί πιό κοντά Στόν Υιό μου, γιά νά μπορέση νά σάς καθοδηγήση πρός τήν αγάπη Του καί τήν αιώνια ζωή, πού κάθε καρδιά ποθεί. Εσείς, μικρά μου, νά προσεύχεστε καί άς είναι αυτή η ώρα , ώρα χάριτος γιά τήν ψυχή σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 11/25/2011

2 Δεκεμβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάν μητέρα είμαι μαζύ σας ώστε μέ τήν αγάπη μου, προσευχή καί τό παράδειγμά μου νά σάς βοηθήσω νά γίνετε σπόρος γιά τό μέλλον, ένας σπόρος αγάπης πού θά μεγαλώσει καί θά γίνει σταθερό δένδρο, καί θ’απλώσει τά κλαδιά του σέ όλον τόν κόσμο. Γιά νά γίνετε σπόρος τού μέλλοντος, σπόρος αγάπης, ικετεύσετε Τόν Πατέρα νά σάς συγχωρέση τίς παραλείψεις σας ώς τώρα. Μικρά μου, μόνο μιά αγνή καρδιά , απαλλαγμένη από τήν αμαρτία, μπορεί ν’ ανοίξει τόν εαυτό της καί μόνο τίμια μάτια μπορούν νά δούνε τόν δρόμο στόν οποίο ποθώ νά σάς οδηγήσω. Όταν τό συνειδητοποιήσετε αυτό, θά αντιλειφθείτε τήν αγάπη Τού Θεού- θά σάς δωθή σάν δώρο. Τότε κι εσείς θά τό δωρίσετε σ’άλλους ώς σπόρο αγάπης. Σάς ευχαριστώ." 12/02/2011

25 Δεκεμβρίου, 2011 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα σάς φέρνω στήν αγκαλιά μου Τόν Υιό μου Τόν Ιησού, γιά νά σάς δώση τήν ειρήνη Του. Νά προσεύχεστε, μικρά μου, καί νά μαρτυράτε ώστε μέσα σέ κάθε καρδιά νά επικρατήση όχι η ανθρώπινη ειρήνη αλλά η Θεϊκή, πού κανείς δέν μπορεί νά τήν καταστρέψη. Είναι αυτή η ειρήνη μέσα στήν καρδιά πού ο Θεός δίνει σέ όλους πού αγαπάει. Διά μέσου τού βαπτίσματός σας είσαστε όλοι, μέ ιδιαίτερο τρόπο καλεσμένοι καί αγαπημένοι, γι αυτό νά κάνετε μαρτυρία καί νά προσεύχεστε νά είσαστε τ’ απλωμένα χέρια μου πρός αυτόν τόν κόσμο πού ποθεί τόν Θεό καί τήν ειρήνη. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 12/25/2011


Last Modified 01/11/2012