Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2005 In Lithuanian

2005 m. sausio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, šiuo malonės metu aš vėl kviečiu jus maldai. Melskitės, vaikeliai, už krikščionių vienybę, kad visi taptų viena. Vienybė tikrai bus tarp jūsų tiek, kiek jūs melsitės ir atleisite. Nepamirškite: meilė nugalės tik jeigu jūs melsitės, o jūsų širdis atsivers. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 01/2005

2005 m. vasario 25-tos žinia "Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus būti mano ištiestomis rankomis šiame pasaulyje, kuris Dievą laiko paskutinėje vietoje. Jūs, vaikeliai, savo gyvenime Dievą statykite į pirmą vietą. Dievas jus laimins ir duos jėgų liudyti Jį, meilės ir ramybės Dievą. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus. Vaikeliai, nepamirškite, kad aš myliu jus švelnia meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 02/2005


THE ANNUAL APPARITION OF OUR LADY TO MIRJANA DRAGICEVIC-SOLDO ON MARCH 18, 2005

Mūsų Mergelės kasmetinis apsireiškimas Mirjanai Dragicevic-Soldo 2005 m. kovo 18 d.

"Brangūs vaikai, aš ateinu pas jus kaip motina, kuri, visų pirma, myli savo vaikus. Vaikeliai, aš trokštu ir jus išmokyti mylėti. Meldžiuosi už tai. Meldžiuosi, kad jūs atpažintumėte mano Sūnų kiekviename jūsų kaimyne. Kelias pas mano Sūnų, kuris yra tikra taika ir meilė, eina per meilę visiems kaimynams. Vaikeliai, melskitės ir pasninkaukite, kad jūsų širdys būtų atviros šiai mano intencijai."


2005 m. kovo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus meilei. Vaikeliai, mylėkite vieni kitus Dievo meile. Kiekvienu momentu, džiaugsme ir liūdesyje, tegu vyrauja meilė ir, šiuo būdu, meilė pradės viešpatauti jūsų širdyse. Prisikėlęs Jėzus bus su jumis ir jūs būsite Jo liudytojai. Aš džiūgausiu su jumis ir saugosiu jus savo motiniška globa. Ypač, vaikeliai, aš stebėsiu (saugosiu) jūsų kasdienį atsivertimą su meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 03/2005

2005 m. balandžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus atnaujinti maldą šeimose. Per maldą ir Švento Rašto skaitymą tegu Šventoji Dvasia, kuri jus atnaujins, ateina į jūsų šeimas. Šiuo būdu jūs tapsite tikėjimo mokytojais savo šeimose. Per maldą ir jūsų meilę pasaulis pasuks geresniu keliu ir meilė pradės viešpatauti pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 04/2005

2005 m. gegužės 25-tos žinia "Brangūs vaikai, iš naujo kviečiu jus nuolankume gyventi mano pranešimais. Ypač liudykite juos dabar, kai artėjame prie mano pasirodymų metinių. Vaikeliai, būkite ženklu tiems, kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės. Aš esu su jumis ir laiminu jus visus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 05/2005

2005 m. birželio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, šiandien aš dėkoju jums už kiekvieną auką, atliktą mano intencija. Kviečiu jus, vaikeliai, būti mano taikos ir meilės apaštalais savo šeimose ir pasaulyje. Melskitės, kad Šventoji Dvasia galėtų jus apšviesti ir vesti šventumo keliu. Aš esu su jumis ir laiminu jus visus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 06/2005

2005 m. liepos 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus pripildyti savo dieną trumpomis ir karštomis maldomis. Kai meldžiatės, jūsų širdis atvira ir Dievas myli jus ypatinga meile ir duoda jums ypatingų malonių. Todėl gerai išnaudokite šį malonės laiką ir atiduokite jį Dievui daugiau negu bet kada iki šiol. Atlikite pasninko ir susilaikymo novenas, kad Šėtonas būtų toli nuo jūsų, o malonė jus apgaubtų. Aš esu šalia jūsų ir užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 07/2005

2005 m. rugpjūčio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus gyventi mano pranešimais. Dievas davė jums šio laiko dovaną kaip malonės laiką. Todėl, vaikeliai, gerai išnaudokite kiekvieną akimirką ir melskitės, melskitės, melskitės. Laiminu jus visus ir užtariu pas Aukščiausiąjį kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 08/2005

2005 m. rugsėjo 25-tos žinia "Brangūs vaikai, meilėje kviečiu jus: atsiverskite, net jei esate toli nuo mano širdies. Nepamirškite, aš esu jūsų motina ir jaučiu skausmą dėl kiekvieno, kuris yra toli nuo mano širdies; bet aš nepalieku jūsų vienų. Tikiu, jūs galite palikti nuodėmės kelią ir apsispręsti šventumui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 09/2005

2005 m. spalio 25-tos žinia "Vaikeliai, tikėkite, melskitės ir mylėkite, ir Dievas bus šalia jūsų. Jis duos jums dovaną visų malonių, kurių siekiate iš Jo. Aš esu dovana jums, nes, diena iš dienos, Dievas leidžia man būti su jumis ir mylėti kiekvieną iš jūsų neišmatuojama meile. Todėl, vaikeliai, maldoje ir nuolankume atverkite savo širdis ir būkite mano buvimo liudytojais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 10/2005

2005 m. lapkričio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien kviečiu jus melstis, melstis, melstis, kol malda taps jūsų gyvenimu. Vaikeliai, šiuo laiku ypatingu būdu meldžiu pas Dievą duoti jums tikėjimo dovaną. Tik tikėjime jūs atrasite džiaugsmą gyvenimo dovanos, kurį Dievas yra jums davęs. Jūsų širdis bus pripildyta džiaugsmo galvojant apie amžinybę. Aš esu su jums, ir myliu jus švelnia meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 11/2005

2005 m. gruodžio 25-tos žinia "Brangūs vaikai, ir šiandien savo rankose atnešu jums kūdikėlį Jėzų, Taikos Karalių, kad suteiktų jums Taikos palaiminimą. Vaikeliai, ypatingu būdu šiandien kviečiu jus būti mano taikos nešėjais šiame pasaulyje be taikos. Vaikeliai, nepamirškite, kad esu jūsų motina. Aš laiminu jus ypatingu palaiminimu, su kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą." 12/2005


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/19/2006