Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Greek

2 Ιανουαρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ νά ξεκινήσετε μαζύ μου, μέ απόλυτη εμπιστοσύνη καί αγάπη, διότι επιθυμώ νά σάς γνωρίσω μέ Τόν Υιό μου. Νά μήν φοβόσαστε, παιδιά μου, είμαι εδώ μαζύ σας, είμαι δίπλα σας. Σάς δείχνω τόν τρόπο νά συγχωρέσετε τούς εαυτούς σας, νά συγχωρέσετε άλλους, καί, μέ ειλικρινή καρδιακή μετάνοια, νά γονατίστε μπροστά στόν Πατέρα. Απονεκρώστε μέσα σας όλα όσα σάς εμποδίζουν ν’ αγαπάτε καί νά σώζετε- ώστε νά είσαστε μαζύ Του, καί μέσα Του. Αποφασίστε γιά νέο ξεκίνημα, ένα ξεκίνημα ειλικρινής αγάπης Τού Ίδιου Τού Θεού. Σάς ευχαριστώ." 01/2009

25 Ιανουαρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Άς είναι αυτή η εποχή γιά σάς ώρα προσωπικής προσευχής, ώστε ο σπόρος τής πίστεως νά μεγαλώσει μέσα στίς καρδιές σας, καί νά γίνει χαρούμενη μαρτυρία σ’ άλλους. Είμαι μαζύ σας καί ποθώ νά σάς εμπνεύσω όλους: νά μεγαλώνετε, καί νά χαίρεστε στόν Κύριο πού σάς έπλασε. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 01/2010

2 Φεβρουαρίου, 2010 "Αγαπητά παιδιά, Μέ μητρική αγάπη σάς καλώ σήμερα να είσαστε ένας φάρος γιά όλες τίς ψυχές πού περιφέρονται μέσα στό σκοτάδι τής άγνοιας τής αγάπης Τού Θεού. Γιά νά φέγγετε όλο καί πιό φανερά καί νά ελκείτε περισσότερες ψυχές, νά μήν επιτρέπετε στά ψέματα πού βγαίνουν από τό στόμα σας νά σιωπήσουν τήν συνείδησή σας. Νά είσαστε τέλειοι. Σάς καθοδηγώ μέ τό μητρικό μου χέρι, χέρι αγάπης. Σάς ευχαριστώ." 02/02/2010

25 Φεβρουαρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’ αυτή τήν εποχή τής χάριτος, τώρα πού καί η φύση ετοιμάζεται νά δώσει τά πιό όμορφα χρώματα τού έτους, σάς καλώ μικρά μου, ν’ ανοίξετε τίς καρδιές σας στόν Θεό, τόν Δημιουργό, γιά νά σάς μεταμορφώσει καί νά σάς πλάσει κατά τήν εικόνα Του, ώστε όλο τό καλό πού έχει αποκοιμηθεί μέσα στίς καρδιές σας νά ξυπνίσει σέ νέα ζωή καί σέ πόθο γιά τήν αιωνιότητα. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 02/25/2010

2 Μαρτίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’αυτή τήν εξαιρετική εποχή πού προσπαθείτε νά είσαστε όλο καί πιό κοντά στόν Υιό μου, στό Πάθος Του, αλλά καί στήν αγάπη μέ τήν οποία τό υπέφερε, θέλω νά σάς πώ ότι είμαι μαζύ σας. Θά σάς βοηθήσω νά υπερνικήσετε λάθη καί πειρασμούς μέ τήν χάρη μου. Θά σάς διδάξω αγάπη, αγάπη πού απαλείφει όλα τά αμαρτήματα καί σάς τελειοποιεί, αγάπη πού σάς δίνει τήν ειρήνη τού Υιού μου τώρα καί γιά πάντα. Ειρήνη μαζύ σας, καί μέσα σας, διότι είμαι η Βασίλισσα τής Ειρήνης." 03/02/2010

18 Μαρτίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ ν’ αγαπάτε μέ όλη τήν καρδιά σας καί όλη τήν ψυχή σας. Νά προσεύχεστε γιά τό δώρο τής αγάπης, διότι όταν η ψυχή αγαπάει φωνάζει τόν Υιό μου στόν εαυτό της. Ο Υιός μου δέν αρνείται αυτούς πού Τόν καλούν καί πού θέλουν νά ζούνε κατά τό θέλημά Του. Νά προσεύχεστε γι’ αυτούς πού δέν καταλαβαίνουνε τήν αγάπη, πού δέν καταλαβαίνουνε τί σημαίνει τό νά αγαπάει κανείς. Νά προσεύχεστε ο Θεός νά είναι ο Πατέρας τους, καί όχι ο κριτής τους. Μικρά μου, νά είσαστε οι απόστολοί μου, ποταμός τής αγάπης μου. Σάς έχω ανάγκη. Σάς ευχαριστώ." 03/18/2010

25 Μαρτίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα ποθώ νά σάς καλέσω όλους νά είσαστε δυνατοί στήν προσευχή ακόμα καί όταν σάς επιτίθενται οι δοκιμασίες. Νά ζείτε το Χριστιανικό σας κάλεσμα μέ χαρά καί ταπεινοφροσύνη καί νά κάνετε μαρτυρία σ’ όλους. Είμαι μαζύ σας καί σάς φέρω όλους ενώπιον Τού Υιού μου Ιησού, καί Αυτός θά είναι η δύναμή σας καί η υποστήριξή σας. Σάς ευχαρισώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 03/25/2010

2 Απριλίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς ευλογώ μέ ιδιαίτερο τρόπο καί προσεύχομαι νά επιστρέψετε στόν σωστό δρόμο, στόν Υιό μου – τόν Σωτήρα σας, Αυτόν πού σάς έχει εξαγοράσει – σ’ Εκείνον πού σάς έδωσε αιώνια ζωή. Συλλογισθείτε όλα τά ανθρώπινα πράγματα, κάθε τί πού δέν σάς επιτρέπει νά προχωρείσετε πρός τόν Υιό μου – τήν παροδικότητα, τήν ατέλεια, καί τόν περιορισμό – καί μετά σκεφτείτε τόν Υιό μου, τήν θεία απεραντοσύνη Του. Μέ τήν παράδοσή σας στόν Θεό καί τήν προσευχή νά εξευγενείσετε τό σώμα σας καί νά τελειοποιείσετε τήν ψυχή σας. Νά είσαστε έτοιμοι, μικρά μου. Σάς ευχαριστώ." 04/02/2010

25 Απριλίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, αυτή τήν ώρα πού προσεύχεστε ιδιαίτερα καί ζητάτε τήν μεσολάβησή μου, σάς καλώ, μικρά μου, νά προσεύχεστε ώστε μέσω τών προσευχών σας νά σάς βοηθήσω ν’ ανοίξουν όλο καί περισσότερες καρδιές στά μηνύματά μου. Νά προσεύχεστε γιά τίς προθέσεις μου. Είμαι μαζύ σας καί μεσολαβώ μέ τόν Υιό μου γιά τόν καθένα σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 04/2010

2 Μαϊου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα, μέσω μου, ο Καλός Πατέρας σάς καλάει, ώστε μέ τήν ψυχή γεμάτη αγάπη, νά ξεκινήσετε γιά πνευματική επίσκεψη. Μικρά μου, νά είσαστε γεμάτοι από χάρι, νά μετανοήσετε ειλικρινά από τ’ αμαρτήματά σας, καί νά ποθείτε τό καλό. Νά ποθείτε επίσης γιά χάρι αυτών πού ακόμα δέν έχουν γνωρίσει τήν τελειότητα τού καλού. Θά είσαστε πιό ευάρεστοι στό Θεό. Σάς ευχαριστώ." 05/02/2010

25 Μαϊου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Ο Θεός σάς έδωσε τήν χάρη νά ζείτε καί νά υπερασπίζετε ότι καλό είναι μέσα σας καί γύρω σας, καί νά εμπνέετε άλλους νά είναι πιό καλοί καί άγιοι αλλά ο Σατανάς επίσης, δέν κοιμάται, καί μέσω τού μοντερνισμού σάς εκτρέπει καί σάς παρασύρει στόν δρόμο του. Γι’ αυτό, μικρά μου, μέσα στήν αγάπη γιά τήν Άχραντη Καρδιά μου, ν’ αγαπάτε τόν Θεό πάνω απ’όλα, καί νά ζείτε τίς εντολές Του. Μ’ αυτόν τόν τρόπο η ζωή σας θά έχει νόημα, καί η ειρήνη θά βασιλεύσει επί τής γής. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 05/2010

2 Ιουνίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ ν’ανοίξετε, μέ τήν προσευχή καί τήν νηστεία,τόν δρόμο απ’ όπου θά εισέλθει ο Υιός μου μέσα στίς καρδιές σας. Δεχθείτε με σάν μητέρα, καί σάν αγγελιοφόρο τής αγάπης Τού Θεού καί τού πόθου Του γιά τήν σωτηρία σας. Νά ελευθερωθείτε απ’ όλα τού παρελθόντος πού σάς βαραίνουν, πού σάς δίνουν αίσθηση ενοχής, αυτά πού στό παρελθόν σάς παρέσυραν στό σφάλμα καί στό σκότος. Δεχθείτε τό φώς. Γεννηθείτε ξανά στήν ευθύτητα Τού Υιού μου. Σάς ευχαριστώ." 06/02/2010

25 Ιουνίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ χαρά, σάς καλώ όλους νά ζήσετε τά μηνύματά μου μέ χαρά μόνο μ’αυτόν τόν τρόπο , μικρά μου, θά μπορέσετε νά είσαστε πιό κοντά στόν Υιό μου. Επιθυμώ νά σάς καθοδηγήσω όλους μόνο σ’Αυτόν, καί μέσα σ’Αυτόν θά βρείτε αληθινή ειρήνη καί τήν χαρά τής καρδιάς σας. Σάς ευλογώ όλους καί σάς αγαπώ μέ αμέτρητη αγάπη. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 06/25/2010

2 Ιουλίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, τό μητρικό κάλεσμα πού σάς απευθύνω σήμερα είναι ένα κάλεσμα αλήθειας καί ζωής. Ο Υιός μου, πού είναι Ζωή, σάς αγαπάει καί σάς γνωρίζει αληθινά. Γιά νά γνωρίσετε καί ν’αγαπήσετε τούς εαυτούς σας, πρέπει νά γνωρίσετε τόν Υιό μου γιά νά γνωρίσετε καί ν’αγαπήσετε άλλους, πρέπει νά δείτε τόν Υιό μου μέσα τους. Γι’αυτό μικρά μου, προσεύχεστε, προσεύχεστε ώστε νά καταλάβετε καί νά παραδοθείτε μέ πνεύμα ελευθερίας, νά μεταβληθείτε τελείως καί, μ’αυτόν τόν τρόπο, νά κατέχετε τήν Βασιλεία τών Ουρανών μέσα στήν καρδιά σας επιγείως. Σάς ευχαριστώ!" 07/02/10

25 Ιουλίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, ξανά σάς καλώ νά μέ ακολουθήσετε μέ χαρά. Επιθυμώ νά σάς καθοδηγήσω όλους στόν Υιό μου, τόν Σωτήρα σας. Δέν αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς Αυτόν δέν έχετε ούτε χαρά καί ειρήνη, ούτε μέλλον, ούτε αιώνια ζωή. Γι’ αυτό, μικρά μου, νά κάνετε καλή χρήση αυτής τής εποχής χαρμόσυνης προσευχής, καί παραδοθήτε. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/25/2010

2 Αυγούστου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ, μαζύ μου, ν’ αρχίσετε νά οικοδομείτε τήν Βασιλεία τών Ουρανών μέσα στίς καρδιές σας ώστε νά ξεχάσετε ότι είναι προσωπικό καί- οδηγούμενοι από τό παράδειγμα τού Υιού μου- νά σκέφτεστε αυτά πού είναι Τού Θεού. Τί απαιτεί από εσάς ο Θεός; Νά μήν επιτρέπετε στόν Σατανά ν’ ανοίγει τά μονοπάτια τής επίγειας ευτυχίας, τά μονοπάτια χωρίς τόν Υιό μου. Μικρά μου, αυτά είναι ψεύτικα καί εφήμερα. Ο Υιός μου υπάρχει. Σάς προσφέρω αιώνια ευτυχία καί ειρήνη καί ενότητα μέ τόν Υιό μου, τόν Θεό σάς προσφέρω τήν Βασιλεία τού Θεού. Σάς ευχαριστώ." 08/02/2010

25 Αυγούστου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ μεγάλη χαρά καί σήμερα θέλω νά σάς καλέσω εκ νέου: προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε. Ας είναι αυτή η εποχή καιρός προσωπικής προσευχής γιά σάς. Κατά τήν διάρκεια τής ημέρας νά βρείτε μέρος όπου θά προσεύχεστε μέ χαρά καί περισυλλογή. Σάς αγαπώ καί σάς ευλογώ όλους. Σάς ευχαριστω πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 08/25/2010

2 Σεπτεμβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Είμαι κοντά σας επειδή ποθώ νά σάς βοηθήσω νά υπερνικήσετε τίς δοκιμασίες πού αυτή η εποχή καθαρισμού σάς παρουσιάζει. Μικρά μου, μία απ’ αυτές είναι τό νά μήν συγχωρείτε, καί νά μήν ζητάτε συγχώριση. Κάθε αμαρτία προσβάλει τήν Αγάπη, καί σάς απομακρύνει απ’ αυτήν- καί η Αγάπη είναι ο Υιός μου. Γι’ αυτό μικρά μου, άν ποθείτε νά περπατήσετε μαζύ μου πρός τήν αγάπη Τού Θεού, πρέπει νά μάθετε νά συγχωρείτε καί νά ζητάτε συγχώριση. Σάς ευχαριστώ." 09/02/2010

25 Σεπτεμβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα είμαι μαζύ σας καί σάς ευλογώ όλους μέ τήν μητρική μου ευλογία ειρήνης, καί σάς παροτρύνω νά ζήτε τήν ζωή σας εν πίστει ακόμα περισσότερο, διότι ακόμα είσαστε αδύναμοι καί δέν είσαστε ταπεινοί. Σάς παροτρύνω μικρά μου, νά μιλάτε λιγότερο, καί νά εργάζεσθε περισσότερο γιά τήν προσωπική σας μεταβολή ώστε η μαρτυρία σας νά καρποφορή. Καί ας είναι η ζωή σας αδιάκοπη προσευχή. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 09/25/2010

2 Οκτωβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα σάς καλώ σέ ταπεινή, παιδιά μου, ταπεινή αφοσίωση. Οι καρδιές σας πρέπει νά είναι δίκαιες. Ας είναι οι σταυροί σας τό μέσον σας στή μάχη εναντίον τών αμαρτιών τής εποχής μας. Τό όπλο σας νά είναι η υπομονή, καί η απεριόριστη αγάπη- μιά αγάπη πού ξέρει νά περιμένη καί πού θά σάς δώση τήν ικανότητα ν’ αναγνωρίζετε τά σημεία Τού Θεού- ώστε η ζωή σας, μέσω τής ταπεινής αγάπης, νά δείξη τήν αλήθεια σέ όλους πού τήν ψάχνουν στό σκότος τών ψεμάτων. Μικρά μου, απόστολοί μου, βοηθείστε με ν’ ανοίξω τά μονοπάτια πρός τόν Υιό μου. Κι’ άλλη μιά φορά σάς καλώ νά προσεύχεστε γιά τούς ποιμαίνες σας. Στό πλάι τους θά θριαμβεύσω. Σάς ευχαριστώ." 10/02/2010

25 Οκτωβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, ας είναι αυτή η εποχή ώρα προσευχής γιά σας. Τό κάλεσμά μου, μικρά μου, θέλει νά είναι γιά σάς κάλεσμα ν’αποφασίσετε ν’ακολουθείστε τόν δρόμο τής μεταβολής. γι’ αυτό, νά προσεύχεστε καί ν’ αναζητάτε τήν μεσιτεία όλων τών Αγίων. Άς είναι γιά σας παράδειγμα, χαρά καί κίνητρο πρός τήν αιώνια ζωή. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 10/25/2010

2 Νοεμβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ μητρική επιμονή καί αγάπη σάς φέρνω τό φώς τής ζωής γιά νά καταστρέψη τό σκότος τού θανάτου μέσα σας. Μή μέ απορρίπτετε, μικρά μου. Σταματείστε και κοιτάξετε μέσα σας καί δείτε πόσο αμαρτωλοί είσαστε. Ν’ αναγνωρίζετε τ’αμαρτήματά σας καί νά προσεύχεστε γιά συγχώρεση. Μικρά μου, δέν θέλετε νά παραδεχθείτε ότι είσαστε αδύναμοι καί μικροί. Αλλά μπορείτε νά είσαστε δυνατοί καί μεγάλοι κάνοντας τό θέλημα τού Θεού. Δώστε μου τίς καθαρισμένες καρδιές σας ώστε νά τίς φωτίσω μέ τό φώς τής ζωής, τόν Υιό μου. Σάς ευχαριστώ." 11/02/2010

25 Νοεμβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σάς κοιτάζω καί βλέπω μέσα στήν καρδιά σας τόν θάνατο χωρίς ελπίδα, ανησυχία καί πείνα. Δέν υπάρχει προσευχή η εμπιστοσύνη στόν Θεό, γι’ αυτό ο Παντοδύναμος μου επιτρέπει νά σας φέρω ελπίδα καί χαρά. Ανοίξτε τόν εαυτό σας. Ανοίξτε τίς καρδιές σας στό έλεος τού Θεού καί θά σάς δώση όλα όσα χρειάζεστε καί θά γεμίση τίς καρδιές σας μέ ειρήνη, διότι Αυτός είναι ειρήνη καί η ελπίδα σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 11/25/2010

2 Δεκεμβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα προσεύχομαι εδώ μαζύ σας ώστε νά πάρετε κουράγιο γιά ν’ ανοίξετε τίς καρδιές σας καί έτσι να συνειδητοποιήσετε τήν παντοδύναμη αγάπη Τού πάσχοντος Θεού. Μέσω αυτής τής αγάπης Του, τής καλωσύνης Του καί τής πραότητός Του, είμαι καί εγώ μαζύ σας. Σάς προσκαλώ ώστε αυτή η ιδιαίτερη εποχή προπαρασκευής νά είναι ώρα προσευχής, μετάνοιας καί μεταβολής. Μικρά μου, έχετε ανάγκη Τόν Θεό. Δέν μπορείτε νά προχωρίσετε χωρίς Τόν Υιό μου. Όταν αυτό τό συνειδητοποιείστε καί τό παραδεχθείτε, αυτό πού σάς έχει υποσχεθεί θά πραγματοποιηθή. Μέσω Τού Αγίου Πνεύματος η Βασιλεία τών Ουρανών θά γεννηθή μέσα στίς καρδιές σας. Σ’αυτό σάς καθοδηγώ. Σάς ευχαριστώ." 12/02/2010

25 Δεκεμβρίου, 2010 "Αγαπητά μου παιδιά, Εγώ καί ο Υιός μου ποθούμε νά σάς δώσουμε αφθονία χαράς καί ειρήνης ώστε ο καθένας σας νά είναι χαρμόσυνος φορέας καί μάρτυρας τής ειρήνης καί τής χαράς στά μέρη πού μένετε. Μικρά μου, νά είσαστε ευλογία καί ειρήνη. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 12/25/2010


Last Modified 01/11/2011