Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Greek

25 Ιανουαρίου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα σάς καλώ νά είσαστε φορείς τού Ευαγγελίου στίς οικογένειές σας. Μήν ξεχνάτε, μικρά μου, νά διαβάζετε τήν Αγία Γραφή. Νά τήν βάζετε σέ φανερό μέρος καί νά μαρτυράτε μέ τήν ζωή σας ότι πιστεύετε καί ζείτε τόν Λόγο τού Θεού. Είμαι κοντά σας μέ τήν αγάπη μου καί μεσιτεύω γιά τόν καθένα σας μέ τόν Υιό μου. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 01/2006

25 Φεβρουαρίου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, Σ’αυτή τήν Σαρακωστιανή εποχή τής χάριτος, σάς καλώ ν’ανοίξτε τίς καρδιές σας στά δώρα πού ο Θεός επιθυμεί νά σας χαρίσει. Νά μήν είσαστε κλειστοί, αλλά μέ τήν προσευχή καί τήν απάρνηση πείτε “ναί” στόν Θεό καί θά σάς χαρίσει μέ αφθονία. Όπως τήν άνοιξη η γή ανοίγει καί δέχεται τά σπόρια καί παράγει εκατονταπλάσια, έτσι καί ο επουράνιος Πατέρας σας, θά σάς δώσει μέ αφθονία. Είμαι μαζύ σας καί σάς αγαπώ, μικρά μου, μέ τρυφερή αγάπη. Σάς ευχαριστω που ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 02/2006


18 Μαρτίου, 2006

Η Μιρζάνα Δραγίσεβιτς-Σόλδο είχε καθημερινά οράματα από τίς 24 Ιουνίου 1981 ως τίς 25 Δεκεμβρίου 1982. Κατά τήν διάρκεια τού τελευταίου οράματος, η Δέσποινά μας τής έδωσε τό δέκατο μυστικό, καί τής είπε ότι θά τής εμφανιζότανε μιά φορά τόν χρόνο, στίς 18 τού Μαρτίου. Έτσι έχει συνεχίσει διά μέσου τών ετών.

Φέτος χιλιάδες προσκυνητές μαζεύτηκαν νά προσευχηθούν τό ιερό Ροζάριο στήν κοινότητα Σενάκολο στήν Μετζιεγκόριε. Τό όραμα άρχισε στίς 13:59 καί τελείωσε στίς 14:04 καί η Θεοτόκος έδωσε τό εξής μύνημα:

"Αγαπητά μου παιδιά, Αυτή τήν Σαρακωστή σάς καλώ σ’ εσωτερική απάρνηση. Η οδός πρός αυτήν σάς οδηγεί διά μέσου τής αγάπης, τής νηστείας, τής προσευχής καί τών καλών έργων. Μόνο μέ τήν τέλεια εσωτερική απάρνηση θ’ αναγνωρίσετε τήν αγάπη Τού Θεού καί τά σημεία τής εποχής μέσα στήν οποία ζείτε. Θά είσαστε μάρτυρες αυτών τών σημείων καί θ’ αρχίσετε νά μιλάτε περί αυτών. Επιθυμώ νά σάς φέρω σ’ αυτό. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου."


25 Μαρτίου, 2006 "Κουράγιο μικρά μου! Έχω αποφασίσει νά σάς καθοδηγήσω στό δρόμο τής αγιότητος. Απαρνηθήτε τήν αμαρτία καί ξεκινήστε στό δρόμο τής σωτηρίας, τόν δρόμο πού έχει διαλέξει ο Υιός μου. Mέσω κάθε δοκιμασίας καί βασάνου ο Θεός θά βρεί τήν οδό τής χαράς γιά σας. Γι’αυτό, μικρά μου, προσεύχεστε. Είμαστε κοντά σας μέ τήν αγάπη μας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 03/2006

25 Απριλίου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα σάς καλώ νά έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη σ’εμένα καί στόν Υιό μου. Έχει νικήσει διά τού θανάτου Του καί τής Αναστάσεως Του, καί, μέσω μου, σάς καλάει νά συμμεριστείτε τήν χαρά Του. Δέν βλέπετε Τόν Θεό , μικρά μου, αλλ’ άν προσευχηθήτε θά νοιώσετε τήν εγγύτητά Του. Είμαι μαζύ σας καί μεσιτεύω πρός τόν Θεό γιά τόν καθένα σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 04/2006

25 Mαϊου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, καί σήμερα σάς καλώ νά βάλετε στή πράξη καί νά ζήσετε τά μυνήματά μου πού σάς δίνω. Αποφασίστε γιά τήν αγιώτητα, μικρά μου, καί νά σκέφτεστε τόν ουρανό. Μόνο μέ αυτό τόν τρόπο θά έχετε ειρήνη στήν καρδιά πού κανένας δέν θά μπορέσει νά καταστρέψει. Η ειρήνη είναι δώρο πού ο Θεός σάς χαρίζει μέσα στή προσευχή. Μικρά μου, ψάξτε καί δουλέψτε μέ όλη τή δύναμή σας γιά νά υπερνικήσει η ειρήνη μέσα στίς καρδιές σας καί στόν κόσμο. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 05/2006

25 Ιουνίου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, Μέ μεγάλη χαρά μέσα στή καρδιά μου σάς ευχαριστώ γιά όλες τίς προσευχές πού, αυτές τίς μέρες, προσφέρατε γιά τίς προθέσεις μου. Νά γνωρίζετε, μικρά μου, ότι δέν θά τό μετανοιώσετε, ούτε εσείς ούτε τά παιδιά σας. Ο Θεός θά σάς ανταμοίψει μέ μεγάλες χάρες καί θά είσαστε άξιοι αιωνίας ζωής. Είμαι κοντά σας καί ευχαριστώ όλους πού, μέσω αυτών τών χρόνων, έχουν δεχθεί τά μηνύματά μου, τά έχουν εφαρμώσει στή ζωή τους καί έχουν αποφασίσει υπέρ τής αγιότητας καί τής ειρήνης. Σάς ευχαριστώ πο΄θ ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 06/2006

25 Ιουλίου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, Αυτή τήν ώρα, νά μήν σκέφτεστε μόνο γιά τήν ανάπαυση τού σώματος, μικρά μου, αλλά ζητήστε χρόνο καί γιά τήν ψυχή. Μέσα στήν ησυχία άς σάς μιλήσει τό Άγιο Πνεύμα καί νά Τού επιτρέψετε νά σάς μεταβάλει καί νά σάς αλλάξει. Είμαι μαζύ σας καί μπροστά στόν Θεό μεσιτεύω γιά τόν καθένα σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 07/2006

25 Αυγούστου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα σάς καλώ νά προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε! Μόνο στήν προσευχή θά είσαστε κοντά σ’εμένα καί στόν Υιό μου καί θά δείτε τί σύντομη πού είναι αυτή η ζωή. Θά γεννηθέι μέσα στή καρδιά σας ένας πόθος γιά τόν Ουρανό. Η χαρά θ’αρχίσει νά κυριεύει τήν καρδιά σας καί η προσευχή θ’αρχίσει νά ρέει σάν ποταμός. Στά λόγια σας θά υπάρχει μόνο ευχαριστία πρός τόν Θεό γιά τήν δημιουργία σας, καί ο πόθος γιά τήν αγιότητα θά γίνει πραγματικότητα γιά σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 08/2006

25 Σεπτεμβρίου, 2006 "Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα είμαι μαζύ σας καί σάς καλώ όλους σέ τελεία μεταβολή. Αποφασίστε γιά τόν Θεό, μικρά μου, καί θά βρείτε μέσα στόν Θεό τήν ειρήνη πού η καρδιά σας αναζητεί. Νά μιμήστε τίς ζωές τών Αγίων, καί νά σάς είναι παραδείγματα, καί εγώ θά σάς εμπνέω γιά όσον καιρό ο Παντοδύναμος μού επιτρέψει νά είμαι μαζύ σας. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 09/2006

25 Οκτωβρίου, 2006"Αγαπητά μου παιδιά, Σήμερα ο Κύριος μού επέτρεψε νά σάς πώ ξανά ότι ζείτε σέ εποχή χάριτος. Δέν συνειδητοποιείτε, μικρά μου, ότι ο Θεός σάς δίνει μιά μεγάλη ευκαιρία νά μεταβληθήτε καί νά ζήσετε σέ ειρήνη καί αγάπη. Είσαστε τόσο τυφλοί καί συνδεδεμένοι στά επίγεια πράγματα καί σκεφτόσαστε τήν επίγεια ζωή. Ο Θεός μ’ έστειλε νά σάς καθοδηγήσω πρός τήν αιώνια ζωή. Εγώ, μικρά μου, δέν είμαι κουρασμένη, αλλά βλέπω ότι οι καρδιές σας είναι βαριές καί κουρασμένες πρός κάθε τι πού είναι χάρις καί δωρεά. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 10/2006

25 Νοεμβρίου, 2006"Αγαπητά μου παιδιά! Καί σήμερα σάς καλώ νά προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε. Μικρά μου, όταν προσεύχεστε είσαστε κοντά στό Θεό καί σάς δίδει τόν πόθο γιά τήν αιωνιότητα. Τώρα είναι μιά εποχή πού μπορείτε νά μιλάτε περισσότερο γιά τόν Θεό καί νά κάνετε περισσότερα γιά τόν Θεό. Γι’ αυτό, μικρά μου, νά μήν αντιστέκεστε, αλλά επιτρέψτε Του νά σάς καθοδηγεί καί νά εισέρθει μέσα στή ζωή σας. Νά μήν ξεχνάτε ότι είσαστε ταξειδιώτες στό δρόμο πρός τήν αιωνιότητα. Λοιπόν, μικρά μου, επιτρέψετε στό Θεό νά σάς καθοδηγήσει όπως ο ποιμένας οδηγεί τό ποίμνιό του. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 11/2006

25 Δεκεμβρίου, 2006"Αγαπητά μου παιδιά, Καί σήμερα σάς φέρνω στήν αγκαλιά μου Τόν νεογέννητο Ιησού. Εκείνος πού είναι ο βασιλεύς τών Ούρανών καί τής γής, Αυτός ο ίδιος είναι η ειρήνη σας. Μικρά μου, κανείς δέν μπορεί νά σάς φέρει ειρήνη όπως Εκείνος πού είναι ο Βασιλεύς τής ειρήνης. Λοιπόν, νά Τόν λατρεύετε μέσα στίς καρδιές σας, διαλέξτε Τον καί θά έχετε χαρά μέσω Του. Θά σάς ευλογήσει μέ τήν ευλογία τής ειρήνης Του. Σάς ευχαριστώ πού ανταποκριθήκατε στό κάλεσμά μου." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/01/2007